“Ik ben heel blij met wat de mensen van Logos doen: op een wetenschappelijke wijze aannemelijk maken voor halve wetenschappers zoals jij en ik, maar ook voor leken en hele wetenschappers, dat een schepping van zes dagen en dus een relatief jonge aarde helemaal niet zo onwaarschijnlijk zijn. Zij vormen daarmee een kleine, vaak verguisde minderheid, niet alleen binnen de wetenschap, maar zelfs onder de christenen. Zij verdienen onze sympathie en steun.” Deze bemoediging kregen wij te lezen via onze Facebookpagina. Dergelijke bemoedigingen doen ons goed en geven energie om koers te houden. Dit energielevel is overigens niet afhankelijk van wat mensen over ons schrijven, maar van God onze Schepper. Regelmatig bemerken we via onze e-mail, Facebook en website dat er bij sommige mensen een ongeremde haat is tegen het onderwijs dat de aarde is zes dagen is geschapen door God. Deze berichten laten zien dat er toch bepaalde snaren geraakt worden.

girl-1641215_1280

Het kerkelijke jaar is weer begonnen. Veel kerkelijke gemeenten starten weer met verenigingsavonden, bijbelkringen, gebedsgroepen, catechisaties en andere activiteiten. Zou Logos Instituut wat kunnen betekenen in deze activiteiten? Nodig ons uit om een spreekbeurt te vervullen op een van de kerkelijke activiteiten, de doelgroep kan (bij wijze van spreken) variëren van 0 tot 100 jaar. Heeft u bij het geven van catechisatie vragen over de schepping, zondeval, zondvloed of andere apologetische zaken, stuur ons een mail en wij voorzien u van een passend antwoord of laten u in contact komen met een expert die u verder zou kunnen helpen. Andersom kunt u ons ook helpen. Wij vragen u allereerst om uw steun in het gebed, wij hopen dat er binnen de gebedsgroepen ook voor de activiteiten van Logos Instituut gebeden wordt. Daarnaast kan de kerkelijke gemeente ons op het collecterooster zetten, kunt u een gift overmaken naar NL53 INGB000 7655373 of anderen aansporen om een gift te geven. Onze collectekaart is hier te downloaden en vrij te verspreiden. Wij zijn een ANBI-instelling en dat betekend dat uw gift aftrekbaar is. Helpt u mee om het geluid van Logos Instituut breder te laten horen? Zodat het in Nederland weer klinkt dat onze God de wereld in zes dagen heeft geschapen en dat hij deze wereld nog steeds onderhoudt tot het einde toe. Zodat God in deze geseculariseerde maatschappij alle eer krijgt die Hem toebehoort.

De scholen zijn weer begonnen

Het_antwoordenboek_voor_kids_deel_1

“De boekjes zijn bruikbaar om voor te lezen aan de kinderen voordat ze gaan slapen. Door de antwoorden kunt u met uw kinderen spreken over de schepping, de dino’s en wetenschap en daarmee horen wat er in het hart van uw kind leeft.”

In alle regio’s van Nederland zijn de scholen weer begonnen. Na een tijd van rust mogen we het werk weer oppakken. In de bovenbouw worden er zaakvakken (biologie, aardrijkskunde en geschiedenis) gegeven. Deze methoden gaan vaak uit van het naturalistische wereldbeeld dat het leven op aarde miljarden jaren geleden ontstaan is uit een DNA/RNA-soep en zich zo langzaam, stapje voor stapje, ontwikkeld heeft tot de huidige soortenrijkdom op aarde. Kinderen die de Bijbel lezen kunnen daardoor in verwarring raken. Logos Instituut helpt om de klitten te ontwarren en de kinderen te leren antwoorden te formuleren. We lanceerden voor de zomervakantie onze website DinoDino (zie www.dinodino.nl) deze website wordt de komende maand verder aangevuld met filmpjes en artikelen. Daarnaast willen wij u wijzen op de prachtige serie van Ken Ham. Deze spreker, een man met een onderwijzershart, geeft antwoord op vragen die echt door kinderen zijn gesteld. De boekjes zijn te vinden in onze webshop en bruikbaar om voor te lezen aan de kinderen voordat ze gaan slapen. Door de antwoorden kunt u met uw kinderen spreken over de schepping, de dino’s en wetenschap en daarmee horen wat er in het hart van uw kind leeft. Een paar voorbeeldpagina’s treft u hier aan.

