Predikanten moeten dit jaar hun kerstverhaal bij Genesis laten beginnen. Dat schrijft Gert-Jan van Heugten van WaaromSchepping op zijn blog.

drie_koningen.pixabay
 
Omdat veel mensen alleen met kerst naar de kerk gaan is een kerstdienst dé mogelijkheid om ze het evangelie uit te leggen. Maar veel predikanten beperken zich in hun preek tot de geboorte van Jezus. Een gemiste kans, vindt Van Heugten.
 

Genesis is de basis

In Genesis staat de basis van het evangelie. Als een kerkbezoeker geen weet heeft van een zondeval, ziet hij ook geen noodzaak voor een Verlosser. Daarom zouden predikanten er goed aan doen om hun kerstverhaal dit jaar bij het begin te beginnen: Jezus moest komen omdat de mensen niet op eigen kracht bij God kunnen komen.

Predikanten moeten dan wel serieus omgaan met de zondeval, als een historische gebeurtenis. De zesdaagse schepping is een essentieel beginpunt voor het evangelie. Want als er geen schepping is geweest, dan waren er geen letterlijke Adam en Eva. Dan was er ook geen letterlijke zondeval, en dan is de dood niet het gevolg van de zonde. En dan had Jezus niet de kruisdood hoeven sterven om de zonden van de wereld weg te nemen.
 
Wanneer de kerstboodschap begint bij de zondeval en predikanten uitleggen dat geen enkel mens voor God rechtvaardig is, gaan de kerkbezoekers die alleen met kerst komen inzien dat ze Jezus nodig hebben in hun leven. “Dan zullen ze ook in het nieuwe jaar terugkomen,” verwacht Van Heugten.
 

Bijbelse manier

Om de kerstboodschap in Genesis te beginnen is volgens Van Heugten heel Bijbels. Het evangelie naar Johannes begint met dezelfde woorden als Genesis: ‘in het begin.’ “Het is alsof de apostel je wil zeggen: ‘blader eens even helemaal terug naar het begin van je Bijbel,’” schrijft Van Heugten. Ook Jezus deed dat immers. “Wanneer Jezus na Zijn opstanding optrekt met de Emmaüsgangers beantwoordt Hij hun vragen door bij het begin te beginnen.”

.landschap_schepping-pixabay
 

Wonderen

Het leven van Jezus gaat gepaard met wonderen. Zo’n beetje iedere christen gelooft dat die bovennatuurlijke wonderen echt hebben plaatsgevonden. Maar wanneer het in de Bijbel over de bovennatuurlijke schepping gaat, hangen veel christenen wereldse theorieën aan. Het scheppingswonder wordt vervangen door wetenschappelijke theorieën waarin God geen plek heeft. Voor niet-gelovigen is er dan ook geen reden meer om in Jezus te geloven. Volgens de ‘wetenschappelijke’ evolutietheorie is er geen leven na de dood, terwijl wie in Jezus gelooft volgens de Bijbel juist eeuwig leven heeft.
 
De volledige blog is te lezen op www.waaromschepping.nl/oproep of via de directe link http://waaromschepping.wordpress.com/2016/12/06/oproep-aan-predikanten-begin-de-kerstboodschap-bij-het-begin/.
 
Gert-Jan van Heugten zet zich middels WaaromSchepping in voor eerlijke voorlichting over geloof en wetenschap. Van Heugten is tot geloof gekomen doordat hij kennisnam van wetenschappelijke argumenten voor een zesdaagse schepping en wereldwijde zondvloed, en tegen miljoenen jaren van evolutie. Hij gelooft dat de Bijbel een getrouw verslag geeft van het ontstaan van de aarde en ziet graag dat meer christenen die visie gaan delen en zo in hun geloof gesterkt worden én anderen bij het geloof kunnen betrekken.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

10 Comments

Peter

Het evangelie naar Johannes begint met dezelfde woorden als Genesis: ‘in den beginne’, maar de zondeval is in dat evangelie afwezig.

