Bij de brandende braambos kreeg Mozes een beschrijving van het beloofde land. Het zou een goed en ruim land zijn, vloeiende van melk en honing (Exodus 3:8). Het woord ‘honing’ wordt vaak uitgelegd als een product van zoete dadels, vijgen of druiven, omdat men ervan uitgaat dat er geen gecultiveerde honingproductie plaatsvond door middel van bijenteelt. Recent onderzoek in Israël geeft een andere kijk op de zaak.

Wetenschappers van de Hebrew University of Jerusalem hebben de inhoud van cilinders van ongebakken klei onderzocht en daarin resten gevonden van bijen (werksters, darren en larven). Vergelijkbaar aardewerk is als bijen‘korf’ nog steeds in gebruik in het Midden-Oosten. Aan de ene kant van de cilinder zit een gaatje waardoor de bijen naar binnen kunnen. De andere kant is afgesloten met een deksel waardoor de imker de honingraten kan verwijderen. Het aardewerk is gevonden bij opgravingen in Tel Rehov in de centrale Jordaan-vallei van Israël, circa 30 kilometer ten zuiden van Tiberias. Volgens de onderzoekers werden deze cilinders in meerdere rijen op elkaar gestapeld en gebruikt voor bedrijfsmatige bijen- en honingteelt. Het gebied waarin dat gebeurde was destijds dichtbevolkt. Aan de hand van radiometrische datering (C14) is vastgesteld dat de cilinders stammen uit de tiende tot negende eeuw voor Christus. Daarmee is het oudste bijenteeltbedrijf in Israël archeologisch vastgesteld. Dat was ten tijde van de
koningen David en Salomo en rond de tijd van de verdeling van het koninkrijk.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Verhoeven, E., 2010, Bijenteelt ver gevorderd ten tijde van David en Salomo, Weet 5: 10.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Bij de brandende braambos kreeg Mozes een beschrijving van het beloofde land. Het zou een goed en ruim land zijn, vloeiende van melk en honing (Exodus 3:8). Het woord ‘honing’ wordt vaak uitgelegd als een product van zoete dadels, vijgen of druiven, omdat men ervan uitgaat dat er geen gecultiveerde honingproductie plaatsvond door middel van bijenteelt.

...
Read more

3 Comments

Hetty Dolman

“Het woord ‘honing’ wordt vaak uitgelegd als een product van zoete dadels, vijgen of druiven, omdat men ervan uitgaat dat er geen gecultiveerde honingproductie plaatsvond door middel van bijenteelt”

Bijenteelt is bekend vanaf 2400 voor Chr.: http://www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Historie_van_het_bijenhouden

“Het gebied waarin dat gebeurde was destijds dichtbevolkt. Aan de hand van radiometrische datering (C14) is vastgesteld dat de cilinders stammen uit de tiende tot negende eeuw voor Christus.”

C14? Daar wordt binnen het creationisme geen enkele waarde aan gehecht en als onbetrouwbaar gezien.

peter b

Creatie wetenschappers hechten juist wel waarde aan de 14C methode, Hetty. Ze wordt ook niet als onbetrouwbaar gezien, maar creatie wetenschappers hebben moeite met de aannames die eraan voorafgaan om er een ouderdom mee te berekenen. En daarvoor hebben ze een aantal goede argumenten. Hierover is heel veel geschreven, en ik raad je aan om literatuur van de creatie wetenschappers te raadplegen (…).

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, [m.i. gaat u] (…) met deze uitspraken te kort door de bocht. Ten eerste gaat het bij 2400 v. Chr. over bijenteelt in het oude Egypte. Het bovenstaande artikel gaat over bijenteelt in Israël, ik ben niet bekend met bijenteelt in het land Israël rond 2400 v. Chr. U wel? Ten tweede schrijft u: “Daar wordt binnen het creationisme geen enkele waarde aan gehecht en als onbetrouwbaar gezien.” Ik ken geen creationistische bron die ‘geen enkele waarde aan’ C14 ‘hecht’. Welke bron heeft u in gedachten? Alhoewel er onder creationisten discussie is over de exacte behandeling van de C-14-methode is het mijns inziens te kort door de bocht om te stellen dat creationisten ‘geen enkele waarde hechten aan’ de C-14-methode. Het C-14-verval van na de zondvloed wordt door veel creationisten voorgesteld als een parabool. Zie deze link voor een goed leesbare bron.

Geef een antwoord