Een universitaire studie? Dat is toch gevaarlijk

Soms horen wij nog wel eens de uitspraak dat het beter is de kinderen niet naar een universiteit te sturen omdat ze dan van hun geloof zouden kunnen afvallen en de kerk daarmee vaarwel zeggen. Toch gaan er binnen de christelijke wereld steeds meer mensen studeren. Wij juichen dat van harte toe. Maar….binnen de universiteiten gaat men standaard uit van het naturalistische wereldbeeld. Dit kan voor sommige studenten als bedreiging worden ervaren. Het is daarom goed om deze studenten toe te rusten. Logos Instituut heeft materiaal voor studenten om bijvoorbeeld toegerust de colleges evolutiebiologie te volgen. Evolutie – Het nieuwe studieboek is uitermate geschikt voor eerstejaars studenten. In dit studieboek wordt de theorie van gemeenschappelijke afstamming op een nette en waardige manier ‘gefileerd’. Welke argumenten zijn daarvan bruikbaar en welke berusten op naturalistische aannames? Tijdens dit academische jaar is ons volgende advies: let goed op tijdens college, onderzoek de argumenten die aangedragen worden, doe je best op de tentamenstof. Een creationistisch paleontoloog verwoordde het zo: ‘Om de beste creationist te zijn moet je ook de beste evolutionist worden.‘ Academische creationisten die goed opgeleid zijn binnen het naturalistische wereldbeeld, zijn als beste in staat de zwakke plekken van de theorie van gemeenschappelijke afstamming aan te wijzen en een scheppingsbiologie op te bouwen. Bestel het boek hier.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

15 Comments

E. van der Klift

Het is prachtig als men complimentjes uit gaat delen. En Logos doet veel goed maar enige opmerkingen in dat ‘pluimen stekeri’ zitten mij toch behoorlijk dwars. Ik vind nóg steeds dat er te ‘wetenschappelijk’ wordt gediscussieerd over diverse onderwerpen en dat er veel teveel het zo blijkbaar ‘populaire’ Amerikaans/Engels gebruikt wordt. Veel mensen zijn die taal niet machtig en dáár wordt veel te weinig aandacht aan geschonken! Er wordt maar gedacht dat iedereen die taal beheerst maar dat is nog lang niet zo. En het Woord van JHWH kan ook en duidelijk in het Nederlands behandeld worden zoals alle onderwerpen trouwens. Dan nog één ding, er heerst onder de vele (…) kruisreligiën, de richtingen diversiteit, gevoelens van afkeuring naar elkaar, van afwijzing en soms zelfs haat. Hoewel zij dat onder de (…) tijdgeestkreet “eenheid in verscheidenheid” proberen te verdoezelen. En dáár moet men eens over lezen in de Bijbel, in het woord van JHWH. Eens lezen wat Hij van die zo grote “eenheid-in-verscheidenheid”-diversiteit vindt. Zijn liefde en genade zij met u allen.

Haushofer

Hoeveel creationisten zijn er overigens te vinden die geen religie aanhangen, of atheïst zijn?

E. van der Klift

Beste Haushofer,

Wat [wordt door u bedoeld met] de opmerking of vraag van u?

Ed Vaessen

“Daarnaast willen wij u wijzen op de prachtige serie van Ken Ham. Deze spreker, een man met een onderwijzershart, geeft antwoord op vragen die echt door kinderen zijn gesteld.”

Ken Ham liet piepjonge kinderen (bewerkte) plaatsjes zien van erg aapachtig uitziende mensen. Of erg menselijk uitziende apen. Toen zei hij tegen die kinderen: “evolutionisten zeggen dat jullie grootvader en grootmoeder zo uitzien.” De kinderen lachten. Nee, natuurlijk zagen opa en oma niet zo uit! Die rare evolutionisten toch!

Volwassenen zouden in termen als grootvader en grootmoeder nog ‘verre voorouders’ kunnen lezen. Piepjonge kinderen zijn daartoe echter niet in staat. Die kinderen leerden van Ken Ham dus dat wetenschap echt beweert dat opa en oma er zo uitzagen. (…)

[Noot van de reactie: Beste Ed, in je reacties van gisteren staan behoorlijk wat verdachtmakingen en beschuldigingen. Die hebben wij eruit gehaald en een enkele reactie zelfs verwijderd.]

Ed Vaessen

“Zijn liefde en genade zij met u allen.”

Welke betekenis hebben deze woorden bij de daden van een [G]od die op acht mensen na de hele mensheid laat verdrinken, inclusief de onschuldige kinderen?

