Seksueel actieve jongeren hebben drie keer zo veel kans op depressiviteit dan jongeren die dat niet zijn. Dat schrijven de auteurs van Hooked, waarover het in het eerste deel van deze serie ging. Bij de meisjes die seksueel actief waren, komt suïcidaal gedrag drie keer vaker voor dan bij meisjes die nog maagd zijn. Bij de seksueel actieve jongens is die kans zeven keer groter! Opmerkelijke resultaten, maar… wat doe je ermee?

verliefd_stel_buiten_herfst.stocksnap.ioDopamine geeft je een goed gevoel als je iets opwindends doet. Het speelt een belangrijke rol bij het waarnemen, als je ergens gemotiveerd voor wilt raken en bij beloning, maar ook bij verslaving. Seksuele activiteit is één van de belangrijkste opwekkers van een dopamine-beloning. Het geeft je het verlangen om plezierige of opwindende dingen te herhalen en daardoor heeft het veel invloed op het menselijk gedrag. maar belangrijk is om te weten dat dopamine een onwillekeurige respons geeft; dat is iets wat je niet in de hand hebt. Dopamine maakt geen onderscheid tussen goed en kwaad, schadelijk of onschadelijk. Het beloont alle soorten van gedrag zonder onderscheid. Dopaminewaarden bereiken hun top in de tienerjaren, waarbij ze daarna, pas in de adolescentie, een belangrijke rol spelen in het (kunnen) maken van volwassen beslissingen.

Gezond seksueel leven

Een andere buitengewoon interessante doorbraak is de ontdekking van de werking van de neurochemicaliën oxytocine en vasopressine. Oxytocine is een bij vrouwen voorkomende chemische stof, terwijl vasopressine de bij mannen werkzame tegenhanger is. Samen worden ze het ‘monogame molecuul’ genoemd. Oxytocine en vasopressine zijn van doorslaggevend belang voor een gezond seksueel leven. Daarmee wordt bedoeld: een relatie die stabiel is en waar de partners voor de rest van hun leven een hoge graad van bevrediging en welbevinden ervaren. Dit heeft namelijk z’n effect op alle aspecten van het leven, waaronder de lichamelijke en de geestelijke gezondheid, maar ook financiën en andere materiële zaken, zowel voor de partners, als voor hun nageslacht. Vanuit deze sociaal-emotioneel gezonde en stabiele thuissituatie krijgen de kinderen ook de meest optimale kansen geboden voor hun staan in de wereld.

HECHTING IN DE BIJBEL
‘Daarom zal een mens vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en die twee zullen tot één vlees zijn; alzo dat ze niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet.’ Mattheüs 19 vers 5 en 6

Binding is echt!

Het was al langer bekend dat oxytocine zorgt voor een band (‘bonding’, zoals de Engelsen zeggen) tussen moeder en kind. Maar nu is ook gebleken dat deze neurochemische stof zorgt voor binding van de vrouw naar de man. Daarnaast is gebleken dat de (ver)bindingskracht veel sterker is dan voorheen werd aangenomen. Als gevolg daarvan heeft het een breder scala van gevolgen. Deze kunnen bij bepaald gedrag schadelijk zijn voor de relatie. Wat de onderzoekers nu hebben geconstateerd is dat het verlangen om een bepaalde relatie aan te gaan niet alleen een emotioneel gevoel is. Binding is echt! Net als de ‘hechtkracht’ van lijm is het een krachtige verbinding die niet ongedaan kan worden gemaakt zonder grote emotionele en zelfs lichamelijke(!) pijn. De binding is zo sterk dat, zelfs nadat een serieuze romantische ontmoeting wordt verbroken, hersenscans op de gebieden waar de fysieke pijngebieden zich bevinden dit al laten zien. echte chemische stoffen verbinden zich met echte hersencellen tot nieuwe, blijvende, fysieke (lichamelijke) verbindingen, waardoor twee mensen op een unieke manier, ook in hun ‘mind’, met elkaar worden verbonden.

Knuffelen doet iets

verliefd_stel_paraplu_regen_herfst.stocksnap.ioOnderzoek door Louann Brizendine, een neuropsychiater aan de Universiteit van Californië, geeft overtuigend aan hoe snel de binding plaatsvindt. maar zij ontdekte ook – en dit was nieuw – dat oxytocine bij vrouwen voor een gevoel van vertrouwen zorgt in de persoon waarmee zij lichamelijk contact heeft. Dit vertrouwen is uiteraard van vitaal belang voor een gezonde relatie, maar een uiterst belangrijke vraag is wel met wie je deze relatie wilt! In een experiment waarbij omarmd en geknuffeld werd bleek dat er na zo’n twintig seconden al oxytocine in de hersenen wordt afgegeven, dat de binding tussen de knuffelaars al is vastgelegd en de ‘vertouwens-circuits’ van de hersenen al zijn geactiveerd. De schrijvers van Hooked waarschuwen dan ook dat vrouwen zich niet zomaar door iemand moeten laten knuffelen, tenzij ze van plan zijn om diegene te vertrouwen. Aanraken, staren, positieve emotionele interactie, kussen en een orgasme stimuleren ook de afgifte van oxytocine. Daar komt bij dat men in dit verband heeft ontdekt dat (net als dopamine) ook oxytocine waardeneutraal is en een onwillekeurig proces activeert dat niet kan onderscheiden tussen een zogenaamde one-night-stand (kortstondig, eenmalig seksueel contact) en een partner voor het leven. De wetenschappers waarschuwen dat het brein van de vrouw haar zo kan misleiden en verblinden dat zij in een ongezonde relatie kan zitten, terwijl ze denkt dat het een goede relatie is vanwege het fysieke contact en de oxytocine-respons die daardoor wordt opgewekt.
Vasopressine, de mannelijke tegenhanger van oxytocine, speelt een rol bij veel lichamelijke functies, zoals bloeddrukregulatie en – door z’n invloed op de nierfunctie – bij de vochtregulatie in het lichaam. In relaties zorgt vasopressine voor de seksuele binding met een partner, maar ook voor de binding tussen vader en kind. Als een man en een vrouw een sterke emotionele band hebben, blijkt dat de kinderen een grotere kans hebben dat ze door hun beide natuurlijke ouders worden opgevoed (dit komt onder andere door de nu aangetoonde neurofysieke band die ouders met hun kinderen hebben).

Plakband moet plakken

Net als dopamine en oxytocine heeft vasopressine een enorme invloed op het menselijk gedrag. Velen zijn zich daar niet van bewust. Mannen zouden zich bijvoorbeeld af kunnen vragen waarom ze teruggaan naar dezelfde vrouw die hen zo beroerd behandelt. Ze zouden zich ook kunnen afvragen waarom ze zich heel diep vanbinnen niet in staat voelen tot echte overgave (binding) aan een vrouw nadat ze sekspartner op sekspartner hebben gehad. Helaas weten ze gewoonweg niet dat hun hersenen tijdens die seksuele contacten niet alleen overstroomd zijn met dopamine –

wat een geweldig gevoel geeft – maar ook met vasopressine. En vasopressine schept een band met elke vrouw waarmee ze seks hebben. Zo riskeren deze mannen het om de ontwikkeling te beschadigen van een gezonde, aangeboren mogelijkheid om een langdurende emotionele verbinding met een vrouw aan te gaan, die het gevolg is van seks met dezelfde persoon. Dit heeft te maken met de eerder ontdekte kneedbaarheid van het brein. Omdat het brein zo kneedbaar is, wordt het wisselende seksuele gedrag als normaal beschouwd. De kracht van de relatieband is eraf als deze mannen een langdurige relatie willen aangaan. Vergelijk het maar met plakband. Dat moet kleven. als je na verschillende seksuele contacten niet meer in staat bent tot binding in een relatie, kun je dat zien als plakband dat z’n kleefkracht heeft verloren nadat het verschillende keren is vast- en losgemaakt.

