Samenvatting

Volgens de Bijbel is het heelal ongeveer zesduizend jaar oud. Afgaande op alle standaard aannames hebben we een sterrenlicht-reis-probleem. Als het heelal miljarden lichtjaren groot is, hoe reist het licht dan door het heelal naar de aarde binnen een tijdsbestek van zesduizend jaar, een tijdsbestek dat volgt uit de opsomming van de genealogieën in Genesis 5 en 11? Dit probleem is voor veel mensen een struikelblok geweest om eenvoudigweg het onfeilbare Woord van God te geloven. Anderen hebben geprobeerd de Schrift te herinterpreteren om deze zo bij de zogenaamde datering van het heelal door de moderne wetenschap te laten aansluiten. Maar is dit echt nodig? Ik bekijk het probleem vanuit een andere invalshoek en stel de volgende vragen: Wat staat absoluut vast? Wat weten we met zekerheid? Wat definieert ons heelal? En is dat verenigbaar met een Bijbels creationistisch perspectief? De kosmogonie die ik voorstel behelst het ACS (Anisotropic Synchrony Convention) model van Lisle in een statisch heelal met toegevoegde kenmerken en een mechanisme voor kosmologische roodverschuivingen, welk te rijmen valt met alle creationistische interpretaties van de Bijbelse teksten, zonder lichtreistijdprobleem.

Download the PDF file .

De pdf is hier te downloaden.

Dit artikel is met toestemming vertaald en overgenomen uit Answers Research Journal. De volledige bronvermelding luidt: Hartnett, J.G., 2015, A Biblical Creationist Cosmogony, Answers Research Journal 8: 13-20 (PDF).

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Dr. J.G. Hartnett is een fysicus uit Australië. Hij promoveerde in de fysica in 2001 aan de University of Western Australia. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan in zowel naturalistische als creationistische journals. Hij is ook actief binnen de creationistische organisatie Creation Ministries International.