Er zijn door de jaren heen veel pogingen gedaan om de Bijbel aan te passen aan het evolutiedenken. Dit is samen te vatten onder de noemer revisionisme: de Bijbel wordt herzien (gereviseerd) om beter bij de wetenschappelijke consensus te passen, met name de evolutietheorie. Met de woorden ‘evolutie’ en ‘evolutietheorie’ in deze stellingen wordt doorgaans het volledige seculiere ontstaansmodel bedoeld: oerknal, vorming van sterren(stelsels), miljoenen jaren, het vanzelf ontstaan en de gemeenschappelijke afstamming van al het leven op aarde.

In dit Lutherjaar leek het mij goed om, in navolging van de reformator, een lijst van 95 stellingen tegen revisionisme op te stellen. Sommige stellingen zijn gericht tegen een specieke vorm van revisionisme, maar de meeste zijn van toepassing op elke vorm. Sommige stellingen staan vast sterker dan andere. Een revisionist zal echter op al deze stellingen antwoord moeten geven om zijn revisionisme in stand te houden. Let wel, dit zijn niet 95 stellingen tegen de evolutietheorie. Die bestaan al. Deze stellingen zijn gericht tegen het toevoegen van evolutie aan de Bijbel, net zoals Luther zelf vijf eeuwen terug de toevoeging van buiten-Bijbelse praktijken in de katholieke kerk aan de kaak stelde.

Download the PDF file .

Download hier het ebook.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."