Er bestaan in de praktijk veel creationistisch-wetenschappelijke modellen die iets over de zondvloed zeggen. In deze video analyseert Geodetective de verschillende modellen om erachter te komen wat er gebeurd is ten tijde van deze grote ramp op aarde.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Geo Detective is een expert in 3D design/visualizing, programmeren en data analyse en een amateur wetenschapper die een methode heeft ontwikkeld voor waarheidsvinding. Hij maakt leuke korte filmpjes waarin hij kritisch naar evolutie kijkt. Geo Detective heeft al vele filmpjes op zijn eigen site gepubliceerd.

1 Comment

Peter

Geodetective minuut 41:38:
“dag 40: op dit moment was 70% van de aarde bedekt met gesmolten lava… de andere 30% was bedekt met water”, “op dag 200 had een groot deel van de lava een gestolde laag erop en het water stroomde af van de continenten” en “Op dag 300 waren bijna alle lavagebieden afgesloten”

Geodetective vergeet een paar dingen: 1) dat de zondvloed de hele aarde bedekte; 2) dat die 70% lava terug te vinden zou moeten zijn; 3) dat gesmolten lava en water wel eens tot stoom zouden kunnen leiden; 4) dat als ‘water van de continenten afstroomde’ dat water kennelijk veel hoger stond dan de ‘lava’, een beetje moeilijk als er geen vat voor dat water is. Geodetective geeft geen onderbouwing van die 70% 30%.

“Er bestaan veel wetenschappelijke modellen die iets over de zondvloed zeggen.”

Er bestaan geen wetenschappelijke modellen die iets over de zondvloed zeggen, er bestaan [alleen] creationistische speculaties.

Geef een antwoord