Featured Image

Vaar niet blind op de wetenschap "Als we de exegese van de Bijbel gaan aanpassen, is de appel van evolutie niet verfrissend, maar gevaarlijk en schadelijk"

Marnix Medema schrijft over de zijns inziens verfrissende werking van evolutiewetenschap op de theologie (Nederlands Dagblad, 8 mei). Hij stelt dat de informatie in ons DNA er geen twijfel over laat bestaan dat wij een gemeenschappelijke voorouder hebben met de apen. Ik vind dit een ongefundeerde aanname. Wanneer we beseffen dat een en dezelfde Schepper… Vaar niet blind op de wetenschap “Als we de exegese van de Bijbel gaan aanpassen, is de appel van evolutie niet verfrissend, maar gevaarlijk en schadelijk”“>Read more »