We hebben een probleem, volgens een nieuw onderzoek dat onlangs in Science is gepubliceerd. Het aantal soorten dieren en planten (biodiversiteit) loopt terug. En dat kan grote gevolgen hebben voor het leven op aarde.

Soorten sterven uit. Dat gebeurt nu eenmaal. Maar als er te veel soorten uitsterven kan dat negatieve gevolgen hebben voor het ecosysteem. Dieren en planten bestaan immers niet op zichzelf: ze hebben andere soorten nodig. Denk bijvoorbeeld aan bijen en vlinders die bloemen bestuiven, of insecten die kadavers opruimen.

De onderzoekers van het University College London (Groot-Brittannië) keken naar biodiversiteit-data van allerlei andere onderzoeken. Ze vergeleken de biodiversiteit van verschillende plekken zoals die nu is met zoals die vroeger was, voordat er mensen kwamen wonen. Hiervoor keken ze naar hoe intensief een vierkante kilometer land gebruikt wordt en hoeveel soorten er vroeger (en nu) werden (en worden) gevonden. Ze ontdekten dat er gemiddeld gezien nu nog maar 84,6% van over is. Als je nieuw ontdekte soorten daarbij voegt kom je nog steeds op 88%. Volgens experts heb je een probleem als de biodiversiteit daalt tot 90%. Maar dit is nog nooit in de praktijk getest. Het is nog maar de vraag of die 90%-grens echt een harde grens is. Volgens andere onderzoekers kan die grens nog wel een heel stuk lager liggen, tot 30% van de oorspronkelijke waarde.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Nunen, H. van, 2016, Biodiversiteit onder ‘veilige grens’, Weet 41: 11.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.