Iedereen kent het verhaal van Atlantis wel, het verzonken rijk. Maar wist je dat er ook een verzonken rijk in Egypte is te vinden?

In 2000 werden – op zo’n zesenhalve kilometer voor de kust van Egypte – de ruïnes van de stad Heracleion ontdekt (niet te verwarren met de stad op Kreta). Deze Egyptische stad was vele eeuwen uit de geschiedenis verdwenen. Hoewel Heracleion naar schatting al zo’n 1200 jaar onder water ligt, zijn de gevonden voorwerpen goed bewaard gebleven.

De Franse onderzoeker Franck Goddio is al jaren bezig Heracleion in kaart te brengen. Hij heeft nu een goed beeld van hoe de stad eruitzag. In het midden stond de tempel van Amon-Ra, de Egyptische zonnegod. Later, toen de afstammelingen van Ptolemeüs (een zoon van Alexander de Grote) in Egypte aan de macht kwamen, werd daar de Griekse held Hercules vereerd. Vandaar ook de naam van de stad: ‘Heracleion’ komt van de Griekse naam Heracles, Hercules.

Bewogen geschiedenis

De veel oudere Egyptische naam voor Heracleion was Thonis, en de stad werd naar schatting ongeveer 800 voor Christus gesticht. Het was jarenlang de belangrijkste havenstad van Egypte, tot Alexandrië die positie overnam in ongeveer 300 voor Christus. Dat Heracleion een belangrijke stad moet zijn geweest, blijkt wel uit de archeologische vondsten: zo’n 70 scheepswrakken en 700 ankers zijn in de haven gevonden. Dat duidt op veel activiteit. Verder zijn er ook metershoge beelden van goden en farao’s naar boven gehaald, en talloze munten en andere rijkdommen. Dit alles duidt erop dat Heracleion een welvarende stad was. Toch ging niet alles voor de wind. Heracleion werd regelmatig geteisterd door natuurrampen en overstromingen. Uiteindelijk is de stad waarschijnlijk door de zee verzwolgen.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, Demoed, J.F.A., 2013, Atlantis in Egypte Weet 21: 11.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by , en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."