Een artikel geschreven door Robert P.J. Day, copyright 1997, staat al enige tijd op de website van Talk.Origins Archive. Dit artikel bedoelt om mijn research met betrekking tot de lichtsnelheid te kleineren. Echter, behalve één uitzondering is het hele essay gebaseerd op een serie van voortgangsrapporten die vooraf gingen aan het augustus 1987 Rapport, geschreven op verzoek van Stanford Research Institute. Als Day prefereert om in 1997 artikelen te kritiseren, die slechts representatief zijn voor werk in uitvoering, zelfs voordat het Rapport zelf was gepubliceerd (tien jaar voordat Day’s artikel werd geschreven), toont dat hoe misplaatst zijn methoden van onderzoek en kritiek zijn.

Het enige statement dat Robert Day maakte dat enige relevantie heeft voor de lopende discussie over c-decay1, is zijn noemen van het Acts and Facts Impact artikel van juni 1988, geschreven door Gerald Aardsma voor het ICR. Aardsma’s onjuiste methode is hem door verschillende mensen onder de aandacht gebracht nog voor hij het artikel publiceerde. Zijn argumenten werden ook effectief weerlegd door Trevor Norman van de faculteit van de Wiskunde in Flinders University. Normans weerlegging was gebaseerd op een superieure statistische benadering, die hem aanbevolen was door de toenmalige professor in de statistiek in zijn faculteit. Aardsma is nooit ingegaan op de items die Norman heeft aangebracht, en evenmin deden verschillende andere statistische criticasters dat. Verder presenteerde Alan Montgomery2, na een intensieve serie analyses, twee artikelen, één op een creationistische conferentie (ICC 1994 Proceedings), de ander in Galilean Electrodynamics (vol. 4 nr. 5 [1993], p. 93 e.v.). Deze brachten effectief alle statistische kritiek op het c-decay voorstel tot zwijgen. Montgomery’s twee artikelen zijn nooit weerlegd.

Day’s kritiek op mijn erkenning van mijn vooronderstellingen is interessant. Veroordeelt hij mijn eerlijkheid of de vooronderstellingen zelf? Hij is welkom om ermee van mening te verschillen, maar omgekeerd zou ik hem willen vragen om zijn eigen vooronderstellingen te erkennen, waarmee ik zo vrij ben te verschillen. Als christen accepteer ik Gods Woord, of de Schrift, als gezaghebbend over de zaken waarover het spreekt. Dus is het redelijk dat ik geïnteresseerd ben om gebieden te onderzoeken die sommige van deze zaken adresseren. Ik ben niet onfeilbaar en ik pretendeer niet alle feiten hier bij elkaar te hebben. Maar dezelfde situatie doet zich voor op elk gebied van wetenschappelijke onderneming, en daarom vindt er voortdurend research plaats. Ondertussen is voortgang in gegevensverzameling, bewijs door waarneming en aansluitend bijwerken van een theorie nogal erg verschillend van Day’s kleineren van iemands geloof. Ik vraag mij af of zijn spot misschien een laatste toevlucht is, gezien de legitieme wetenschappelijke kritiek al effectief was weerlegd lang voor de copyright-datum van 1997 op Day’s artikel.

Ik wijs er ook op dat een aantal gekwalificeerde wetenschappers, die niet mijn visie delen, ook zijn gekomen tot overeenkomstige conclusies als ikzelf. Niet alleen hebben Moffat, Albrecht, Magueijo en anderen aangegeven dat de lichtsnelheid belangrijk hoger was in het verleden, maar Barrow heeft ook gesuggereerd dat het wellicht nog steeds verandert. Dit is een voortgaand en open veld van onderzoek, en ik kan Day aanbevelen om materiaal te lezen dat meer bij de tijd is dan wat er was gepubliceerd in de 1980s.

Intussen gaat mijn werk voort aan andere aspecten van het onderwerp. In lijn met werk gedaan door Tifft, Van Flandern, Puthoff, Troitskii en een aantal andere onderzoekers, ziet het er naar uit dat er stevig bewijs is in de ruimte zelf met betrekking tot de veranderende lichtsnelheid. Dat is het onderwerp van een artikel dat naar een wetenschappelijk blad is gestuurd voor peer-review. Anderen, van zowel evolutie- als creatie-achtergrond zijn ook bezig met research met betrekking tot de veranderende lichtsnelheid. Daardoor is c-decay levend en wel, en lijkt Robert Day’s afwijzing van het onderwerp enigszins voorbarig.

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen van de website van Setterfield. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. c-decay = afname van de lichtsnelheid
  2. Alan Montgomery = statisticus in dienst van de Canadese regering

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

It is never good science to ignore anomalous data or to eliminate a conclusion because of some presupposition. Sir Henry Dale, one-time President of the Royal Society of London, made an important comment in his retirement speech: "Science should not tolerate any lapse of precision, or neglect any anomaly, but give Nature's answers to the world humbly and with courage." To do so may not place one in the mainstream of modern science, but at least we will be searching for truth and moving ahead rather than maintaining the scientific status quo.

