“Dank voor uw artikel dat getuigt van liefde voor God en eerbied voor Zijn Woord.”, “Elke dag geniet ik van de natuur en wat er zich in herbergt van het kleinste miertje of vliegje tot het grootste dier op aarde en looft God dat Hij dit gemaakt heeft.”, “Enkele reacties hier (op onze Facebookpagina) maken duidelijk dat deze atheïsten niet alleen ontkennen dat God bestaat, maar dat ze Hem ook verafschuwen. Toch merkwaardig dat ze zich afzetten tegen iemand die niet bestaat.” en “Ik ben heel blij dat we in Nederland onze eigen “creation institute” hebben en lees van tijd tot tijd met plezier jullie artikelen ondanks dat ik het moeilijke materie vind.” Een greep uit de bemoedigende reacties die wij maandelijks krijgen via Social Media, e-mail en tijdens de avonden en conferenties. Fijn dat we tot zegen kunnen zijn voor medegelovigen. Vorige maand gaven we in onze nieuwsbrief aan dat we als creationisten niet met lege handen staan, integendeel. Ook deze maand zijn er weer nieuwe vondsten gedaan die goed passen binnen een scheppingskader. We zijn blij dat we deze nieuwe inzichten kunnen geven. Wilt u voor ons bidden dat het materiaal ook die mensen bereikt die het broodnodig hebben?

Helaas ondervinden we ook veel tegenstand. Dat was ook vorige maand het geval. Na aanvankelijk toegelaten te zijn tot de GeoWeek werden we, na een lobby op Twitter,  voornamelijk door naturalisten, buitengesloten. De organisatie achter de GeoWeek, KNAG, toonde zich niet bereid om het gesprek aan te gaan. U leest erover in een persbericht dat drie weken geleden verstuurd werd. Bemoedigend was wel dat na de uitspraak van de GeoWeek er diverse docenten opstonden en een nette brief stuurden naar KNAG met daarin aangegeven dat ze niet achter het besluit van de organisatie stonden (zie bijvoorbeeld deze brief). We zijn benieuwd wat de uitwerking daarvan zal zijn.

Zoals u weet verzenden wij, tegen een gift die de verzend- en verpakkingskosten dekt, twee kinderboeken naar basisscholen voor de (klassen)bibliotheek. Vandaag en komende week gaan de laatste 30 boeken op de post. Daarna houden we, conform de zomervakanties, twee maanden rust. Hier kunt u bijhouden welke scholen al een boekenpakket hebben gekregen. Helpt u het komende schooljaar ook weer mee om zoveel mogelijk boekenpakketten te verspreiden?

Als laatste willen wij u nog wijzen op het Logoscongres dat op 8 en 9 november 2019 wordt gehouden in Hardinxveld-Giessendam. Komt u ook naar de Maasstraat? Aanmelden kan via deze link.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.