Onderzoekers van de Universiteit van Illinois hebben geconstateerd dat besneden mannen veel minder bacteriën op hun geslachtsdeel hebben dan onbesneden mannen. Ook is de samenstelling van bacteriën anders.

In de Bijbel kun je lezen dat God een verbond sloot met Abraham. Als teken van dit verbond moest Abraham bij hemzelf en bij al zijn mannelijke nakomelingen de voorhuid van de penis wegsnijden. Nog steeds laten joden hun jongetjes besnijden. Nu blijkt er ook een gezondheidsvoordeel te zijn. Amerikaanse wetenschappers hebben bij 156 onbesneden, getrouwde mannen in Oeganda gekeken naar de bacteriën die zich onder de voorhuid bevonden. De helft van deze mannen is toen besneden, en na een jaar werd het experiment herhaald. Wat bleek?
Er was een duidelijk verschil te zien in de bacteriehuishouding.

Helemaal nieuw is dit onderzoek echter niet. Ben Hobrink beschreef al in zijn boek ‘Moderne wetenschap in de Bijbel’ dat onbesneden mannen een grotere kans hebben op peniskanker. Ook is het zo dat besneden mannen minder kans hebben op HIV. Of dit te maken heeft met de hoeveelheid of de soort van de bacteriën moet nog verder worden onderzocht.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Demoed, J.F., Heugten, G.J.H.A. van, 2013, Besnijden is gezonder, Weet 21: 8.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

2 Comments

Geef een antwoord