OPMERKELIJK CITAAT
Mr. Mark Teurlings, als advocaat van Teurlings & Ellens gespecialiseerd in scheidingen, zegt op zaterdag 24 april in de Telegraaf iets opmerkelijks. Nadat hij de aanzienlijke toename van echtscheidingen in het eerste kwartaal van 2010 op circa twintig procent heeft geschat, zegt hij: „Het aantal scheidingen neemt al jaren toe, mede ook door het feit dat mensen vaker vreemdgaan en de opmars van internet. Daardoor duiken oude geliefden opeens weer op, met verstrekkende gevolgen.” Plaats dit eens in de context van het onderzoek waarover de auteurs van Hooked schrijven…

Volgende week het laatste deel in deze serie: verliefdheid, liefde en lust.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Werkman, S., 2010, Aanraking doet iets met je brein. Wat de neurowetenschap je kan leren over de liefde, Weet 3: 26-28 (PDF). 

 

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

63 Comments

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, heeft u het boek gelezen? Het boek is in 2011 ook in het Nederlands vertaald. Bij de noten wordt vermeld: “De informatie in dit boek is afkomstig van bronnen zoals persoonlijke interviews, wetenschappelijke tijdschriften, nieuwsbladen, nieuwsperiodieken en boeken.” Bron: McIlhaney, J.S., McKissic Bush, F., 2011, Verstrikt. Nieuw wetenschappelijk onderzoek over de gevolgen van vrije seks voor onze kinderen (Doorn: Bijbel & Onderwijs). Met 26 pagina’s aan literatuurverwijzingen is het boek wel degelijk onderbouwd. Bedankt voor de verwijzing naar de recensie.

Ed Vaessen

Geachte heer van Meerten, ik laat de kritiek graag over aan wetenschappelijke specialisten. En dat zijn [m.i.] andere mensen dan die het boek hebben geschreven.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, welke wetenschappelijke specialisten hebben kritiek? De recensie is m.i. ad hominem, bevat ongefundeerde beschuldigingen en bagatelliserende taal. Maar om het kind niet met het badwater weg te gooien zal ik de recensie goed doornemen. U gaat helaas niet in op mijn citaat, namelijk dat de resultaten afkomstig zijn uit o.a. naturalistisch wetenschappelijke tijdschriften. U geeft aan naturalistisch wetenschappelijke specialisten te willen volgen, dan kunt u niet om de 26 (!) pagina’s aan bronnen heen.

Ed Vaessen

Beste Jan, het gaat niet erom of iemand 26 bronnen noemt maar hoe hij/zij ermee omgaat. Een expert als Dr. Marty Klein kan dat goed beoordelen.

Hier kan ik nog aan toevoegen dat studies hebben aangetoond dat het niet seks is die mensen depressief of suïcidaal maakt. Ze vertellen ons dat mensen die niet lekker in hun vel zitten vaker naar seks zoeken om te ontsnappen. ‘Hooked’ draait de zaken om.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, uw reactie geeft enkele vragen: (1) Waar beoordeelt dr. Marty Klein met voorbeelden de omgang met de bronnen in het boek? (2) Waar schrijft ‘Hooked’ dat ‘seks (…) mensen depressief of suïcidaal maakt’? (3) U schrijft: ‘studies hebben aangetoond’, over welke studies heeft u het hier?

Ed Vaessen

(2) Waar schrijft ‘Hooked’ dat ‘seks (…) mensen depressief of suïcidaal maakt’?

De titel, beste Jan:

Hooked: New Science on How Casual Sex is Affecting Our Childeren.

Ec Vaessen

Beste Jan, je leest je eigen teksten niet:

“Seksueel actieve jongeren hebben drie keer zo veel kans op depressiviteit dan jongeren die dat niet zijn. Dat schrijven de auteurs van Hooked, waarover het in het eerste deel van deze serie ging. Bij de meisjes die seksueel actief waren, komt suïcidaal gedrag drie keer vaker voor dan bij meisjes die nog maagd zijn. Bij de seksueel actieve jongens is die kans zeven keer groter!”

Of zijn jongeren geen mensen?

Ik raad trouwens iedereen aan om deze review van ‘Hooked’ eens te lezen.

http://www.lotsoftinyrobots.com/2012/08/review-of-hooked-new-science-on-how.html

Met name gaat die in op de tekortschietende wijze waarop het boek zich van referenties bedient.

Ed Vaessen

Ik ben maar eens wat uit het Engels in het Nederlands gaan vertalen uit de kritiek op het boek ‘Hooked: New Science on How Casual Sex is Affecting our Children.’ Dat is [m.i.] heel wat informatiever dan enige discussie die je kunt voeren.

http://www.lotsoftinyrobots.com/2012/08/review-of-hooked-new-science-on-how_15.html

‘Hooked’ begint met een inleiding van Gary L Rose, president van de Medical Insitute for Sexual Health, waar de schrijvers voor werken.

“Zo lang het bestaat heeft de organisatie zich geconcentreerd op de twee belangrijkste factoren die seksuele gezondheid kunnen schaden: buitenechtelijke zwangerschap en SOA’s. Maar nu toont Hooked ons een derde risico, een dat je niet kunt afwenden met condooms, anticonceptie of morning-afterpillen.” – Hooked, bladzijde 7

Mij intrigeert de frase ‘buitenechtelijke zwangerschap’, omdat die wordt gebruikt in plaats van ongewenste zwangerschap of tienerzwangerschap. Er is niets ongezonds aan zwangerschap buiten het huwelijk, zolang het is gewenst en gepland door twee competente volwassenen. Tienerzwangerschappen zijn een groot probleem en het voorkomen van ongewenste zwangerschappen zou moeten worden nagestreefd door elke organisatie die seksuele gezondheid voorstaat, dus de woordkeuze van Rose valt wel op.

Het derde risico dat hij aanroert is het effect dat seks op het brein heeft. Omdat condooms, anticonceptie en morning-afterpillen ongewenste en tienerzwangerschappen in hoge mate kan voorkomen, denk ik dat ze in een ander strijdperk op zoek gingen naar bewijs voor hun beweringen. Door zich te concentreren op de effecten van ‘casual sex’ op het brein, tracht ‘Hooked’ het model van onthouding tot het huwelijk als biologisch ideaal te presenteren.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, U schrijft: ’Je leest je eigen teksten niet’. Deze tekst heb ik niet geschreven maar dhr. Werkman. U schrijft: ’Of zijn jongeren geen mensen?’. U gaf echter het boek verkeerd weer, u schreef namelijk dat seks (…) mensen depressief of suïcidaal maakt’. De mening van de auteurs is echter dat een gezonde seksuele relatie juist niet tot suïcidaal gedrag of depressiviteit leidt, in tegendeel. Bij jongeren gaat het ook niet om alle jongeren maar om seksueel actieve jongeren met verschillende seksuele contacten. Er zijn verschillende onderzoeken naar gedaan in de naturalistisch wetenschappelijke literatuur. Zie deze goed leesbare samenvatting: http://www.heritage.org/research/reports/2003/06/sexually-active-teenagers-are-more-likely-to-be-depressed. Ook de socioloog dr. Marty Klein erkent dit met de woorden: “Without question, sex for some young people will be negative and even damaging.” Bedankt voor uw verwijzing naar een andere recensie.

