Bestaat er een God als Hoger Wezen, die alles bestuurt en tot een goed einde brengt? Of is God geen persoonlijk Wezen, dat buiten deze wereld en buiten de mens om sturend, handelend optreedt en het leven van de mens op een verborgen manier leidt? Is Hij slechts vergelijkbaar met liefde, rechtvaardigheid, vrede en levenswijsheid (gevoelens die bij het mens-zijn horen)? Is er zonder mensen dan ook geen God? ‘Hofpredikant’ Carel ter Linden schreef dit in een boekje met de schokkende titel ‘Wat doe ik hier in godsnaam?’

Wat_doe_ik_hier_in_Godsnaam.bol

“Carel ter Linden schreef een boekje met de schokkende titel ‘Wat doe ik hier in godsnaam?’ De inhoud is niet minder schokkend”

Dominee Carel ter Linden kan er weinig mee beginnen. Waarmee? ‘Met de gedachte dat deze wereld het werk moet zijn van een Schepper, van een scheppende Kracht buiten de wereld’ en buiten deze kosmos. Want, zo stelt hij de bekende atheïstische vraag: ‘Waar komt die Schepper dan vandaan?’ Toch kan Ter Linden ‘god’ niet helemaal loslaten. Want binnen de huidige werkelijkheid is volgens hem kennelijk een verborgen kracht werkzaam, waaruit de hele kosmos is voortgekomen.

Een van de factoren die op de predikant invloed uitoefende is, zo schrijft hij, het neutrale en niet-religieuze karakter van de evolutietheorie: ‘Van een architect die dit alles met een bepaalde bedoeling heeft bedacht en tot stand gebracht, is hier niets te merken. Een diepere zin van dit bestaan licht uit het bestaan zelf niet op.’ Ter Linden merkt op dat wij de ‘Bijbelse verhalen over de schepping van de aarde en het leven met andere ogen zullen moeten lezen. Nieuwe wetenschappelijke inzichten hebben een geestelijk klimaat geschapen waarbinnen het geloof minder gemakkelijk kan gedijen dan vroeger het geval was.’ Geloof dient zich zodanig aan te passen dat het niet strijdig is met de geldende wetenschappelijke inzichten, meent hij. Hierbij wordt in een keer het aloude geloof in een schepping door God opzij gezet voor de methodologisch atheïstische wetenschap en de evolutietheorie.

Hier kun je een les uit trekken. Het laat namelijk goed zien waar de acceptatie van de gemeenschappelijke afstamming van mensen, dieren en planten toe kan leiden (namelijk: een steeds meer buitenspel zetten van God als Wezen, Die in deze wereld handelt). Dat is het gevolg van het evolutionistische denken ten voeten uit. Ook de menselijke moraal zou een evolutionair verschijnsel zijn. Volgens Ter Linden heeft die zich ontwikkeld uit wat bij het dier ‘instinct’ heet. Creationisten, wetenschappers die in een schepping van de wereld geloven, hebben dit argument al vaak krachtig weerlegd. Onderaan dit artikel, onder het kopje ‘Verder lezen’, vind je twee voorbeelden daarvan. De voorbeelden die Ter Linden noemt ten gunste van een gemeenschappelijke afstamming passen trouwens ook heel goed in een scheppingsmodel. Hij noemt: de evolutie van het paard, de aanpassingen van de berkenspanner uit Liverpool (Biston betularia, een vlindersoort) aan zijn omgeving en de aanpassing van kokmeeuweieren ten gevolge van roofgedrag.

De Bijbel kun je volgens dominee Ter Linden niet meer ‘letterlijk’ (waar hij ‘historisch’ mee bedoelt) nemen, omdat de inhoud ervan in een andere tijd is geschreven. Volgens Ter Linden deden de Israëlieten dat wel: zij zagen deze verhalen als ‘historisch waar’. Maar als modern mens kun je ze, volgens Ter Linden, niet serieus meer nemen. Hij vindt de Bijbelverhalen mooi, interessant en ze geven je diepere inzichten in het leven. Maar wat is de waarde van deze verhalen boven de sprookjes van de gebroeders Grimm? Die sprookjes zijn ook mooi, interessant en geven je ook diepere inzichten in het leven. Waarom zou je dan nog naar de kerk gaan? Alleen maar om naar de verhalen van predikanten en voorgangers te luisteren? Dan kun je net zo goed naar een theatervoorstelling gaan, om daar wat levenswijsheid op te doen. Wat moet je met een god die niet als Wezen bestaat? Je bent erg van het pad af als je het bestaan van God als Wezen loslaat! Door de eeuwen heen hebben kerkvaders het bestaan van God als Wezen krachtig verdedigd, en ook de Schrift zelf bevestigt dat.