Trouwens, “Dan was er ook geen letterlijke zondeval, en dan is de dood niet het gevolg van de zonde. En dan had Jezus niet de kruisdood hoeven sterven om de zonden van de wereld weg te nemen.” is in geen van de evangeliën aanwezig.

Leon van den Berg

Beste Gert-Jan,

Je schrijft “Dan was er ook geen letterlijke zondeval, en dan is de dood niet het gevolg van de zonde. En dan had Jezus niet de kruisdood hoeven sterven om de zonden van de wereld weg te nemen”

Kun je dat nader uitleggen? Over welke dood heb jij het hier? De lichamelijke of de geestelijke dood?

peter b

Leon, het is heel duidelijk dat het de lichamelijke dood betreft (in Genesis en in het NT bij monde van Paulus). Dat de zondeval één of ander geestelijke dood zou betreffen is pure fictie, een theologische dwaalconstructie, alleen nodig om Darwin en Christus te verzoenen (omdat de theologen die zich met deze dwaalconstructie bezighouden geloven dat Darwinisme wetenschappelijk is bewezen, terwijl het juist wetenschappelijk werd weerlegd).

Peter

@Peter B.,

“de lichamelijke dood betreft (in Genesis en in het NT bij monde van Paulus). Dat de zondeval één of ander geestelijke dood”

Zo duidelijk zijn Genesis en Paulus daar niet over.

peter b

@Peter,

En daarom stond er ook een boom des levens in Eden, nietwaar. Of stond er een boom des geestelijken levens in Eden? En daarom sprak Paulus ook over “de laatste vijand”, of had hij het over de laaste geestelijke vijand? De slang in Eden zeide: “heeft God echt gezegd dat jullie zullen sterven. Weet je het zeker, echt, probeer maar, je zult zien dat je niet zult sterven.” De slang is de twijfelzaaier, in het Grieks: diabolos (dia = door (elkaar) ballein = gooien/werpen).

Alleen mensen die Darwin en Christus willen verenigen bedenken dwaalconstructies. Theologen zouden zich in de biologie moeten verdiepen i.p.v. in Darwinisme. Dan zouden ze ontdekken dat Darwin vrijwel niks met biologie te maken heeft. Hij is niet de bedenker van de selectietheorie, en niet de bedenker van evolutie, en niet de bedenker van de afstammingsleer. En hij kende Linnaeus werk niet, want die had 100 jaar voor Darwin reeds de juiste evolutietheorie opgesteld – maar er is niemand die dat nog weet. Darwin was theoloog, geen bioloog.

Hetty, de mens is nooit een aap geweest. De mens was bewust vanaf het moment dat-ie werd gemaakt. Je hebt geen verzoening nodig als je van de apen afstamt (niet van moderne apen natuurlijk, maar van uitgestorven apen). De grote genoomprojecten (HUGO, chimp.gc, en ENCODE) tonen ons zonder meer dat we geen gemeenschappelijke voorouder met de moderne apen kunnen hebben, want we hebben unieke duizenden genen, die moderne apen niet hebben. We hebben 1600 unieke eiwitcoderende genen, 1000 unieke microRNA genen, en ook nog eens 2700 HARs. Darwins afstamming werd zonder meer op alle niveaus gefalsificeerd.

Hetty Dolman

Beste Gert-Jan van Heugten,

Je schreef: “Dan was er ook geen letterlijke zondeval, en dan is de dood niet het gevolg van de zonde. En dan had Jezus niet de kruisdood hoeven sterven om de zonden van de wereld weg te nemen.”