U schrijft in uw andere reactie: ‘Er is niets ongezonds aan zwangerschap buiten het huwelijk, zolang het is gewenst en gepland door twee competente volwassenen.’ Is hier onderzoek naar gedaan? Zo ja, waar is dat gepubliceerd? U schrijft: Tienerzwangerschappen zijn een groot probleem en het voorkomen van ongewenste zwangerschappen zou moeten worden nagestreefd door elke organisatie die seksuele gezondheid voorstaat. Waar spreken de auteurs van Hooked dit tegen? U schrijft verder: ‘ Door zich te concentreren op de effecten van ‘casual sex’ op het brein, tracht ‘Hooked’ het model van onthouding tot het huwelijk als biologisch ideaal te presenteren.’ Waarom is dat een onjuiste focus? Welke andere oplossingen zijn er, en waarom zijn deze oplossingen beter dan ’seksuele onthouding tot het huwelijk’?

Ed Vaessen

Vertaling van de review van Hooked (vervolg).

http://www.lotsoftinyrobots.com/2012/08/review-of-hooked-new-science-on-how_1137.html

Hoofdstuk 1 begint met uit te leggen wat precies seks is: een band van liefde tussen een man en een vrouw in een toegewijde relatie.

Wat? Hier is hun formele definitie van seks (hoofdletters van mij):
“Seksuele activiteit is enige vorm van intiem contact tussen TWEE individuen waarbij sprake is van opwinding, stimulatie en/of een respons van op zijn minst een van de TWEE partners.” – Hooked, pagina 16.

Niet slecht, totdat je herhaaldelijk op zekere onderwerpen stuit. Zinsneden als “de twee zullen zijn als een”, “keuze van levensstijl” en andere, traditioneel christelijke termen verschijnen in het hele hoofdstuk. De woorden homo, lesbienne, biseksueel, aseksueel, trans- en homoseksualiteit komen in totaal nul maal voor in het hele boek. In een enkele zin krijgt masturbatie een negatieve beoordeling. In feite is de opvallende afwezigheid van iets anders dan een monogame, heteroseksuele relatie verontrustend. Het plaatst een hele hoop normaal seksueel gedrag per definitie buiten de norm. Ik denk dat dit soort pogingen om aan te geven wat gezonde seks is niet wetenschappelijk maar ideologisch zijn. Het vooroordeel dat een seksueel actiever en opener samenleving op een ‘neergang’ duiden (bladzijde 11) zegt [m.i.] heel wat over de mening van de schrijvers over seksualiteit.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, uw reactie is niet inhoudelijk gericht op het boek, u geeft uw waardeoordeel, en het laat veel vragen achter. U schrijft: ‘Niet slecht, totdat je herhaaldelijk op zekere onderwerpen stuit.’. Wat is er mis om vanuit christelijke levensbeschouwing te schrijven? U noemt veel seksuele geaardheden, waarom zouden die geaardheden allemaal in een dergelijk boek moeten voorkomen? Waarom zou de focus niet kunnen/mogen liggen op een heteroseksuele relatie? U schrijft: Het vooroordeel dat een seksueel actiever en opener samenleving op een ‘neergang’ duiden (bladzijde 11) zegt [m.i.] heel wat over de mening van de schrijvers over seksualiteit.. Welk onderzoek toont aan dat een seksueel actievere en opener samenleving een vooruitgang is? En is iets bestempelen als vooruitgang of neergang sowieso niet bekeken door een bepaalde bril?

Ed Vaessen

Vertaling van de review van Hooked (vervolg).

http://www.lotsoftinyrobots.com/2012/08/review-of-hooked-new-science-on-how_1137.html

Dan volgen zaken waarmee ik het geheel eens kan zijn:

“Als iemand gedwongen wordt tot seks, is het niet goed. Als seks gebruikt wordt om gunsten te verkrijgen of iemand anders te beïnvloeden, is het niet goed. Als seks wordt gebruikt voor financieel gewin, misbruikt wordt, of gebruikt om te vernederen, is het niet goed. Als seks leidt tot een ongeplande, buitenechtelijke zwangerschap of een seksueel overgedragen infectie, is het niet goed. En als seks gevoelens oproept van spijt, depressie, zelfmoordgedachten en andere emotionele problemen, is het niet goed.”– Hooked, bladzijde 18.

Mee eens. Verkrachting = slecht. Lastig vallen = slecht. Misbruik en dwang = slecht. Ziekten en niet geplande zwangerschap = slecht. (al ben ik niet zeker ervan wat ze bedoelen met de woorden ‘buitenechtelijke zwangerschap’). Tot spijt en depressies leidende seks = slecht. Het is echter onduidelijk wat dit heeft te maken met veilige, gezonde seks met wederzijdse instemming.

Ed Vaessen

Vertaling van de review van Hooked (vervolg).

http://www.lotsoftinyrobots.com/2012/08/review-of-hooked-new-science-on-how_1137.html

We komen nu toe aan de kern van het hoofdstuk. Hooked beweert dat seks buiten het huwelijk is verbonden met depressies en zelfmoord.
“Het onderzoek toont aan dat jongens zowel als meisjes die seksueel actief zijn geweest een drie maal zo grote kans hebben op een depressie dan hun vrienden die nog maagd zijn. In het onderzoek is rekening gehouden met andere factoren in het leven van de jonge mensen, zodat een goede vergelijking mogelijk is. De meisjes die seksueel actief werden hadden een drie maal zo grote kans op zelfmoord dan hun maagdelijke vriendinnen, terwijl de seksueel actieve jongens zelfs een zeven maal zo grote kans hebben.” – Hooked, bladzijde 20.

Deze stelling is hogelijk misleidend. Het eerste onderzoek waaraan ze refereren komt van de Heritage Foundation, een conservatieve denktank met als missiestatement ‘het formuleren en promoten van conservatief openbaar beleid gebaseerd op principes als vrij ondernemerschap, een terughoudende regering, individuele vrijheid, tradioneel-Amerikaanse waarden en een sterke nationale defensie’.

Het onderzoek is een meta-analyse van gegevens van het National Longitudinal Survey of Adolescent Health. Als die gegevens kloppen (en ik heb weinig reden om aan te nemen dat dat niet zo is) is er een sterke correlatie tussen seksueel actief zijn en het risico op depressie/zelfmoord. Wat het onderzoek niet laat zien is dat er een causaal verband bestaat, wat wel is wat Hooked hierboven wel suggereert.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, u schrijft: Wat het onderzoek niet laat zien is dat er een causaal verband bestaat.. Waar spreekt Hooked over een ‘causaal verband’?

Ed Vaessen

Vertaling van de review van Hooked (vervolg).

http://www.lotsoftinyrobots.com/2012/08/review-of-hooked-new-science-on-how_1137.html

Drie andere onderzoeken worden geciteerd om de beweringen te staven. Maar de een spreekt ze nog harder tegen dan de ander.

1. Adolescent depression and suicide risk: Association with sex and drug behavior. By Hallfors et al

Dit onderzoek bekeek “gedrag m.b.t. gecombineerd gebruik van seks en drugs” naast andere gedragsvormen met verhoogd risico als een screening voor depressies. Er kwam uit dat depressieve mensen met grotere kans riskant gedrag gingen tonen, niet dat seks tot depressies leidde.

2. Adolescent First Sex and Subsequent Mental Health. By Meier

Een onthullend citaat van de samenvatting:
“Terwijl sommige adolescenten leden onder verminderde mentale gezondheid, gold dat niet voor de meerderheid van hen die voor het eerst seksueel actief waren geweest. Deze bevindingen benadrukken het belang om toevallige factoren mede te beschouwen wanneer we de impact onderzoeken van gebeurtenissen op de mentale gezondheid.”

