Bijenhersenen zijn kleiner dan een rijstkorrel. Toch kunnen bijen feilloos in een rechte lijn terug naar hun korf vliegen. Hoe doen ze dat?

Een internationaal team van wetenschappers heeft een stukje van het navigatiesysteem in de hersenen van bijen ontmaskerd. Deze diertjes gebruiken hun ogen om de weg te vinden. Wat er in hun hersenen gebeurt, was tot op heden onbekend. Nu blijkt dat ze een netwerk van zenuwcellen (neuronen) hebben waarmee ze alle informatie over de afgelegde afstand en richting vanaf de korf opslaan. Met die gegevens berekenen ze de kortste weg naar huis. En dat doen ze allemaal ‘uit het hoofd’!

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Nunen, H. van, 2017, Bijennavigatie. Hoe vinden ze hun korf terug?, Weet 48: 7.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.