Featured Image

Zeeanemonen: Evolutie of oproepen van een reeds beschikbaar programma?

Het uitschakelen van een regulerend gen in de zeeanemoon Nematostella vectensis leidt tot de vorming van een nieuw celtype, een soort kleefcel, die bij deze soort nog niet eerder is waargenomen. Wetenschappers bespreken deze bevinding in het kader van evolutie, maar dit wijst veel duidelijker naar het bestaan van structuren die tevoren al bestonden. Vanuit… Read more »

Featured Image

Raadselachtige verspreiding van de symbiose van de wortelknolletjes

De wortelknolletjessymbiose bij peulvruchten (bijv. bonen of erwten) is een fijn uitgebalanceerde symbiose tussen plant en bacterie voor de fixatie van atmosferische stikstof, die van aanzienlijk economisch belang is. Verrassend genoeg moet bij evolutionistische modellering hiervan een meervoudige ontstaan en meervoudig verlies worden verondersteld. Een belangrijke „grondstof“ voor plantengroei is stikstof, die bijvoorbeeld nodig is… Read more »

Featured Image

Nieuw vogelfossiel: Zal de “oervogel” Archaeopteryx worden vervangen als “oudste vogel”?

Een nieuw beschreven vogel uit Boven-Jura lagen– ongeveer even oud als de beroemde “oervogel” Archaeopteryx – heeft enkele moderne kenmerken. Moet er nu een snellere evolutie van het vliegen van vogels worden aangenomen? Opnieuw haalt de vondst van een oervogel uit de Solnhofener kalksteen (Altmuhltal, Frankenalb) het nieuws. Nadat eind vorig jaar A. albersdoerferi als… Read more »

Featured Image

Naar de oorsprong van vogelveer en vogelvlucht De Duitse bioloog dr. Junker presenteert lijvige studie

Vogelveren zijn de meest complexe structuren aan het lichaam van dieren die we kennen. Het vliegen van vogels behoort tot de fascinerendste vaardigheden van dieren. Sinds het midden van de jaren negentig zijn er talloze soorten dinosaurussen ontdekt met veren of een donsachtige lichaamsbedekking. En in die tijd zijn er nieuwe modellen ontwikkeld die het… Naar de oorsprong van vogelveer en vogelvlucht De Duitse bioloog dr. Junker presenteert lijvige studie“>Read more »

Featured Image

Oudste fossiele bos is „verrassend complex“ Gilboa-bos werd opnieuw onderzocht en leverde verrassingen op

Samenvatting: De weg van kleine kruidachtige planten naar monumentale bomen tijdens het Devoon, lijkt opmerkelijk snel te zijn verlopen onder de veronderstellingen van de evolutietheorie. Nu is gebleken, dat het oudste bos heel veel complexer was dan eerder gedacht. Het al in 1920 in Noord-Amerika ontdekte Gilboa-bos uit het Midden-Devoon kon opnieuw worden onderzocht en leverde… Oudste fossiele bos is „verrassend complex“ Gilboa-bos werd opnieuw onderzocht en leverde verrassingen op“>Read more »

Featured Image

Zo oud en toch niet veranderd? Koningsvaren - 180 miljoen radiometrische jaren lang ongewijzigd

De vondst van een fossiele koningsvaren uit het Zweedse Vroeg-Jura (180 miljoen radiometrische jaren geleden) overschaduwt tot op heden bekende voorbeelden van levende fossielen, omdat zelfs gedetailleerde subcellulaire structuren bewaard zijn gebleven. Dat zelfs cellulaire details gedurende zo’n vermeende lange periode nagenoeg onveranderd blijven, roept enige vragen op. Organismen die fossiel bekend zijn, maar die… Zo oud en toch niet veranderd? Koningsvaren – 180 miljoen radiometrische jaren lang ongewijzigd“>Read more »

Featured Image

Schepper is ongewenst Paper veroorzaakt grote ophef

Aan het begin van 2016 gebeurde er iets ongehoords in de wereld van de wetenschap. Een team van Chinese onderzoekers had het gewaagd, om in het gerenommeerde wetenschappelijke vakblad PLOS ONE op een positieve manier driemaal een Schepper te vermelden. Hoe kon dat artikel door de beoordelingsprocedure komen?