De oorspronkelijke bewoners van Australië worden door evolutionisten als een primitief volk gezien. De Aboriginals blijken echter nogal wat te weten van sterrenkunde. Niet slecht, voor een volk met enkel een mondelinge traditie.

Net zoals veel westerlingen was de Australische astrofysicus Ray Norris ervan overtuigd dat de Aboriginals niet bijster ontwikkeld waren.1 „We krijgen vaak dingen te horen als ‘Aboriginals tellen één, twee, drie, veel.’ Maar mijn vrouw en ik zagen eens kinderen een spel spelen, wie het langste onder water kon blijven. Ze telden tot vijftig, zestig in hun eigen taal. Ik realiseerde me dat ik, net als veel Australiërs, wat culturele bagage kwijt moest raken!”

Zo ontdekte Norris, werkzaam bij de Australische telescoopfaciliteit CSIRO en adjunct-professor inheemse studies bij de Macquarie University, dat de Aboriginals „al lang vóór de Europeanen arriveerden wisten dat eclipsen veroorzaakt worden door een conjunctie tussen de zon en de maan die verschillende banen langs de hemel maken.” Een zonsverduistering is zeldzaam. De Aboriginals hebben informatie daarover mondeling aan elkaar en hun nageslacht doorgegeven.

Je kunt in die kennis over de sterrenbeelden een interessante connectie met de Bijbel zien. Zo is in de Griekse mythologie het bekende sterrenbeeld Orion een jager. Hij zit achter de Pleiaden aan: de zeven zusters. Die elementen kom je ook tegen in de legenden van de Aboriginals. Het is daarom niet vreemd te veronderstellen dat zowel de Griekse mythe als het Aboriginalsverhaal voortvloeien uit een gemeenschappelijke bron. Dit past binnen het Bijbelse plaatje, waarbij uitgegaan wordt van een spraakverwarring in Babel. Wellicht dat de Grieken en Aboriginals aspecten hebben ‘meegenomen’ uit een Babylonische astrologie van voor de spraakverwarring.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. http://creation.com/aboriginal-astronomy

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

2 Comments

M.Nieuweboer

“De oorspronkelijke bewoners van Australië worden door evolutionisten als een primitief volk gezien.”

(…) De evolutietheorie heeft het nergens over “primitief”. De evolutietheorie heeft het over “kans op nakomelingen” en over “aanpassing aan het leefmilieu”. Zij erkent en herkent volledig dat de eerste Australische bewoners hun kans op nakomelingen vergrootten door zich uitstekend aan hun leefmilieu aan te passen.

Peter

“De oorspronkelijke bewoners van Australië worden door evolutionisten als een primitief volk gezien”

(…) ‘Primitief’ is geen biologische begrip en Aboriginals worden niet als primitief gezien in de biologie, of door zgn. ‘evolutionisten’. Wel door de kolonisatoren, en dan ‘werden’.

Natuurlijk weet een Aboriginal die nog buiten de stad woont veel en veel meer van sterren dan elke westerse stedeling, en wisten de Aboriginals voor de Engelse kwamen veel over de sterren. Ze woonden in een vlak land zonder horizonvervuiling en met een duidelijke overlevering. Zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Aboriginal_astronomy voor [meer] informatie. Dan blijkt dat “Die elementen kom je ook tegen in de legenden van de Aboriginals” geen [juiste] weergave is van de opvatting van de Aboriginals over Orion of de Pleiaden. Orion is natuurlijk wel een van de gemakkelijkst te herkennen sterrenbeelden, maar houdt er rekening mee dat Orion in Australie op zijn kop staat vergeleken met het noordelijk halfrond, en dat zoiets een ander herkenningspatroon levert. Voor informatie over de Aboriginals en sterren zie: https://en.wikipedia.org/wiki/Australian_Aboriginal_astronomy#Canoe_in_Orion. Bovendien is de weergave dat in de Griekse mythologie Orion de Pleiaden achtervolgde niet volledig, omdat er vele verhalen zijn. [Zie:] https://en.wikipedia.org/wiki/Orion_(mythology) Zou [de auteur] ook kunnen vertellen over een sterrenbeeld in de Bijbel dat vertaald wordt met Orion? Hoe zeker is het dat het over Orion gaat?

Geef een antwoord