In de rubriek Antwoorden voor sceptici, critici en waarheidszoekers1 op de website van Logos Instituut is in een eerder artikel2 aangekondigd dat er een aanvang wordt gemaakt met het beantwoorden van de vragen van Bart Klink en vier anderen in het artikel Vragen voor welwillende creationisten 3 op de website deatheist.nl.

Hier volgt een antwoord op de vierde vraag, uit de categorie ‘Algemeen’, die luidt:

Als er (volgens creationisten) zo’n harde grens is tussen micro-evolutie (binnen de soort) en macro-evolutie (boven soortniveau), wat veroorzaakt die grens dan en hoe kunnen we die bepalen?

Allereerst moeten we oppassen voor de drogreden van de overhaaste generalisatie: veel (prominente) creationisten verwerpen het onderscheid tussen micro- en macro-evolutie;4 begrippen die overigens niet het leven zijn geroepen door creationisten: de termen komen van Yuri Filipchenko (1927).56 Niettemin gebruiken bijvoorbeeld Junker en Scherer deze wel. Zij beschrijven micro-evolutie als volgt: “Evolutie binnen reeds bestaande organisatiekenmerken; kwantitatieve verandering van reeds aanwezige organen, structuren of bouwplannen”.7 Hun definitie van macro-evolutie luidt: “Ontstaan van nieuwe, niet eerder aanwezige organen, structuren en bouwplan-typen; daaraan gerelateerd ook het ontstaan van kwalitatief nieuw genetisch materiaal. Het begrip “opwaartse ontwikkeling” (anagenese) heeft in dit boek ook deze betekenis.”8

Het moge duidelijk zijn dat bovenstaande definities van Junker en Scherer niet algemeen worden gehanteerd.910 Hoe dan ook, het korte antwoord op de vraag luidt: het gaat niet om de mate van verandering, maar om het soort verandering.11 Het heeft dus niet zozeer te maken met een grens onder of boven het soortniveau, aangezien zoals eerder aangegeven ‘basistypen’ (baramins) met families, genera of soorten kunnen samenvallen. Er wordt dan ook niet gesteld dat er een soort ‘grens’ te specificeren zou zijn waar ‘micro-evolutie’ stopt en ‘macro-evolutie’ zou beginnen, er wordt gesteld dat het soort veranderingen dat tot soortvorming leidt nooit tot meer kan leiden dan dat. In zijn recente boek Darwin Devolves12 legt Michael Behe (overigens geen jongeaardecreationist) de grens bij de ‘familie’, wat aardig overeenkomt met de duiding van ‘basistypen’ door creationisten.

Voetnoten

 1. https://old.logos.nl/antwoorden-voor-welwillende-sceptici-2020/.
 2. https://old.logos.nl/een-hagelbui-aan-vragen-voor-de-welwillende-creationist/.
 3. http://deatheist.nl/index.php/artikelen/665-vragen-voor-welwillende-creationisten.
 4. https://creation.com/arguments-we-think-creationists-should-not-use#micro_macro.
 5. https://en.wikipedia.org/wiki/Yuri_Filipchenko.
 6. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/pala.12465.
 7. Junker, R. en Scherer, S. Evolutie – Het nieuwe studieboek. De Oude Wereld, 2010, p. 52-53. Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.
 8. Junker, R. en Scherer, S. Evolutie – Het nieuwe studieboek. De Oude Wereld, 2010, p. 52-53. Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.
 9. https://en.wikipedia.org/wiki/Microevolution.
 10. https://en.wikipedia.org/wiki/Macroevolution.
 11. https://creation.com/the-evolution-trains-a-comin.
 12. Behe, M., Darwin Devolves. Harper One, 2019.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

In de rubriek Antwoorden voor sceptici, critici en waarheidszoekers op de website van Logos Instituut is in een eerder artikel aangekondigd dat er een aanvang wordt gemaakt met het beantwoorden van de vragen van Bart Klink en vier anderen in het artikel Vragen voor welwillende creationisten op de website deatheist.nl.

...
Read more

1 Comment

Comments are closed.