E. van der Klift

Beste Ed,

Uit bijna al uw reacties spreekt verbittering en veel onbegrip. Maar om uw, (ook door veel anderen gebruikte) ‘opmerking’ te beantwoorden. Wij de mensheid, Zijn schepping, kunnen over Zijn daden en Almacht niet oordelen. Dit is géén slaafsheid maar gehoorzaamheid. Wij mensen zijn zo snel de fout bij die Ander te leggen en onze (herhaaldelijke) fouten te vergeten. Wij moeten Hem gehoorzamen volgens Zijn inzettingen, wetten en geboden die echt niet zwaar zijn. Zijn ‘we’ ongehoorzaam dan zijn er, net als op de aarde, gevolgen. Als u in Nederland links van de weg gaat rijden met uw auto wordt u echt niet met gejuich ontvangen door uw mede weggebruikers en de Wét!

Haushofer

@ E. van der Klift:

Wat ik bedoel is dat ik persoonlijk het nogal typisch vindt dat (zover ik weet) mensen die geloven in een jonge aarde, de evolutietheorie verwerpen etc. vrijwel altijd ook een Abrahamitisch geloof aanhangen. (…) Het is alsof je vrijwel alleen maar kritiek hoort op groene energie vanuit de olie-industrie. Een “wij van WC-eend”-argument, dus.

Ik zou wel eens een lijst willen zien van wetenschappers die dezelfde wetenschappelijke claims maken als creationisten, maar niet gelovig zijn. In mijn optiek bedrijf je wetenschap zo veel mogelijk zonder a priori religieuze standpunten in te nemen. Waar zijn bijvoorbeeld al die geologen, natuurkundigen, biologen etc. die een jonge aarde/jong universum aanhangen en geen Christen, Moslim, etc. zijn? Of er is sprake van een complot?

Nathan van Ree

Geachte Haushofer,

Wetenschappers die niet in God geloven, maar wel uitgaan van een ‘jonge aarde’ zonder evolutie in (neo)darwinistische vorm, zullen eenvoudigweg erg moeilijk te vinden zijn omdat zij uit zullen moeten gaan van een naturalistische wijze waarop alles ontstaan is (tenzij buitenaardse wezens er de hand in hebben gehad, maar dan wordt het oorsprongsvraagstuk naar ergens buiten het waarnemingsveld verlegd). Standpunten die a priori uitgaan van een Schepper of standpunten die a priori uitgaan van materialistisch naturalisme vormen beide een ‘beperkende factor’.

Is er een lijst beschikbaar van wetenschappers die bij het bedrijven van hun wetenschap over oorsprongsvraagstukken alle opties open houden; het kan met God of het kan zonder gebeurd zijn? Er zijn overigens lijsten van wetenschappers die sceptisch zijn over (of ronduit gekant zijn tegen) bijvoorbeeld het darwinisme of de oerknal, die bij mijn weten die [niet] per se allemaal het ‘Abrahamitisch geloof’ aanhangen.

Peter

@Nathan van Ree
“Wetenschappers die niet in God geloven, maar wel uitgaan van een ‘jonge aarde’”

Kan Nathan van Ree aantonen dat zulke wetenschappers feitelijk bestaan en geen fictie zijn?

“Is er een lijst beschikbaar van wetenschappers die bij het bedrijven van hun wetenschap over oorsprongsvraagstukken alle opties open houden; het kan met God of het kan zonder gebeurd zijn?”

Vul hier de meerderheid van de feitelijk bestaande wetenschappers in. Zowel met God als zonder God komen wetenschappers tot dezelfde conclusies, en dat zijn geen creationistische conclusies.

“standpunten die a priori uitgaan van materialistisch naturalisme vormen beide een ‘beperkende factor’”

Integendeel, methodologisch naturalisme is de positie zonder enig vooroordeel en zonder enige ‘beperkende factor’. Methodologisch naturalisme is de methode van de onbevooroordeelde objectieve wetenschap. Met deze methode is men al bijzonder lang geleden (250-200 jaar geleden) tot conclusies gekomen die strijdig zijn met de lezing van Genesis die deze website voorstaat.

Nathan van Ree

Beste Peter,

“Kan Nathan van Ree aantonen dat zulke wetenschappers feitelijk bestaan en geen fictie zijn?”
– Wie Nathan van Ree zijn commentaar (antwoord op de vraag/opmerking van de geachte Haushofer) goed leest, ziet dat hij aangeeft waarom deze wetenschappers er juist zeer weinig zullen zijn, wellicht helemaal niet, laat staan dat er lijsten zijn.

