Featured Image

Behemoth als mythisch nijlpaard is onwaarschijnlijk Kritiek drs. Bart Klink en Peter weersproken

In een vorig artikel schreef ik hoe de hypothese dat de ‘behemoth’ in Job 40 een nijlpaard is, nog onwaarschijnlijker wordt in het licht van de Septuagint. Dit artikel was deels een reactie op wat Bart Klink eerder op old.logos.nl had geschreven over de behemoth. Drs. Klink schreef: “Het [de behemoth] zou een mythologisch wezen… Behemoth als mythisch nijlpaard is onwaarschijnlijk Kritiek drs. Bart Klink en Peter weersproken“>Read more »

Featured Image

Was de Behemoth een nijlpaard? Een nijlpaard is in het licht van de Septuagint nog onwaarschijnlijker

In het schepping/evolutiedebat is het van belang om te onderzoeken welk dier de behemoth is, zoals beschreven in Job 40:10-19. Jongeaardecreationisten geloven namelijk dat met dit dier een sauropode dinosauriër bedoeld wordt. Tegenvoorstellen zijn onder andere: een mythisch dier, de olifant of de nijlpaard. In de discussie wordt weinig aandacht besteed aan wat de Septuagint… Was de Behemoth een nijlpaard? Een nijlpaard is in het licht van de Septuagint nog onwaarschijnlijker“>Read more »

Featured Image

Is het erosieargument het sterkste argument voor een jonge aarde? Een verbeterd erosieargument

Misschien is het bekendste en sterkste argument voor een jonge aarde wel het erosieargument. Het kreeg bekendheid door het boek Oorsprong van de Amerikaanse creationist dr. Ariel Roth. Ook Ruben Jorritsma heeft een uitgebreid artikel aan dit argument besteed. Heel kort samengevat gaat het argument als volgt: aangezien er ieder jaar twintig miljard ton sediment… Is het erosieargument het sterkste argument voor een jonge aarde? Een verbeterd erosieargument“>Read more »

Featured Image

Een verwijzing vanuit het Nieuwe Testament naar Gen. 1-11 Deel 2: Verwijst Hebreeën 6 naar een vervloekte aarde?

In dit artikel draait het om de volgende tekst uit Hebreeën, 6:7-8: Want de aarde die de regen indrinkt, die er dikwijls op valt, en die nuttig gewas voortbrengt voor hen door wie hij ook bewerkt wordt, ontvangt zegen van God. Maar de aarde die dorens en distels voortbrengt, is verwerpelijk en de vervloeking nabij,… Een verwijzing vanuit het Nieuwe Testament naar Gen. 1-11 Deel 2: Verwijst Hebreeën 6 naar een vervloekte aarde?“>Read more »

Featured Image

Een nieuwe nieuwtestamentische verwijzing naar Gen. 1-11 Deel 1: Verwees Mattheüs ook naar Adam?

In het Nieuwe Testament staan veel verwijzingen naar Genesis 1 tot en met 11. Deze verwijzingen zijn gecatalogiseerd in zowel het Engels als het Nederlands . Ik denk dat er echter nog wel meer, subtielere verwijzingen naar passages in Genesis 1-11 zijn. Deze wil ik een serie posts behandelen. De eerste verwijzing is in het… Een nieuwe nieuwtestamentische verwijzing naar Gen. 1-11 Deel 1: Verwees Mattheüs ook naar Adam?“>Read more »

Featured Image

Een nagel aan de creationistische doodskist? Dat valt wel mee

Recent werd voor jonge-aarde-creationisten het probleem opgeworpen dat er teveel stenen artefacten uit de steentijd zouden zijn om binnen de chronologie van de jonge aarde gemaakt te kunnen zijn. Dit werd beweerd door the Natural Historian, pseudoniem voor prof. dr. Joel Duff, en met deze claim stuurde hij creationist dr. Terry Mortenson met een kluitje… Een nagel aan de creationistische doodskist? Dat valt wel mee“>Read more »

Featured Image

Precambrische pollen: Nog steeds een paradox?! Een reactie op de tegenwerpingen

In de Roraimaformatie werden op de grens tussen Venezuela en Brits Guyana fossiele pollen in Precambrisch gesteente gevonden. Uiteraard is dit voor evolutionisten een groot probleem. Al eerder werd er op old.logos.nl een artikel aan dit probleem gewijd. De creationistische geoloog Emil Silvestru heeft ook een uitgebreider en technischer artikel hierover geschreven.