Lange tijd geleden leefden er twee typen beren in Spanje en Portugal: alleseters (bruine beren) en vegetariërs (holenberen). Om te weten te komen hoe de holenbeer aan zijn vegetarische dieet kwam, hebben Duitse onderzoekers zijn schedel vergeleken met die van de Deninger-beer (Ursus deningeri) waarvan wordt aangenomen dat het de voorouder is van de holenbeer. En wat blijkt? Uit de schedel, onderkaak en tanden kan men afleiden dat deze beer óók plantaardig voedsel at.

Op zich is het geen verrassing dat er herbivore beren waren. Tegenwoordig zijn die er ook. Panda’s bijvoorbeeld. Zij eten bamboe. En het gebeurt dat vleeseters zoals grizzlyberen de zalm links laten liggen en liever een bessenstruik plunderen, bijvoorbeeld als de bessen eerder rijp zijn dan in andere
jaren. Dit doet denken aan de paradijselijke toestand waarin roofdiergedrag niet bestond. Het feit dat uitgestorven berentypen ook plantaardig voedsel aten, geeft aan dat dit gedrag al hele oude wortels heeft. Ook al heeft de beer een gebit dat gemaakt lijkt voor het verscheuren van vlees, het kan evengoed worden gebruikt voor de verorbering van besjes.

Ander opmerkelijk nieuws uit de berenwereld kwam eerder dit jaar naar buiten. Toen ontdekten Duitse wetenschappers van onderzoeksinstituut Senckenberg dat gemengde berenrassen niet zo zeldzaam zijn als werd aangenomen. Het was al bekend dat grizzlyberen en ijsberen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen; deze jonkies heten vanwege hun lichtbruine kleur ook wel ‘cappuccinoberen’.

De onderzoekers brachten het hele genoom van vier berensoorten in kaart en stelden op DNA-niveau vast dat de uitwisseling van genen tussen de meeste berensoorten mogelijk is; ook tussen beren die zich ver van elkaar bevinden, zoals de ijsbeer en de Maleisische beer. Dit zet vraagtekens bij het biologische concept om te bepalen wat verschillende soorten zijn. Gedacht werd dat ijsbeer, grizzlybeer en Maleisische beer verschillende soorten zijn. Toch blijken
ze vruchtbare nakomelingen te kunnen voortbrengen. Het lijkt er daarom sterk op dat alle beren familie van elkaar zijn, en daarin zijn ze niet de enige. Ook bij andere dieren neemt men dit waar. Dit past goed in het Bijbelse plaatje dat de dieren zich, na de zondvloed, vanuit één ‘oerpaar’ over de aarde hebben verspreid en zich daarna zijn gaan differentiëren.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A. van, 2018, Berenstudie bevestigt de Bijbel, Weet 53: 12.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."