Op D.V. dinsdag 24 april organiseert Logos Instituut een avond over schepping en evolutie. Het thema is “Genesis: feit of fictie?”. Spreker is theoloog en classicus professor Benno Zuiddam uit Tasmanië. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Verder wordt er aandacht besteed aan het werk van Logos Instituut dat zich inzet om christenen toe te rusten met Bijbels en wetenschappelijk verantwoorde educatie over de schepping. De avond vindt plaats in de Ichthushof te Urk (Richel 2) en begint om half acht. Er is een collecte voor de onkosten. Zie voor meer informatie https://old.logos.nl/evenement/genesis-feit-fictie-urk/.

Veel mensen in onze samenleving hebben geen boodschap meer aan het Bijbelboek Genesis of de klassieke Bijbelse scheppingsgeschiedenis. Dit heeft te maken met het intellectuele klimaat aan veel universiteiten en hogescholen. Men verwacht van studenten en wetenschappelijk personeel dat ze evolutie aanvaarden als de enige legitieme ontstaanstheorie. Daar komt de invloed van de media bij. In populaire programma’s en magazines wordt gesproken over miljarden jaren geleden. De media dragen een wereldbeeld uit waarin God irrelevant is en de Bijbel een menselijk boek vol fouten. Ook theologen en predikanten die wetenschappelijk willen meetellen, moeten meedoen. Dat stelt ons voor de vraag, moeten we het klassieke scheppingsgeloof als christenen nu vasthouden of loslaten of anders gezegd: Is Genesis feit of fictie? De avond staat in het teken van deze vraag. Iedereen, zowel jong als oud, is welkom.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Op D.V. dinsdag 24 april organiseert Logos Instituut een avond over schepping en evolutie. Het thema is “Genesis: feit of fictie?”. Spreker is theoloog en classicus professor Benno Zuiddam uit Tasmanië. Er is gelegenheid om vragen te stellen. Verder wordt er aandacht besteed aan het werk van Logos Instituut dat zich inzet om christenen toe te rusten met Bijbels en wetenschappelijk verantwoorde educatie over de schepping.

...
Read more