Als we evolutie theologisch acceptabel maken, zoals dr. Rik Peels wil (RD 4-11), raken we kernzaken van wat de Schrift ons leert kwijt.

De hele heilsgeschiedenis wortelt in Genesis 1-11. God schiep in korte tijd. Niet via een proces van miljoenen jaren, met dood en verderf als gereedschap. De Psalmen en Jesaja bevestigen dat, net als het Nieuwe Testament. Johannes 1 toont Jezus als het vleesgeworden Woord van God, de Schepper Zelf (Kolossenzen 1). Hij spreekt over het begin met gezag, als echt gebeurd: Hij was er Zelf bij (Mattheüs 19:4-6). Vaak geneest Hij met slechts een woord. Water verandert Hij echt in wijn en niet langzaam, zoals bij normale wijnproductie. Waarom zou de schepping niet net zo snel hebben plaatsgehad?

Volgens Paulus was Adam de eerste mens, werd Eva verleid en bracht Adam zonde en dood in de wereld (Romeinen 5:12-20). Petrus spreekt over schepping en zondvloed in verband met het komende oordeel (2 Petrus 3:5-7). Volgens Hebreeën 11:3 heeft de schepping door het Woord plaatsgevonden (de dingen die we zien, zijn niet ontstaan uit wat we kunnen waarnemen). Daarvoor is vertrouwen op wat God zegt nodig.

Maar als God niet zou gezegd hebben wat Hij bedoelde in Genesis, waarom zouden we Hem dan vertrouwen als het gaat om Zijn profetie over de opstanding (in een oogwenk) en de wederkomst van Christus (als de bliksem)? Onze God wordt dan een andere god, het Evangelie een ander evangelie en niet meer een goede boodschap. Zie verder mijn website: kepler-science.nl.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Fieggen, K., 2019, Evolutietheorie (X), Reformatorisch Dagblad 49 (196): 27.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Ir. K. Fieggen studeerde in Wageningen en heeft eenenveertig jaar lang les gegeven in biologie, science en algemene natuurwetenschappen. Voor die vakken heeft hij lesmateriaal geschreven. In 2016 schreef hij een boek over wetenschap, oorsprong en de Bijbel met als titel: "In de voetsporen van Kepler” en in 2015 jaar is van zijn hand een commentaar op het Bijbelboek Hebreeën verschenen. Hij geeft lezingen over Bijbelse onderwerpen en over de relatie wetenschap en de Bijbel. Bij het boek “In de voetsporen van Kepler" hoort de website kepler-science.nl (in Nederland en Engels), met veel extra’s en links.