Wetenschappelijke, op de evolutietheorie gebaseerde opvattingen, kunnen twijfel zaaien. Het kan helpen om te weten dat er ook tegenargumenten te geven zijn. Dat is wat creationisten doen. Philip Bell noemt een paar redenen waarom evolutie en de bijbehorende miljarden jaren niet logisch zijn.

Complexe structuren zijn te ingewikkeld voor evolutie

„Stapsgewijze evolutie kan geen complexe structuren als insectenvleugels verklaren. De eerste insecten zouden geen vleugels hebben gehad. Ze zouden die in miljoenen jaren moeten hebben gevormd. Als je die vleugels van dichtbij bekijkt, raak je algauw verwonderd. Ze zitten héél ingewikkeld in elkaar: er lopen bloedvaten doorheen, hebben een nauw vertakt netwerk van zenuwen en zijn bevestigd aan krachtige spieren: hierdoor kunnen muggen hun vleugels tot duizend keer per seconde bewegen! Ook beschikken vliegende insecten over een soort gyroscoop, zodat ze weten in welke stand hun lichaam zich tijdens hun vlucht bevindt: op de kop, op de zijkant enzovoort. Om van een niet-vliegend insect naar een vliegend exemplaar te komen, moet het complete DNA worden herschreven. Evolutie kan daar niet voor zorgen. Ook laat het fossielenbestand geen stapsgewijze opbouw van insectenvleugels zien.”

Overgangsfossielen ontbreken

„Als evolutie zou hebben plaatsgevonden, kun je verwachten dat er miljoenen overgangsfossielen te vinden zijn in de aardlagen. Die moeten wijzen op een gezamenlijke afstamming. Maar afgezien van een paar betwiste gevallen, ontbreken die overgangsfossielen volledig.”

Cel is extreem complex

„Als je ziet wat er allemaal in een cel gebeurt, dan maakt dat het geloof in evolutie steeds moeilijker. Een cel is als een grote stad waarin een enorm aantal fabrieken allerlei ‘machientjes’ taken uitvoeren en met elkaar samenwerken. Er vindt zelfs transport plaats. Er zijn duizenden onderling verbonden biochemische ‘wegen’. Als onderzoeker visualiseerde ik dat eens en plakte al die verschillende celonderdelen op een muur. Toen vroeg ik aan mijn collega’s of ze echt geloofden dat zoiets ongelofelijk complex zomaar uit zichzelf kon zijn ontstaan. Ze moesten toegeven dat dat moeilijk voorstelbaar is.”

Spontaan ontstaan van leven nooit aangetoond

„Geen enkel laboratoriumexperiment heeft tot op heden aangetoond dat het spontaan ontstaan van leven mogelijk is. Veel vooraanstaande wetenschappers zijn overigens vrij open over het feit dat die oorsprong van het leven een mysterie is.”

Spiraalvormige sterrenstelsels

„In de ruimte zijn veel spiraalvormige sterrenstelsels. Het idee is dat sommige daarvan meer dan 13 miljard jaar geleden zijn ontstaan, als gevolg van de Big Bang. Ze hebben een bepaalde snelheid waarmee ze om hun centrum draaien, maar draaien binnenin sneller. Probleem is echter dat die draaiing er al na 100 miljoen jaar voor zou moeten zorgen dat de spiraalvorm verdween. Het feit dat je nog steeds spiraalvormige sterrenstelsels kunt zien, duidt er dus op dat ze bij lange na niet zo oud kunnen zijn om binnen het Big Bang-model te passen.”

Materiaalverlies van kometen

„Elke keer dat kometen langs de zon gaan, verliezen ze vijf tot tien procent van hun materiaal. Dit levert een bovengrens van tienduizend jaar op voor de kometen die elke tweehonderd jaar of minder de zon passeren. Dat betekent dat ze allang verdwenen hadden moeten zijn als ons zonnestelsel 4,6 miljard jaar oud zou zijn. Dit probleem lossen evolutionisten op door een ‘kometenwolk’ te bedenken, aan de rand van het zonnestelsel. Geen mens heeft deze zogenaamde Oortwolk ooit gezien, je moet maar geloven dat hij bestaat. Vanuit die wolk zouden kometen die we tegenwoordig zien, afkomstig zijn.”

Verzwakkend magnetisch veld

„Het magnetisch veld dat de aarde tegen schadelijke zonnedeeltjes beschermt, wordt elke eeuw een beetje zwakker. We weten uit metingen dat vanaf 1840 het veld verzwakt met vijf procent per eeuw. Het feit dat er nog een magnetisch veld is, past veel beter bij een aarde van duizenden dan bij een aarde van miljarden jaren oud. In het laatste geval had er allang geen magnetisch veld meer geweest moeten zijn.”

Koude aardplaten

„Er zijn tekenen dat de aardkorst jong is. Er worden relatief koude aardplaten teruggevonden in de aardmantel. Dat is wat je verwacht tegen te komen als je een bepaalde creationistische model – de catastrofale plaattektoniek – gebruikt. Het pleit voor een jonge aarde.”

Gevouwen gesteentelagen

„Over de hele wereld zijn gevouwen gesteentelagen te vinden. Op sommige plekken maakt een heel lagenpakket zelfs een hoek van negentig graden. Ze zijn uit de aarde omhoog geduwd. Dat vouwen moet snel zijn gebeurd, want deze lagen vertonen geen breuken. Dat wijst erop dat ze zacht waren toen ze werden gevouwen. Als de lagen eerst uitgehard waren en vervolgens in miljoenen jaren onder druk vervormen, zou je breuken verwachten.”

Zacht weefsel in dinofossielen

„Op meerdere plekken ter wereld is zacht weefsel gevonden in dinofossielen. Een bekende vondst is die van Mary Schweitzer. Ze vond zelfs spierweefsel en bloedplaatjes in het fossiel. Ik heb jarenlang met bloedcellen gewerkt en zie geen enkel onderscheid tussen de cellen die Schweitzer vond en de bloedcellen van hedendaagse reptielen. Dat het weefsel zo goed intact is gebleven, is een krachtige aanwijzing voor een jonge aarde, veel meer dan voor een oude.”

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit GezinsGids. De volledige bronvermelding luidt: Demoed, J.F.A., 2017, „Als je ziet wat er allemaal in een cel gebeurt, dan maakt dat het geloof in evolutie steeds moeilijker”, GezinsGids 70 (8): 35-36.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

J.F.A. Démoed is eindredacteur van Weet Magazine.

1 Comment

Comments are closed.