Featured Image

Magnesiumionen: Noodzakelijk en destructief in de RNA-wereld "Het komt aan op de creativiteit van wetenschappers, zodat in het laboratorium omstandigheden worden gecreëerd, waarmee chemische problemen, zoals vermeld in de titel, kunnen worden opgelost."

Samenvatting: De populaire RNA-wereld-hypothese* als verklaring voor het ontstaan van het leven, moet naast de efficiënte synthese van RNA-polymeren* ook de betrouwbare vermeerdering (replicatie) ervan, plausibel maken. In het laboratorium zijn reactiesystemen ontwikkeld, waarbij RNA gerepliceerd kan worden in aanwezigheid van hoge concentraties magnesiumionen. Maar het effect van metaalionen is dubbelzinnig, want ze werken ook… Magnesiumionen: Noodzakelijk en destructief in de RNA-wereld “Het komt aan op de creativiteit van wetenschappers, zodat in het laboratorium omstandigheden worden gecreëerd, waarmee chemische problemen, zoals vermeld in de titel, kunnen worden opgelost.”“>Read more »

Featured Image

Veerfragmenten in Canadees barnsteen Fossiel hars als informatie over de leefomstandigheden in het verre verleden

Bij de in barnsteen bewaarde veren kunnen allerlei structuurkenmerken worden herkend. Aan de ene kant passen die als eenvoudigste voorstadia van veren in een verondersteld ontstaansmodel over het ontstaan van veren. Aan de andere kant wijzen details van andere veren gelijktijdig op gevederde organismen met een hoge specialisatie. Dat er een verband zou zijn tussen protoveren (“oerveren”) en de lichaamsbedekking van sauriërachtige organismen vindt in deze fossielen geen steun.

Featured Image

Melanine bij fossiele inktvissen Methoden en bevindingen zijn verbazingwekkend

Er is uitgebreid fossiel bewijsmateriaal voor inktvissen. De driedimensionale vorm ervan, inclusief anatomische details, is zelfs gedeeltelijk bewaard gebleven. De conservering van de donkergekleurde inkt van inktvissen werd reeds vaak beschreven en besproken, maar tot nu toe zonder het analytische bewijs dat ook de chemische structuur van melanine bewaard kan blijven. Onlangs werden analyseresultaten, die juist dit bevestigen, in verbazingwekkende hoeveelheid aangeboden. Hierdoor is het belangrijker geworden, om de onderliggende conserveringsmechanismen van complexe chemische structuren, over langere tijdsperioden, beter te gaan begrijpen.