Het onderzoek legt omzichtig uit dat een aantal factoren, waaronder “timing in relatie tot leeftijdsnormen, romantische relaties en geslacht” op elkaar inwerkten en van invloed waren op de weinige gevallen waar sprake was van negatieve mentale gevolgen. Het is dus geen simpel geval van ‘hadden ze seks of niet’.

Ed Vaessen

Vertaling van de review van Hooked (vervolg).

http://www.lotsoftinyrobots.com/2012/08/review-of-hooked-new-science-on-how_1137.html

Het derde onderzoek:

3. Temporal Associations Between Depressive Symptoms and Self-reported Sexually Transmitted Disease Among Adolescents. By Shrier et. al.

Dit onderzoek gebruikt dezelfde gegevens als het onderzoek van de Heritage Foundation en vond een vergelijkbare (maar iets minder sterke) correlatie tussen SOA’s en depressie.

Maar dan zeggen ze dit:

“In vergelijking met niet depressieve jongeren onderhouden depressieve kinderen en adolescenten zwakke sociale relaties en ze kunnen emotioneel reactiever zijn in vriendschappelijke relaties, factoren die kunnen bijdragen aan riskant seksueel gedrag (SOA).”

En dit:

“Ook kunnen depressieve individuen riskant seksueel gedrag gebruiken in respons op depressieve symptomen. Onderzoek suggereert dat vooral mannen doelbewust hun aandacht verleggen van depressieve symptomen naar neutrale of plezierige bezigheden, zoals geslachtsgemeenschap. Minder is bekend over de respons van adolescenten, maar wat er is aan onderzoek suggereert dat in de eerste fase van de adolescentie jongens afleidend kopieergedrag vertonen dat lijkt op dat van volwassen mannen.”

Het onderzoek suggereert in hoge mate dat mensen die depressief zijn zich op seks gaan richten (en ook andere plezierige activiteiten) in een poging om hun depressie te verlichten. De drie hierboven genoemde onderzoeken tonen absoluut niet aan dat seks leidt tot depressies. Als ze iets laten zien, dan wel dat depressies leiden tot riskanter seksueel gedrag. Het is [m.i.] uiterst oneerlijk van Hooked om seks te presenteren als een factor die bijdraagt tot zelfmoord.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, het valt op dat u in de bespreking van de bronnen van H1 voetnoot 8 (p. 142) de belangrijkste bron overslaat. Het gaat daarbij om: R.E. Rector, K.A. Johnson and L.R. Noyes, 2005, Seksually Active Teenagers Are More Likely to Be Depressed and to Attempt Suicide, (Washington: Heritage Center for Data Analysis). De andere bronnen daar kom ik nog op terug omdat ik eerst die bronnen zelf moet lezen. Aangezien deze bronnen bij elkaar rond de 100 bladzijden tellen, en ik nog andere verplichtingen heb, kan dat even duren.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, ik zie niet zo goed in wat het nut is van een uitgebreid herkauwen van een recensie zonder dat u het boek zelf gelezen hebt. De recensie is overigens voor iedereen openbaar te lezen, dus een verwijzing naar de link zou mijns inziens volstaan. Daarnaast ben ik van mening dat we het punt voor punt moeten afhandelen. Daarom een verzoek om op mijn vragen gesteld op april 13th, 2016 een antwoord te geven.

Ed Vaessen

“Geachte heer Vaessen, ik zie niet (…) een antwoord te geven.”

Beste Jan,

Ik was ook niet van plan om hiermee verder te gaan. Doel was slechts om te laten zien dat Hooked een pseudowetenschappelijk werk is zonder daarbij onderbroken te worden door vragen die van dit feit de aandacht afleiden als ik erop in zou gaan.

Door in enkele berichten te laten zien dat Hooked beweringen doet die haaks staan op wat de wetenschappelijke bronnen die het aanhaalt wezenlijk stellen over de causale verbanden tussen buitenechtelijk seks enerzijds en depressies/suïcidale neigingen anderzijds, ben ik hierin geslaagd.
Ik kan hieraan toevoegen dat wanneer de link wordt bekeken, duidelijk is dat het refereren aan peer reviewed bronnen door Hooked slechts ten doel had om het boek de wetenschappelijke glans te geven die op een onwetend publiek indruk moet maken. Deze tactiek is niet ongebruikelijk in pseudowetenschappelijke kringen. (…)

Ed Vaessen

(…) Met betrekking tot de invloed van de stof Oxytocin lezen we dit:

“Hier moeten we ouders en jongeren waarschuwen, met name jonge vrouwen. Als een jonge vrouw fysiek dicht bij een man komt en hem omhelsd, zal dat haar bindingsproces starten, wat haar meer zal doen verlangen naar zijn aanwezigheid en – belangrijk – hem meer gaan vertrouwen. Dan, als hij de fysieke kant van hun relatie wil laten escaleren, wordt het moeilijker voor haar om ‘nee’ te zeggen. De adolescente die een intieme, fysieke relatie aangaat zal, door het normale effect van haar hormonen, meer fysiek contact wensen en een man vertrouwen die mogelijk manipulatief liefde en zorg belooft om met haar geslachtsgemeenschap te hebben.”

Het citaat komt uit ‘The Female Brain’ van Louann Brizendine, een boek dat Hooked wel vaker aanhaalt. Het is een boek dat zeer negatieve reviews heeft mogen ontvangen betreffende zijn wetenschappelijke inhoud. Een review in Nature laat er niets van heel (…).

http://itre.cis.upenn.edu/~myl/YoungBalabanBrizendine.pdf

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, waar spreekt de recensie van Rebecca M. Young en Evan Balaban het bovenstaande citaat tegen? U schrijft: Een review in Nature laat er niets van heel. Dat is niet helemaal waar, hoewel de recensie inzet op de negatieve (of onjuist bevonden) punten melden ze ook wat positiefs: The stories are the best part of the book, and it is through these that Brizendine emerges as a dedicated and sympathetic clinician. Ik weet niet of ik het eens of oneens moet zijn met de recensenten, dat komt omdat ik het boek The Female Brain niet gelezen heb. Vanuit een ‘respectvol wantrouwen’ naar de recensenten lijkt mij dat een vereiste. Het boek van Brizendine wordt overigens slechts 5 keer aangehaald in de 26 pagina’s aan literatuurverwijzingen.

Ed Vaessen

“Geachte heer Vaessen, u schrijft: Wat het onderzoek niet laat zien is dat er een causaal verband bestaat.. Waar spreekt Hooked over een ‘causaal verband’?”

[M.i.] een merkwaardige vraag aangezien hij al eens eerder is gesteld. Maar (…) zie de titel van het boek. Dat luidt: ‘Hooked: New Science on How Casual Sex is Affecting Our Childeren’. Casual seks wordt als oorzaak aangewezen. Causaal verband heet dat.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, het lijkt een herhaling van zetten. U schrijft over ‘een causaal verband’. Ik schrijf: waar wordt het een causaal verband genoemd? U schrijft: In de titel. Ik schrijf: waar in de titel. U geeft geen antwoord. In de titel wordt geen causaal verband genoemd, maar ‘Hoe vrije seks invloed (!) heeft op onze kinderen’. Niet dat het de enige oorzaak is of dat alle vrije seks tot depressiviteit leidt. Zoals elders al gezegd de auteurs noemen het een verhoogd risico, dat is wat anders dan een causaal verband.

Ed Vaessen

“Geachte heer Vaessen, waar spreekt (…) aan literatuurverwijzingen.”

