Vraag

Ik ben er verbaasd over dat er zo veel wetenschappers met een evolutionistische levensbeschouwing zijn die vasthouden aan het traditionele idee dat alle levensvormen vanuit één cel zijn ontstaan (de levensboom). Stel dat er een periode op aarde was waarin de juiste omstandigheden voor celvorming waren. Is het dan niet waarschijnlijker dat er toen meerdere cellen zijn ontstaan, waarbij de ene zich bijvoorbeeld verder ontwikkelde tot zeewier, de andere tot hondachtige en weer een ander tot spar?

Antwoord

Evolutionisten weten dat het spontaan ontstaan van leven een héél onwaarschijnlijke gebeurtenis is. Het is voor hen logischer te veronderstellen dat dit maar één keer is gebeurd; meerdere malen zou echt uitgesloten zijn. Een van de redenen hiervoor is dat alle levende organismen dezelfde bouwstenen hebben: dezelfde vier DNA-basen en dezelfde 20 aminozuren. Dat is toch wel heel erg toevallig als er sprake zou zijn van meerdere ontstaansmomenten van leven. Het punt is dat er heel veel kleine stapjes nodig zijn om van één cel naar een complex schepsel, zoals een mens, te gaan. Om bijvoorbeeld tot een aap te komen zijn eveneens heel veel stapjes vereist, die ook weer voor een groot deel moeten overlappen met de stapjes om naar een mens te gaan (want de evolutionist zegt dat beide nauw aan elkaar verwant zijn). Het is hierdoor onwaarschijnlijker dat apen en mensen afzonderlijk uit eencelligen zijn ontstaan dan wanneer ze een gemeenschappelijke voorouder zouden hebben.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, 2016, Alles uit één cel?, Weet 40: 50.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."