Verder lezen:

Brink, Gert van den; 2010, ‘Er is geen God en Philipse is zijn profeet. De onredelijkheid van een atheïst’, uitgeverij Kok.
Junker, Reinhard; Scherer, Siegfried; 2010, ‘Evolutie Het nieuwe studieboek’, De Oude Wereld.

Dit artikel is licht gewijzigd overgenomen van de website van Weet Magazine: https://www.weet-magazine.nl/bestaat-god-niet/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

5 Comments

René de Brouwer

Dat atheïsten (…) geloof hebben in de seculiere wetenschap (…) en al hun bevindingen/ontdekkingen als ‘de waarheid’ beschouwen en direct omarmen is vanuit hun wereldbeeld bezien begrijpelijk, maar dat uitgerekend een dominee als Carel ter Linden eveneens zijn toevlucht zoekt tot dezelfde bron om antwoorden op zijn levensvragen te krijgen vind ik ronduit onbegrijpelijk en onthutsend om te moeten constateren.(…)

Mijn stelling is deze: waarom zou ik in hemelsnaam de menselijke wetenschap – die maar al te vaak bewezen heeft ernaast te zitten – meer vertrouwen dan Gods Woord in de Bijbel, waarvan nog nooit echt is aangetoond dat het fouten bevat?
Mijn standpunt is dat ik de bevindingen van de wetenschap toets aan de hand van de Bijbel, en niet de Bijbel toets aan de hand van de ‘ontdekkingen’ in de wetenschap. Ik vertrouw volledig op Gods gedane belofte: ‘De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn Woorden zullen zeker niet voorbijgaan.’ (Mattheüs 24:25) (Marcus 13:31)

“Waar komt die Schepper dan vandaan?” Een vraag die al zo vaak door atheïsten is gesteld en al even zo vaak door theologen afdoende is beantwoord. Onbegrijpelijk dat men daar heden ten dage nog steeds mee aan komt. God is oneindig en dus niet geschapen. Hij is immers de Schepper van de tijd, de ruimte en de materie en hieruit volgt dan ook de logische conclusie dat God tijdloos, ruimteloos en immaterieel moet zijn: ‘In het begin schiep God de hemel en de aarde.’ (begin=tijd, hemel=ruimte, aarde=materie) (Genesis 1:1)

René de Brouwer

Vervolg reactie:

“Van een architect die dit alles met een bepaalde bedoeling heeft bedacht en tot stand gebracht, is hier niets te merken.”
Werkelijk…!? Alles in de natuur, planten, dieren en mensen vertoont een ongelooflijke complexiteit van een magistrale Ontwerper. En dan heb ik het alleen nog maar over wat wij mensen kunnen zien met onze ogen. En over onze ogen gesproken… wat een fantastisch ontwerp is dat wel niet! Door evolutie ontstaan in de loop van miljoenen jaren? No way! Onmogelijk. Nog niet in triljoenen jaren… En wat te denken van de wereld van de micro-cosmos: atomen, protonen, neutronen, quarks etc. en organische cellen? De complexiteit van één menselijke cel is duizelingwekkend en te vergelijken met alle activiteiten en kenmerken van een grote stad!

Hierbij nog een Bijbeltekst hierover die niets aan duidelijkheid te wensen over laat:

‘Want de dingen van Hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit Zijn werken gekend en doorzien, namelijk én Zijn eeuwige kracht én Zijn Goddelijkheid, zodat zij niet te verontschuldigen zijn. Want zij hebben, hoewel zij God kennen, Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar zij zijn verdwaasd in hun overwegingen en hun onverstandig hart is verduisterd. Terwijl zij zich uitgaven voor wijzen, zijn zij dwaas geworden.’ (Romeinen 1:20-22)

Tot slot: ik hoop dat dominee Carel ter Linden bovenstaande overduidelijke waarschuwing en vermaning ter harte zal nemen.

Hetty Dolman

Ik geloof zeker wel in God. Maar niet in de god die in Genesis 11: 5 naar beneden moet komen om te zien wat er aan de hand is in Babel. Je kunt niet alles letterlijk opvatten. Dat hoeft ook niet. (…) God zit niet vlak boven de aarde op een troon, zoals in Genesis. Voor ons is God aanwezig op aarde. Hij is nabij.

Peter B

Ter Linden is de gevangene van zijn eigen beperkte kooi waarbinnen alles een oorsprong en einde heeft, en waarbinnen alles meetbaar is. De Schepper heeft geen begin, geen eind en is niet meetbaar. Christenen dienen zelf na te denken i.p.v. [deze (red.)] atheïstenfilosofie te volgen.

Cor Hardenbol

Men zou willen dat God niet bestond, het is veel meer een wensen dan dat het wordt geloofd. Pas geleden zei iemand mij niet te geloven in God en even later in het gesprek gaf hij God de schuld van alle ellende op de wereld. Hoe kan je iemand de schuld geven van iets als zo iemand niet bestaat? Goddank, Hij is mijn God, aan Hem heb ik genoeg!

Geef een antwoord