Beste Jan, stel nou eens dat het antwoord op je eerste vraag ‘nergens’ luidt? Wat zou jij daaruit menen af te kunnen leiden? Dat het citaat daarmee het voordeel van de twijfel krijgt of zelfs automatisch waar wordt? Het boek van Brizendine wordt in wetenschappelijk opzicht als (…)[onjuist] beschouwd en dat blijft zo, ook al beschrijft de recensente haar een sympathieke en toegewijde clinicus. Dit, gevoegd bij het feit (zoals ik in mijn vertaling van een recensie ervan heb geschreven) dat Hooked verwijst naar wetenschappelijke studies waarvan het [de] boodschap [m.i.] zwaar vertekend weergeeft zou het [m.i.] bij iedereen de alarmbellen moeten doen rinkelen over hoe het met bronnen omgaat.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, U schrijft: Wat zou jij daaruit menen af te kunnen leiden?. Dat de recensie niet bruikbaar is als counterbron t.o.v. het citaat. U schrijft: Het boek van Brizendine wordt in wetenschappelijk opzicht als (…)[onjuist] beschouwd. Ik zie dat genuanceerder: Het boek van Brizendine wordt door Rebecca M. Young en Evan Balaban gezien als riddled with scientific errors and is misleading about the proccesses of the brain development, the neuroendocrine system, and the nature of sex differences in general. Dat is de mening van twee auteurs in een toonaangevend naturalistisch tijdschrift. Maar uit een ‘respectvol wantrouwen’ naar deze auteurs wil ik eerst het boek zelf lezen en ook andere recensenten horen.

Ed Vaessen

Bij mij roept dit de vraag op waarom hier een artikel is geplaatst over het boek Hooked waarvan de wetenschappelijke status op zijn minst betwistbaar is. (…)

Ed Vaessen

Even nog hier iets over:
“Geachte heer Vaessen, U schrijft: Wat zou jij daaruit menen af te kunnen leiden?. Dat de recensie niet bruikbaar is als counterbron t.o.v. het citaat”

Dit antwoord is niet relevant omdat het de kern van de zaak niet raakt, die gaat over de kwaliteit van het boek van Brizendine, waar Hooked uit put.
Wanneer iemand een boek schrijft met 100 onzinnige uitspraken en een recensent beschrijft het in algemeen zin en noemt misschien 20 citaten ter illustratie, dan staan de overige 80 daarbij in een verdacht licht. Dat zie ik echter in jouw antwoord niet terug.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, U schrijft: Dit antwoord is niet relevant omdat het de kern van de zaak niet raakt, die gaat over de kwaliteit van het boek van Brizendine, waar Hooked uit put. U gebruikt de recensie om een citaat te ontkrachten, maar met die recensie is het citaat niet te ontkrachten omdat het hele citaat niet voorkomt in de recensie. Om het citaat te ontkrachten moeten we naar de inhoud toe. Verder is het mijns inziens te kort door de bocht om uzelf alleen te baseren op een recensie en dan het hele boek af te serveren. Iemand kan inderdaad 100 onzinnige uitspraken doen, maar zelfs als er maar 10 zinnige uitspraken in een boek staan is een boek voor mij waardevol. We moeten mijns inziens niet zo snel het kind met het badwater weggooien. Volgens mij val ik in herhaling als ik zeg dat ik vanuit een ‘respectvol wantrouwen’ naar de auteurs van de recensie eerst het boek zelf wil lezen. Dan pas kan er een inhoudelijke discussie over het boek plaatsvinden.

peter b

Het is bekend dat sociologische en psychologische publicaties zeer slecht reproduceerbaar zijn…(heeft te maken met hypothethese-bevestigend onderzoek (…)). Mijn vraag is dus: werden deze studies ooit onafhankelijk gereproduceerd? Of moeten we ze liever anekdotisch opvatten?

Ed Vaessen

“Volgens mij val ik in herhaling als ik zeg dat ik vanuit een ‘respectvol wantrouwen’ naar de auteurs van de recensie eerst het boek zelf wil lezen. Dan pas kan er een inhoudelijke discussie over het boek plaatsvinden.”

Beste Jan, het artikel uit Weet plaats zonder meer en zonder kritiek het boek alsof het langs alle kanten gecontroleerde feiten correct weergeeft. Daarnaast wordt er ook nog een ideologische relatie met de Bijbel gelegd. Waar is jouw respectvol wantrouwen naar Hooked?

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, er is bij mij ook een respectvol wantrouwen naar de auteurs van Hooked. Het gaat mij echter om de inhoud. Tot nog toe blijken uw beschuldigingen ongefundeerd en zie ik daarom geen reden om de hele zaak (het hele boekje) af te serveren. U gaat daarnaast helaas niet in op mijn vragen of opmerkingen die te maken hebben met de inhoud. Het lijkt mij goed wanneer u zelf het boekje leest, m.i. is dat een vereiste als u een boekje inhoudelijk wilt aanpakken.

Ed Vaessen

“Geachte heer Vaessen, er is bij (…) hebben met de inhoud. Het lijkt mij goed wanneer u zelf het boekje leest, m.i. is dat een vereiste als u een boekje inhoudelijk wilt aanpakken.”

Beste Jan, er is geen respectvol wantrouwen naar Hooked. De bevindingen van dat boek worden in het artikel als aantoonbare feiten gepresenteerd. Er is geen sprake van een review anders dan jouw opmerking dat het werk onderbouwd is omdat er veel wetenschappelijke referenties in staan. De review waarvan ik een deel in het Nederlands heb vertaald doet iets wat jij absoluut niet hebt gedaan, namelijk het natrekken wat de aangehaalde referenties werkelijk zeggen.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, er is geen respectvol wantrouwen naar Hooked. Graag mijn reactie goed lezen, ik schreef er is bij mij ook een respectvol wantrouwen naar de auteurs van Hooked. U reageert verder niet op mijn vragen hierboven gesteld, een verdere discussie is dan zinloos. U reageert ook niet op de opmerking dat de belangrijkste bron van voetnoot 8 niet besproken wordt. Zoals eerder gesteld ben ik de door u genoemde bron 1-3 aan het natrekken. Een vluchtige lezing, en daar laat ik het niet bij want wil de hele bron lezen, van die bronnen laat wel degelijk zien dat er een verhoogde kans is op depressie bij jongeren die seksueel actief zijn en wisselende contacten hebben. Vooral meisjes hebben een verhoogd risico. Dat is ook wat de auteurs van Hooked beweren: In Verstrikt, de NL vertaling, p. 23: ‘Recent onderzoek onder seksueel actieve pubers toont aan, dat seksuele activiteit meer dan alleen lichamelijke gevolgen heeft. Met de studie werd aangetoond, dat zowel jongens als meisjes die seks hebben gehad tot drie keer meer kans lopen om depressief te worden dan hun vrienden die nog maagd zijn. In het onderzoek werd ook rekening gehouden met andere factoren in de levens van deze jonge mensen, zodat een eerlijke vergelijking met hun leeftijdsgenoten gegarandeerd is. De meisjes die seksueel actief werden, liepen drie keer meer kans een zelfmoordpoging te ondernemen dan hun vriendinnen die nog maagd waren, terwijl de seksueel actieve jongens een volle zeven keer meer kans liepen een zelfmoordpoging te ondernemen.’ De vier bronnen, waarvan u er drie ‘uitgebreid’ bespreekt en de belangrijkste niet noemt, staan ter onderbouwing van dit stukje in voetnoot 8. Daarmee vraag ik mij oprecht af of u de bronnen wel helemaal hebt gelezen. Daarnaast baseert u uzelf op een recensie, maar beter zou zijn het boek zelf te lezen, ik heb ook hierbij het gevoel in herhaling te vallen.

