Featured Image

De mensheid is het handwerk en de rechtstreekse schepping van God

Baby’s zijn verbazingwekkend, nietwaar?  Maar soms kunnen ze ook wel heel veel van je vragen, ik weet het.  Bijvoorbeeld als je hen om 3.00 uur in de nacht moet voeden. Toch ben je elke keer als vanzelf verbaasd over zo’n miniatuurmensje. De woorden van Psalm 139 komen dan bij je op. David zegt daarin “Want… Read more »

Featured Image

“Als ik geld genoeg had, zou ik iedereen dit boek willen geven.” Recensie: The Quest for the Historical Adam

Heel af en toe kom ik een boek tegen waarvan ik denk: “Als ik geld genoeg had, zou ik een exemplaar hiervan in elk Canadees-Gereformeerd huis bezorgen”. Dit is zo’n boek. En als ik het dan niet in elk CanRC huis kon bezorgen, dan zou ik me er bij neerleggen om het in handen van… “Als ik geld genoeg had, zou ik iedereen dit boek willen geven.” Recensie: The Quest for the Historical Adam“>Read more »

Featured Image

God schiep de hemel en de aarde in zes dagen Recensie: In Six Days God Created

In de Canadese Gereformeerde Kerken (Canadian Reformed Churches) zijn de laatste jaren zorgen ontstaan door uitlatingen van verschillende academici die pleiten voor een opener houding ten aanzien van de schepping en haar relatie tot de evolutie. Voorafgaand aan deze ontwikkeling werden van officiële zijde al zorgen geuit over het openstaan van de United Reformed Churches… God schiep de hemel en de aarde in zes dagen Recensie: In Six Days God Created“>Read more »

Featured Image

Zowel de functionele als de materiele schepping beschreven in Genesis 1 Een reactie op de lezing van Genesis door dr. John Walton

Onlangs werd mij gevraagd of ik de lezing van Dr. John Walton ‘Genesis lezen met oude ogen’ wilde bekijken en er feedback op geven. Walton was recent in de Fraser Valley van Brits Colombia en gaf daar deze lezing en ik heb begrepen dat er verscheidene CanadeesGereformeerde mensen aanwezig waren. Walton’s benadering van Genesis 1… Zowel de functionele als de materiele schepping beschreven in Genesis 1 Een reactie op de lezing van Genesis door dr. John Walton“>Read more »