“Vul hier de meerderheid van de feitelijk bestaande wetenschappers in. Zowel met God als zonder God komen wetenschappers tot dezelfde conclusies, en dat zijn geen creationistische conclusies.”
– De meerderheid van de wetenschappers houdt God buiten de mogelijkheden (in elk geval als het gaat om oorsprongsvraagstukken), daar hebben prominenten als Lewontin zich dan ook zeer duidelijk over uitgesproken. Creationistische conclusies zullen er dan ook niet komen onder seculiere wetenschappers. Zodra zij die wel trekken, zijn zij namelijk creationist (maar nog steeds wetenschapper).

“Integendeel, methodologisch naturalisme is de positie zonder enig vooroordeel en zonder enige ‘beperkende factor’. Methodologisch naturalisme is de methode van de onbevooroordeelde objectieve wetenschap. Met deze methode is men al bijzonder lang geleden (250-200 jaar geleden) tot conclusies gekomen die strijdig zijn met de lezing van Genesis die deze website voorstaat.”
– Ik kan me haast niet voorstellen dat je dit zelf gelooft. Geen enkele wetenschapper is onbevooroordeeld. Verder is de grootste beperkende factor het naturalisme zelf. Een Creator wordt buiten alle mogelijkheden gehouden. De ‘conclusies’ van 250-200 jaar geleden vormen een beperkende factor waaraan de feiten zich moeten aanpassen, stroken ze niet met waarnemingen dan komt er een ad hoc hypothese. Concludeert iemand dat Genesis klopt, dan is hij ‘creationist’ en wordt hij geweerd, daar zijn de nodige voorbeelden van bekend.

E. van der Klift

Er bestaan geen ‘geloven’! Er bestaan veel (ook dwalende) religiën! En, er bestaan veel zoekende religiën! Vooral in de zich christelijk noemende wereld, die ergens in, of aan, ‘iets’ geloven. Maar, er is maar één geloof toegestaan én mógelijk en dat is zoals JHWH het ons, de mensheid, in Zijn boek de Bijbel voorschrijft! Een ander ‘geloof’ is niet mogelijk! 1 Petr.5:6, Jud. 18 en 19.

Ed Vaessen

E. van der Klift:
“Er bestaan geen ‘geloven’! Er bestaan veel (ook dwalende) religiën! En, er bestaan veel zoekende religiën! Vooral in de zich christelijk noemende wereld, die ergens in, of aan, ‘iets’ geloven. Maar, er is maar één geloof toegestaan én mógelijk en dat is zoals JHWH het ons, de mensheid, in Zijn boek de Bijbel voorschrijft! Een ander ‘geloof’ is niet mogelijk! 1 Petr.5:6, Jud. 18 en 19.”

En wat is je bewijs?

Nathan:
“Standpunten die a priori uitgaan van een Schepper of standpunten die a priori uitgaan van materialistisch naturalisme vormen beide een ‘beperkende factor’.”

De wetenschap beperkt zich tot het methodisch naturalisme. Omdat het werkt, zo zeggen ook wetenschappers die in God geloven.

Hetty Dolman

De wetenschap werkt internationaal, dat is ook waarom Engels de normale voertaal is. Mensen met allerlei achtergronden en geloven werken met elkaar samen. Chinezen, Koreanen, Amerikanen, Nederlanders, Japanners, Indische mensen, wetenschappelijke teams uit allerlei landen werken samen. Religie en geloof staan volkomen buiten wetenschappelijke resultaten.

Het christendom op de wereld kent 2 miljard gelovigen waarvan de helft RK, een kerk die de evolutietheorie accepteert. Er is dus een marginale hoeveelheid jonge-aarde creationisten, want ook veel protestanten accepteren de gewone wetenschap. En van die 1 miljard is lang niet iedereen wetenschapper, wat we overigens binnen het creationisme kunnen terugzien.
Wetenschap is iets wat geheel en al buiten religieuze motieven wordt beoefend, simpelweg omdat het niet anders kan. Wetenschappers hebben veel met elkaar te maken, ook als de ander moslim, hindoe, agnost of atheïst is. Religie valt buiten het kader ‘Wetenschap’ . iets anders is niet werkbaar op internationaal niveau. Wetenschap is alleen bezig met waarneembare en meetbare dingen.

E. van der Klift

Beste Ed, het ‘bewijs’ wat u vraagt is de realiteit van de zich christelijk noemende wereld tegenover de Bijbel, Gal.1:6-9, het Woord van JHWH!. (…) U kunt het zien en weten, als u [het] wílt zien natuurlijk, Gal.1:10.

Geef een antwoord