Ed Vaessen

“Geachte heer Vaessen, het valt op dat u in de (…) Are More Likely to Be Depressed and to Attempt Suicide, (Washington: Heritage Center for Data Analysis).”

Ik sla niks over. Ik ben gestopt omdat ik niet van plan was de hele recensie te vertalen omdat ik mijn punt al had gemaakt betreffende het verkeerd omgaan met bronnen door Hooked. Zelf schreef je trouwens al daarvoor dat het weinig zinnig was dat ik door bleef gaan met het plaatsen van vertalingen. Met andere woorden: je opmerking is volkomen onterecht, temeer daar hij opzet suggereert van mijn kant. Wat de voetnoot betreft: ook hier geldt hetzelfde verhaal van correlatie. Hij spreekt niet over een causaal verband. Meer van hetzelfde dus.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, u slaat wel degelijk iets over. U bespreekt namelijk 3 van de 4 (!) bronnen. Pas na uw bronnenbespreking maakte ik de opmerking dat het niet nuttig is om een hele recensie te reproduceren. Daarom de vraag: Wat is uw reactie op de overgebleven bron en hoofdbron van het ene citaat. Voetnoot 8 hoort bij het citaat uit Verstrikt. Niemand spreekt over een causaal verband, in het boekje wordt slechts gekeken naar ‘de gevolgen van vrije seks voor onze kinderen’. In het bovenstaande citaat wordt genoemd dat er drie keer meer kans is voor jongens en meisjes die seksueel actief zijn om depressief te worden dan hun vrienden die nog maagd zijn. Het boekje ‘Verstrikt’ noemt het dus een verhoogd risico i.p.v. een causaal verband. Dat ook nog andere gedachten en invloeden kunnen leiden tot depressie dat wordt niet ontkend, maar het boekje gaat over seksualiteit en niet over drugsgebruik of rookgedrag, wat ook een verhoogd risico met zich meebrengt. De vraag aan u, geachte heer Vaessen: Is er een verhoogd risico op depressiviteit en suïcidale neigingen bij het seksueel actief zijn van de jongeren, of is die er niet?

Ed Vaessen

“De vraag aan u, geachte heer Vaessen: Is er een verhoogd risico op depressiviteit en suïcidale neigingen bij het seksueel actief zijn van de jongeren, of is die er niet?”

Indien hier een causaal verband wordt gesuggereerd, luidt het antwoord: we weten het niet. Correlatie is immers iets anders dan een causaal verband (…). Geen wetenschappelijke studie heeft ooit aangetoond dat wanneer twee mensen buiten de echtelijke band met elkaar in bed duiken, dat met grotere kans leidt tot depressiviteit en suïcidale neigingen. Dat causale verband wordt echter wel als waarheid gesuggereerd in het uiterst onwetenschappelijke artikel Hooked dat het tijdschrift Weet plaatste zonder er wetenschappelijke kritiek op te geven.

Ed Vaessen

“Niemand spreekt over een causaal verband, in het boekje wordt slechts gekeken naar ‘de gevolgen van vrije seks voor onze kinderen’.”

Gevolgen? Kijk, dat nu is de definitie van een causaal verband.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, mijns inziens is dat geen causaal verband. Een causaal verband is als iets (een oorzaak) altijd iets anders in beweging brengt (gevolg). Hierboven en in ‘Hooked’ spreekt met op een verhoogd risico of een grotere kans op depressiviteit, verwijzend naar het recent uitgevoerde onderzoek. Maar het is lang niet de enige oorzaak van depressiviteit, bij de zoektocht naar literatuur lees ik ook dat drugsgebruik en rookgedrag een verhoogd risico met zich meebrengen. Is er een grotere kans op depressiviteit onder jongeren bij vrije seksualiteit of is die er niet? U zegt: ik weet het niet. Dat is wat mij betreft een prima antwoord, u kunt immers ook niet alles weten. Maar ‘Verstrikt’ en het onderzoek wat ze citeren hebben als antwoord: de cijfers laten zien dat er een verhoogd risico is. En inderdaad als je de onderzoeken leest kom je tot die conclusie. Nu ik een zoektocht naar artikelen, over verhoogde risico’s of niet, gestart ben kom ik er steeds meer tegen. U schrijft: als waarheid gesuggereerd. Momenteel is dat de best mogelijke verklaring, maar nieuwe onderzoeken kunnen dat ondersteboven gooien. Maar de meeste huidige onderzoeken die ik gelezen heb over dit thema wijzen in de richting dat vrije seksualiteit onder jongeren een verhoogde kans op depressiviteit met zich meebrengen. Aangezien u of anderen er nog niet in geslaagd zijn om met alternatieve data aan te komen is een verhoogd risico momenteel de beste optie. Zelfs de door u als eerst genoemde dr. Marty Klein zegt dat er een kans bestaat. Uiteraard is het mogelijk dat de data niet klopt of dat die over een paar jaar anders liggen, die optie hou ik open. Maar dan zal dat in een inhoudelijke discussie naar voren gebracht moeten worden.

Ed Vaessen

“Geachte heer Vaessen, u slaat wel degelijk iets over. U bespreekt namelijk 3 van de 4 (!) bronnen.”

Nee dus. Ik heb trouw de recensie vertaald van deze link wat betreft hoofdstuk 1. Dat was niet helemaal de recensie van dat hoofdstuk omdat er nog wat achter aan komt, maar in dat laatste deel kwam geen vierde bron meer voor na de drie onderzoeken die ik noemde. Hier de tekst die dat ook duidelijk laat zien: THREE other studies are cited to support this statement and each is more (…) than the last.

Dat waren de drie die ik vertaalde. Waar nu in dat hoofdstuk staat dat vierde onderzoek dat ik ‘overgeslagen’ zou hebben? Let wel: het woord ‘overgeslagen’ duidt op een vermoeden van kwaadwillig opzet van mijn zijde.

http://www.lotsoftinyrobots.com/2012/08/review-of-hooked-new-science-on-how_1137.html (…)

“Geachte heer Vaessen, mijns inziens is dat geen causaal verband. (…) Maar het is lang niet de enige oorzaak van depressiviteit, bij de zoektocht naar literatuur lees ik ook dat drugs en rookgedrag een verhoogd risico met zich meebrengen.”

Kijk, het woord oorzaak valt weer. Een causaal verband wordt dus verondersteld.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, U schrijft: Dat was niet helemaal de recensie van dat hoofdstuk omdat er nog wat achter aan komt. Als u het boekje zelf had gelezen dan had u geweten dat de in voetnoot 8 van H1 vier bronnen voorkomen. Drie noemt u er hierboven, één wordt er door u niet genoemd. Maar dat is net de belangrijkste bron ter onderbouwing van het door mij uit H1 geciteerde stuk en het stuk waar u commentaar op hebt. Dat noem ik (mogelijk onbewust) ‘overgeslagen’. Waarom leest u het boekje zelf niet en baseert u zich slechts op een recensie? Ook dat heb ik al enkele malen genoemd, we vallen in herhaling.

Ed Vaessen

“Waarom leest u het boekje zelf niet en baseert u zich slechts op een recensie?”

Ik plaats een tegenvraag: waarom werd het artikel geplaatst zonder eerst zekerheid te verwerven over de kwaliteit ervan? Het is immers wel duidelijk dat pas nu ik wat inzage geef in de kritiek die er bestaat op Hooked, hier stappen worden ondernomen om wijze na te trekken waarop Hooked met de bronnen omspringt.

Jan van Meerten

Geachte heer Jonkers, hartelijk bedankt voor de waardevolle aanvulling! Ik ben blij dat dergelijk onderzoek nu ook in NL van de grond komt.