Zou je nog eens kunnen overwegen dat het misschien ook zou kunnen zijn dat de mensheid in het begin van hun bestaan bewust werd van z’n tekortkomingen en besefte dat er verzoening nodig was? Dat het besef van goed en kwaad gelijk opging met de behoefte aan verzoening met God (i.p.v. pas na de zondeval besef van goed en kwaad)? Daardoor hoef je de zondeval in de bijbel minder letterlijk op te vatten. Ik denk dat preken over de letterlijke zondeval met kerst niet erg in de smaak zal vallen bij het onkerkelijke publiek.De mensen snappen er [niets] van, want het inside jargon. Als je een jaar niet in de kerk bent geweest weet je niet wat je hoort. Als predikanten verwijzen naar de donkere kant in de mens en van de wereld en het licht dat kan gaan schijnen lijkt me dat voldoende, en dat wordt altijd al gedaan. Kerst is het verhaal van het licht in duisternis. Dat is voor elk mens begrijpelijk en is van alle tijden.

Leon van den Berg

Dus volgens Gert-Jan van Heugten gaat het tijdens Kerstmis er om dat 6000 jaar geleden Adam en Eva de zondeval begaan hebben en dat Jezus 2000 jaar geleden dat probleem opgelost heeft? Als de zondeval een historische gebeurtenis was zoals Gert-Jan schrijft waar zou ik Jezus dan voor nodig hebben?

Jezus heeft de dood overwonnen maar als er iets zeker is in het leven dan is dat wel dat wij dood gaan. Lichamelijk dus, ik geloof in een geestelijk leven na de dood. Jezus is namelijk niet alleen voor de zonde van Adam en Eva, indien die echt bestaan hebben, gestorven maar ook voor die van Gert-Jan en vooral die van mij, dáárom heb ik een leven na de dood, dáárom is mijn Redder in de wereld gekomenen dát herdenk ik met Kerstmis.

Hetty Dolman

Peter B.,

“De mens was bewust vanaf het moment dat-ie werd gemaakt.”

In Genesis 3:22 staat heel duidelijk dat de kennis van goed en kwaad pas kwam na het begaan van de zonde.

peter b

Hetty, “bewust zijn” en “bewust zijn van goed en kwaad” zijn twee verschillende dingen. Ik heb veel over “bewustzijn” en “bewust zijn van goed en kwaad” nagedacht. De mens, d.w.z. Adam en Eva ( ja, we zijn allemaal klonen van Adam en Eva), heeft een bewustzijn. De mens is zich bewust van zijn mens-zijn, van zichzelf, van God de Schepper, van zijn plaats in de historie, in het universum, van alle dingen om zich heen. Dit bewustzijn is iets heel anders dan een bewustzijn hebben van goed en kwaad, vanwege het simpele feit dat in de Hof van Eden geen kwaad bestond. Hoe kun je je bewust zijn van iets dat niet bestaat? Hoe kun je weten wat kwaad is als er geen kwaad bestaat, zoals in Eden? Hoe kun je weten wat kwaad is als er geen strijd, geen rebellie, geen ziekte en dood bestaan? Daarom, om goed en kwaad te leren kennen, moest de zondeval gepaard gaan met een lichamelijke dood. Alleen dan kun je je bewust worden van goed en kwaad en begrijpen wat er verloren is gegaan toen de mensheid de weg van de slang verkoos. “Zijn als God”, dat wat de slang beloofde, is bewustzijn hebben van goed en kwaad. En we hebben er genoeg van gekregen, van dat bewustzijn. Nietwaar? We leven in de tijd van verwarring, hoorde ik gisteren in de “Christmaslecture” bij monde van Prof. Dr. Daniel Ganser. In het grieks is verwarring diabolos. Dia (doorelkaar) Bolos (balein = werpen/gooien). Het is duidelijk. Genesis heeft het bij het rechte eind.

Hetty Dolman

Beste Peter B, ik weet heel goed wat bewustzijn is. Ik probeer alleen aan te geven dat een mens zonder het besef van goed en kwaad de keuze niet kan maken tussen wat goed is en wat niet goed is.

“Het is duidelijk. Genesis heeft het bij het rechte eind.”

Dat staat ook niet ter discussie hoor.

Geef een antwoord