Featured Image

Mythische dieren in de Bijbel? Hoe zit het met Job 40 en 41?

Als ik de tekst van het artikel ”Mythische dieren in de Bijbel?” (Reformatorisch Dagblad 27-1-2018) goed interpreteer, pleit de auteur ervoor om de in Job 40 en 41 beschreven dieren (de Behemoth en de Leviathan) toch vooral mythisch te duiden. Toch zijn hierbij wel enkele vragen te stellen. 1. Wanneer God in Job 39 spreekt… Mythische dieren in de Bijbel? Hoe zit het met Job 40 en 41?“>Read more »