Jan van Meerten

In de bovenstaande discussie gaat het om het mogelijke gegeven dat er een verhoogd risico bestaat bij vrije seksualiteit onder jongeren en depressiviteit. ‘Verstrikt’ en het Weet-artikel beweren dat dit inderdaad zo is, dhr. Vaessen en anderen trekken dat in twijfel. In een recent (2013) onderzoek wordt de stelling van ‘Hooked’ echter bevestigd. Hierbij een beknopte samenvatting: Na een aansluiting gezocht te hebben op bestaande literatuur en een verantwoording van de methoden komen de auteurs tot de resultaten. Uit onderzoek blijkt dat 45,3% van de jongeren seksueel actief zijn. Bij donkere (black) jongeren ligt dat percentage iets hoger. “Overall females with no sexual partners were significantly less likely to report measures of poor mental health than those who have had one, two, or three or more sexual partners. Similarly, girs who reported three or more partners were significantly more likely to report sadness, suicide ideation (…) and attempts than those with fewer partners.” Van de groepen jongeren zijn ‘Hispanics’ er het gevoeligst voor. “As the number of lifetime sexual partners increases, the prevalence of sadness (…etc…) also increases.” Daarna bespreken de auteurs allerlei oorzaken voor dergelijke depressiviteit. Zo zou bijvoorbeeld religie een invloed kunnen hebben, of schaamte voor het gedag, of het al depressief zijn. Het is bijzonder dat hoe groter het aantal seksuele partners hoe groter het risico. Jongeren die al depressief zijn en een uitvlucht zoeken in seksueel gedrag, worden er mogelijk niet beter op maar slechter. “Despite these limitations, this study adds to the existing literature because it suggests that there is a correlation between increased number of sexual partners and sadness among adolescent females.”

Bron: Oredein, T., Deinevo, C., 2013, The Relationship between Multiple Sexual Partners and Mental Health in Adolescent Females, Journal of Community Medical Health Education 3 (7): 1-5.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, u schrijft: waarom werd het artikel geplaatst zonder eerst zekerheid te verwerven over de kwaliteit ervan? Die zekerheid is verworven, u bent er niet in geslaagd om de hoofdstelling van dit artikel te ontkrachten, in plaats daarvan richt u uzelf deels op een semantische kwestie (causaal verband of niet). Maar een semantische kwestie raakt de kern van de zaak niet. U schrijft: Het is immers wel duidelijk dat pas nu ik wat inzage geef in de kritiek die er bestaat op Hooked, hier stappen worden ondernomen om wijze na te trekken waarop Hooked met de bronnen omspringt. Hoe weet u of de auteur van het artikel niet op de hoogte was van de kritiek? De auteur van dit artikel heeft niet gereageerd, dus we moeten gissen naar zijn voorkennis bij het schrijven van dit artikel. Er worden bij Logos Instituut geen stappen ondernomen om uw kritiek aan te pakken, zelf reageer ik op persoonlijke titel omdat ik deze kwestie interessant vind. Daarnaast is uw kritiek volstrekt niet overtuigend en negeert u (mogelijk onbewust) vragen die gesteld worden. Als laatste zijn er veel bronnen aan te voeren die laten zien dat er een verhoogd risico op depressie bestaat bij jongeren die seksueel actief zijn. En daarmee wordt de stelling van het artikel extra bevestigd. Daarmee nog eens de vraag stellend: Waarom leest u het boekje zelf niet in plaats van uzelf te baseren op een recensie?

Ed Vaessen

“In de bovenstaande discussie gaat het om het mogelijke gegeven dat er een verhoogd risico bestaat bij vrije seksualiteit onder jongeren en depressiviteit. (…) In een recent (2013) onderzoek wordt de stelling van ‘Hooked’ echter bevestigd.”

Ik trek even aan de rem want dit leidt ons alweer weg van wat ik steeds naar voren breng, namelijk dat Hooked een boek is dat verkeerd omgaat met de bronnen. Zelfs al zouden de beweringen correct zijn die in dat werk worden gedaan, zo iets maakt het per definitie onwetenschappelijk. Het is [m.i.] dus zinloos om met additionele studies te komen, al helemaal omdat die studie van Oredein en Deinevo uit 2013 ook al geen causaal verband legt tussen seks en depressies.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, Namelijk dat Hooked een boek is dat verkeerd omgaat met de bronnen. U heeft geen duidelijk voorbeeld gegeven waar ‘Hooked’ verkeerd met de bronnen om gaat. Dat komt doordat u het boek niet gelezen hebt en alleen uit recensies put. De belangrijkste studie van voetnoot 8 daar wordt niet over gesproken, de bronnen waar u het over heeft staan namelijk allen in dezelfde voetnoot. U schrijft: Zelfs al zouden de beweringen correct zijn die in dat werk worden gedaan. Prima laten we dan naar die beweringen. toegaan en een inhoudelijk discussie starten. U schrijft: causaal verband, hiermee blijft de discussie bij een semantische kwestie. Ik noem het een verhoogd risico, zoals de auteurs van ‘Hooked’ ook laten zien.

Ed Vaessen

“Maar de meeste huidige onderzoeken die ik gelezen heb (…) Aangezien u of anderen er nog niet in geslaagd zijn om met alternatieve data aan te komen is een verhoogd risico momenteel de beste optie.”

Dit noemt men dus een argument van onwetendheid. Maar even heel helder nu: is er een studie die ons zegt dat seks bij jongeren met grotere kans leidt tot depressies of zelfmoordneigingen (wat Hooked suggereert)? Nee. Wat er wel is is een studie die laat zien dat wanneer depressieve jongeren in seks met meerdere partners een vlucht zoeken, ze daar alleen maar nog depressiever van worden. Welnu, dat kan ik me voorstellen.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, U schrijft: Nee. Dan staat momenteel uw mening tegenover die van de onderzoekers, die met behulp van data laten zien dat er een verhoogd risico bestaat. U schrijft: Wat er wel is is (…) Welnu, dat kan ik me voorstellen.. Hierbij is de wens de vader van de gedachte. Het onderzoek van Oredein en Deinevo laat wel degelijk zien dat de jongeren die niet seksueel actief zijn veel minder risico lopen om depressief te raken. Ook hier staat uw mening tegenover die van de onderzoekers. Veel data wijst op een verhoogd risico, waar blijft de data dat jongeren die seksueel actief zijn verminderd risico hebben op depressiviteit? Of dat het geneutraliseerd is, wat je zou verwachten als seksueel actief zijn als jongere een neutrale daad is zonder risico’s? Neem daarbij ook de verschillende vragen die ik de afgelopen maand aan u gesteld heb, het lijkt er dan op dat u aan de beurt bent om contra-data te geven waarom de stelling van ‘Hooked’, namelijk dat er een verhoogd risico bestaat, moet worden afgewezen.