6 Comments

Hetty Dolman

Ik zou ontzettend graag willen weten hoe snel de lichtsnelheid was in het verleden waardoor wij nu, zelfs de Andromedanevel met het blote ook kunnen zien. Dit gaat over 2,54 ± 0,06 miljoen lichtjaar. Is daar een schema of iets van?

Hetty Dolman

Beste Nathan,

Bedankt voor de info, maar ik begrijp de getallen in de laatste kolom niet. Er staat bijv. 10,6 miljoen bij Adam. Wat is dat voor getal? Hoeveel meter is dat per seconde? 10,6 miljoen? Zijn het kilometers of meters? De huidige lichtsnelheid (waarvan wordt aangenomen dat het de maximale snelheid is) is 299 792 458 meter per seconde. Afgerond 300 miljoen meter per seconde en dus 300.000 kilometer per seconde. Het is me dus heel onduidelijk wat bedoeld wordt met de getallen van Setterfield. Misschien kan iemand mij helpen?

Nathan van Ree

Beste Hetty,

10,6 miljoen maal de huidige lichtsnelheid. Vergelijk de meest rechtse kolom met de curve in de andere link.

Het heeft alles te maken met de Zero Point Energy (ZPE), die werd opgebouwd tijdens het uitstrekken van het heelal (zoals ënergie opbouwt wanneer je een elastiek oprekt of een ballon opblaast; laat die los en de energie komt vrij). Hoe sterker de ZPE, hoe meer virtuele deeltjes de lichtfotonen in de weg staan. Vergelijk het met een hordeloper: hoe meer horden hij tegenkomt, hoe minder snel hij kan rennen. Hoe meer virtuele deeltjes een lichtfoton tegenkomt, hoe meer deze wordt afgeremd. In de begintijd was de ZPE nog niet zo ver opgebouwd als nu en waren er veel minder virtuele deeltjes die lichtfotonen tijdelijk absorbeerden.
Hetzelfde principe geldt voor atoomvervalsnelheid. Aangezien die, net als de lichtsnelheid, afhangt van de sterkte van de ZPE, volgen lichtsnelheid en atoomvervalsnelheid elkaar evenredig. Dat is ook de reden dat je nu met atoomklokken geen verschil in lichtsnelheid zou kunnen waarnemen.

Het is nogal complexe materie die ik hier heel erg heb ingekort. Op setterfield.org wordt het allemaal uitgebreid uitgelegd. Of lees de artikelen op Logos van Rinus Kiel hierover. Het meest complete verhaal inclusief alle onderbouwingen en referenties is de Monograph Cosmology and the Zero Point Energy uit 2013 van Barry Setterfield, via zijn site te bestellen. Dat is het meest indrukwekkende stuk werk over kosmologie dat ik ooit ben tegengekomen en (behoudens formules etc.) begrijp ik nu iets van kosmologie, zonder onvindbare donkere toestanden, en kan ik het ook nog rijmen met de Bijbel. Een aanrader (al is het nogal zware kost).

Hetty Dolman

Nathan, ik dank je hartelijk voor de info[rmatie]. [Maar] de hypothese van Setterfield is onbewezen en levert talloze problemen op. Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw kan de lichtsnelheid correct gemeten worden en veranderd niet meer. Dat zegt vrij veel. Oudere metingen zijn niet correct. 10,6 miljoen jaar sneller dan de huidige lichtsnelheid is trouwens een [gedachte die] niet gebaseerd is op waarneming. Setterfield heeft dat [zo] ingevuld.

“De constantheid van (…) meerdere grondvesten schudden.”

Ik hou het even hierbij, maar er zijn enorm veel meer problemen met een veranderende lichtsnelheid. [Zie ook:]
http://dekennisvannu.nl/site/artikel/Lichtsnelheid-onterecht-onder-vuur/5462

Nathan van Ree

Beste Hetty,

Jij ook bedankt voor je reactie. Ook ik zal het hier bij laten, nog een laatste puntje. Het onbewezen zijn en problemen hebben van de veranderende lichtsnelheid is iets dat over het algemeen ook in creationistische kringen zo gezien wordt. Setterfield staat wat dat betreft wat alleen. Ik was derhalve ook erg sceptisch over zijn werk, maar heb me er uiteindelijk toch eens in verdiept. Toen werd mij duidelijk dat de gangbare bezwaren (zoals jij hier ook begrijpelijkerwijs hebt) over het algemeen gebaseerd zijn op onvoldoende kennis van wat hij nu precies beweert. De snelheid in het begin bijvoorbeeld, heeft te maken met waarnemingen in de roodverschuiving. De onderbouwing is er wel degelijk, ook de weerlegging van kritieken, maar je moet er wel even induiken. De Monograph is wat dat betreft een complete verantwoording. Maar goed, hij is een mens en kan dingen uiteindelijk mis hebben. Voorlopig is het echter het best onderbouwde verhaal over dit soort zaken dat ik ben tegengekomen.

Geef een antwoord