De Belastingdienst heeft de Stichting Logos Instituut aangewezen en geregistreerd als een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI). Dit betekent dat u als donateur gebruik kunt maken van belastingvoordeel. Hieronder vindt u alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van onze stichting, zoals ook wettelijk omschreven door de belastingdienst.

Statutaire naam

Stichting Logos Instituut

Ambachtstraat 3b

3732 CN De Bilt

E-mail: [email protected]

Bankrek.: NL53 INGB0007655373

KVK nummer

Wij staan geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41190630.

RSIN/fiscaal nummer            

Ons fiscaal nummer is 815527457

Postadres        

E-mail: [email protected]

Doelstelling                

  1. Het Logos Instituut is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. Dit doet zij door het stimuleren van publicaties voor een breed publiek. Daarnaast wil zij studenten en wetenschappers ondersteunen om in hun vakgebied Bijbelgetrouw bezig te zijn.
  2. Het Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel.
  3. Het Logos Instituut wil als verbindende factor optreden tussen initiatieven die hetzelfde doel hebben en de hele Schrift als gezaghebbend Woord van God gelovig aanvaarden. Hierin wil ze optreden als katalysator, op een dienende manier met activiteiten die nadrukkelijk naar buiten zijn gericht, op de doelgroepen.

Beleidsplan 

Hieronder is het meerjarenplan te vinden van Logos Instituut. Het betreft de jaren 2017 tot en met 2020

Meerjarenplan

Bestuur                     

F. Gunnink, voorzitter

Drs. H. Bakker, eerste penningmeester

Ing. G. de Wit, tweede penningmeester

D.J. Tiemersma, algemeen bestuurslid

A. Verdam, algemeen bestuurslid

Ir. W. Duister, algemeen bestuurslid

I.J. Pruis, MSc., algemeen bestuurslid

Beloningsbeleid

De Stichting kent drie medewerkers in loondienst, voor in totaal 1,8 fte. Deze ontvangen een marktconforme beloning. Bestuursleden hebben geen recht op een vergoeding, anders dan een vergoeding voor de daadwerkelijk gemaakte kosten. Deze dienen onderbouwd te worden met facturen en bonnen. Het bestuur kan besluiten vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding toe te kennen.

Verslagen van uitgeoefende activiteiten 

Activiteiten 2015

Activiteiten 2016

Activiteiten 2017

Jaarverslag 2019

Financiële verantwoording               

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2016

Jaarrekening 2017

Jaarrekening 2018

Jaarrekening 2019