Jan van Meerten

De geachte heer Vaessen noemt op april 14th een bron (bron 1) die ‘Hooked’ volgens hem onterecht in haar voetnoten heeft opgenomen. Hoewel de bron twee gebieden onderzocht heeft (seksueel gedrag en drugsgebruik), beperk ik mij even tot seksueel gedrag in het kader van het topic van ‘Hooked’. In de paper wordt eerst een introductie gegeven op depressie en een verantwoording van de methoden afgelegd. Maar liefst 50% houdt zich afzijdig van enig risicofactor. Meisjes hebben een groter risico dan jongens om depressief te raken. Ook ‘Hispanics’ zijn gevoeliger voor depressie. Although a small percentage of abstaining adolescents reported major depressive symtoms, risk was clearly elevated in association with substance use and sexual activity.” De auteurs roepen er wel toe op om verder onderzoek hiernaar te doen. “These results suggest that Healthcare professionals who identify adolescent patients reporting sexual intercourse or drug use should strongly consider screening for depression and risk of suicide”. Aan het einde van de paper roepen de auteurs nogmaals op om verder onderzoek te doen naar deze kwestie. Het doorlopen van deze bron laat zien dat er een verhoogd risico bestaat voor jongeren die seksueel actief zijn op depressiviteit. De auteurs vinden dat dit een zaak is van zorg, ze zeggen in de conclusie: “Although causal direction has not been established, involvement in any sex or drug use is cause for concern, and should be a clinical indication for mental health screening for girls; (…)” ‘Hooked’ heeft terecht gewezen op deze studie ter onderbouwing van het citaat van een verhoogd risico.

Bron: Hallfors, D.D., Waller, M.W., Ford, C.A., Halpern, C.T., Brodish, P.H., Iritani, B., 2004, Adolescent Depression and Suicide Risk. Association with sex and drug behavior, American Journal of Preventical Medicine 27 (3): 224-231.

Ed Vaessen

“Geachte heer Vaessen, U schrijft: Nee. Dan staat momenteel uw mening tegenover die van de onderzoekers, die met behulp van data laten zien dat er een verhoogd risico bestaat.”

Ik laat de discussie uiteraard niet sturen in de richting waarbij de kwestie van de onwetenschappelijke methoden van Hooked stelselmatig ontweken worden. (…) Ik ga gewoon niet meer op je in.

Ed Vaessen

Het zou de redactieleden van Weet sieren als ze eens nagingen wie die meneer McIlhaney is die mede het boek Hooked schreef. (…) In 1995 [verspreidde hij] informatie over de veiligheid van condooms [die door anderen werd betwist].

http://www.glamour.com/story/lies-about-womens-health

Daarbij bleef het niet. Hij is hoofd van The Medical Institute for Sexual Health op wiens website de bewering werd gedaan dat condooms slechts 50% reductie geven in de overdracht van diverse SOA’s. Weer gebeurde waarvan ook in Hooked sprake is: bronnen worden opzettelijk verkeerd gebruikt.
De getallen van de website baseerden zich namelijk op drie studies, echter alle betreffende bevolkingsgroepen (onder meer Keniaanse prostituees) waar sprake is van een extreem riskant seksueel verkeer. Alhoewel McIlhaney dat heel goed wist, presenteerde zijn instituut de getallen alsof ze standaard zijn voor alle soorten bevolkingsgroepen. Zie bladzijde 30.

http://tfn.org/cms/assets/uploads/2015/11/SexEdRort09_web.pdf

Ed Vaessen

(…) McIlhaney verspreidde (…) desinformatie door in 1995 statistische afwijkingen te presenteren als zijnde de norm. Ik roep hierbij de redactie van Weet op zich te beraden over het feit dat dankzij McIlhaney in de VS de (…) ‘abstinece-only’ voorlichting (…) werd gepropageerd ten koste van ‘abstinence-plus’, die wel werkbaar bleek, zoals wetenschappelijk onderzoek van Douglas Kirby dat allang had aangetoond. Het feit dat abstinence-only meer in lijn leek te zijn met de Bijbelse normen gaf echter de doorslag in de tijd dat de heer Bush junior president was in de VS en religieus rechts het voor het zeggen had. (…)

Jan van Meerten

Het valt op dat de geachte heer Vaessen niet meer naar het boekje ‘Hooked’ kijkt. Hij heeft zijn pijlen nu gericht op één van de auteurs van dit boekje en hij probeert die verdacht te maken. Psychologisch doet zo’n argument heel wat, maar in feite heeft het weinig met de inhoud van het boekje ‘Hooked’ te maken. En zeker niets met de stelling dat er een verhoogd risico op depressiviteit bestaat bij seksueel actieve jongeren, wat door meer onderzoekers wordt genoemd. De beschuldiging van onwetenschappelijkheid of onjuist gebruik van de bronnen is niet houdbaar gebleken. Dhr. Vaessen heeft slechts 4 bronnen aangehaald die ‘Hooked’ gebruikt. Een recensie werd gebruikt om het citaat over oxytocine aan te pakken, maar in heel de recensie wordt niet over oxytocine gesproken. De overige 3 bronnen laten allen een verhoogd risico zien op depressiviteit bij seksueel actieve jongeren, iets wat ook het door mij gegeven citaat van ‘Hooked’ ook aangeeft. De inhoudelijke bewijslast ligt daarmee bij dhr. Vaessen. Hij dient inhoudelijk het tegendeel aan te tonen met behulp van publicaties. Publicaties die laten zien dat er een verminderd risico op depressiviteit is bij seksueel actieve jongeren. Of op zijn minst eeen neutraal risico, dus beide partijen evenveel risico.

peter b

Er is genoeg gepubliceerd op dit gebied, Ed, en een negatieve link tussen een overactief sexleven onder jongeren en gezondheid is zo gevonden:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23815294
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14977154

Het is een zeer goede zaak dat WEET ook eens de aandacht vestigt op controversiele onderwerpen zoals deze Er zijn genoeg SOA die via speeksel en zweet worden overgedragen, en die je dus niet tegenhoudt met een condoom. Chlamidia zit overal, zelfs in je de cellen van de longen en wordt zeer eenvoudig overgedragen. Sex met maar één persoon is (wetenschappelijk bewezen) veel beter voor een goede gezondheid dan sex met zoveel mogelijk personen. Dat kun je alleen maar weerleggen met desinformatie, want het is self-evident. Meer liefde dus en minder sex.

Ed Vaessen

“Maar nu is ook gebleken dat deze neurochemische stof zorgt voor binding van de vrouw naar de man. Daarnaast is gebleken dat de (ver)bindingskracht veel sterker is dan voorheen werd aangenomen. Als gevolg daarvan heeft het een breder scala van gevolgen. Deze kunnen bij bepaald gedrag schadelijk zijn voor de relatie.”

Deze uitspraak over oxytocin[e] wordt wetenschappelijk niet bevestigd.

[@Peter B.,]

“Er is genoeg gepubliceerd op dit gebied, Ed, en een negatieve link tussen een overactief sexleven onder jongeren en gezondheid is zo gevonden:”

Ook hier weer: is er een oorzakelijk verband? Of zijn probleemjongeren eerder geneigd tot vrijblijvende seks?

“Sex met maar één persoon is (wetenschappelijk bewezen) veel beter voor een goede gezondheid dan sex met zoveel mogelijk personen.”

Dat wisten we allang. Het is nog geen reden om on[juisthede]n [weer] te g[even] over oxytocin.

Jan van Meerten

Geachte heer Vaessen, u schrijft: “Dat wisten we allang.”. Daarmee onderschrijft u in feite de hoofdconclusie van het artikel dat seksualiteit bedreven met één persoon beter is voor een goede gezondheid. U schrijft: deze uitspraak over oxytocin[e] wordt wetenschappelijk niet bevestigd en het is nog geen reden om on[juisthede]n [weer] te g[even] over oxytocin. U heeft in de bovenstaande discussie nog niet aangetoond dat er zowel in het boek als in het artikel onjuistheden gegeven worden inzake oxytocine. Dat dient u uiteraard eerst aan te tonen voordat we tot de conclusie kunnen komen dat wat er gezegd wordt over oxytocine onjuist is. Daarnaast moet u mijns inziens beschrijven hoe het (al dan niet naturalistisch wetenschappelijk) dan wel zit met oxytocine.

Geef een antwoord