In het Reformatorisch Dagblad van 13 mei 2015 stond een uitvoerig interview met hoogleraar nanobiologie Cees Dekker, nadat hij 1 miljoen euro had gekregen voor zijn onderzoek. Hij zegt daarin dat hij graag een levende cel zou willen bouwen. Dekker volgt daarmee in principe het pad van de negentiende-eeuwse evolutionisten. Zij dachten dat een levende cel een eenvoudig apparaatje is dat vanzelf is ontstaan en dus eenvoudig na te maken is. De realiteit is verre van dat. Leven is gebaseerd op gedetailleerde informatieopslag en informatieverwerkende systemen. Deze zijn normaal gesproken vastgelegd in het DNA.

organism-1480361_1280

Om een levende cel te maken, moet Dekker alle informatie die een cel nodig heeft om te leven (gecodeerd door genen), lenen van reeds bestaande, levende organismen. Hij pleegt dus plagiaat. In zekere zin speelt de hoogleraar de voertuigontwerper van de film ”Mad Max”. Die koopt een carrosserie bij een autofabriek, haalt de motor uit een tractor, allerlei onderdelen van de sloop en wielen en banden van andere voertuigen en maakt vervolgens van deze onderdelen een rijdend vehikel, een Mad Max Mobiel. Opgetogen beweert die beste man dat hij een auto heeft gebouwd. Maar dat is onzin. Hij heeft een bewegend voertuig in elkaar gezet met bestaande onderdelen. Zijn onkunde over het fabriceren van deze onderdelen is zo groot dat het hem nooit zou lukken om een echte auto vanaf een blanco vel te ontwerpen en te bouwen.

Lachlust

Cees_dekker-1452443040.wikipedia

Prof. dr. Cees Dekker wil met het prijzengeld een levende cel bouwen.

Dat Dekker met het prijzengeld –dat hem van harte is gegund– een levende cel wil bouwen, wekt bij mij de lachlust op. Ik vind het grappig: geef een lab 1 miljoen en ze bouwen een levende cel. Dekker weet toch ook dat het DNA-RNA-eiwitsysteem in de meest simpele organismen al een uitermate geavanceerd, dynamisch informatieopslag- en -verwerkingssysteem is. De meest simpele organismen zijn daarmee vele malen complexer dan de meest geavanceerde computers die ooit aan het menselijk brein zijn ontsproten.

Wie denkt dat hij een levende cel kan nabouwen, heeft fundamenteel foute ideeën over de cel. Die miskent de rol van informatie. Informatie is naast materie en energie een van de drie voorwaarden om leven mogelijk te maken. Informatie is de immateriële component van het leven, waar Dekker en vele van zijn collega’s aan voorbij lijken te gaan.

De ontdekking dat informatie aan leven ten grondslag ligt, is de doodssteek voor elke materialistische voorstelling van leven. Om de evolutie van bacterie naar mens –waarin Dekker gelooft– mogelijk te maken, is werkelijk nieuwe informatie nodig, dus niet slechts mutaties in reeds bestaande genen. De evolutie die we hebben bestudeerd in laboratoria is echter van een totaal andere orde; daarbij verdwijnt informatie juist. Er kunnen wel nieuwe soorten ontstaan, maar dat is gevolg van veranderingen in de bestaande informatie. Nieuwe informatie is daarvoor niet nodig. Evolutie waarbij microben in mensen zouden veranderen, is echter een hypothetisch proces van een heel andere categorie, omdat daarvoor wel nieuwe genetische informatie nodig is.

Ik heb in 2009 een boek (”Terug naar de oorsprong”) geschreven waarin ik uitleg wat er met evolutie wordt bedoeld, wat er wordt waargenomen en hoe evolutie verloopt. Het is als het schudden van een pak speelkaarten. De bijna oneindige combinaties van kaarten bepalen de eigenschappen van een organisme. Die ‘kaarten’ zelf –onder meer de genen in het DNA– vormen de informatie waaraan Dekker en andere wetenschappers voorbijgaan. Nieuwe combinaties van deze informatie ontstaan door een genetisch mechanisme, en dit nemen we waar als het ontstaan van nieuwe variatie en nieuwe soorten.

Als er evolutie wordt waargenomen, is dat dus niets anders dan een voorgeprogrammeerd proces dat door de informatie-inhoud van het DNA wordt bepaald en tevens ingeperkt. We weten zo langzaamaan hoe het werkt en er is geen toename van informatie voor nodig. Onbegrijpelijk dat Dekker en andere wetenschappers dit blijven negeren.

Junk-DNA

big-bang-422305_1280

“Waarom hij God en de oerknal betrekt in zijn betoog is mij eveneens een raadsel.”

Waarom hij God en de oerknal betrekt in zijn betoog is mij eveneens een raadsel. Hij volgt blijkbaar gewoon de mainstreamopinie; de weg van de minste weerstand. Maar een kosmologische theorie die beweert dat 96 procent van het universum niet waarneembaar is, is geen theorie. Een theorie die zegt dat 95 procent van het DNA geen functie heeft (zogeheten ”junk-DNA”), is ook geen theorie. Onlangs werd het concept ”junk-DNA” voor onhoudbaar verklaard, mede dankzij het zogeheten Encode-project. En nu doen we in dit onbegrepen deel van onze erfelijke informatie de ene ontdekking na de andere.

Vanuit het mainstream-paradigma –dat leven gewoon ontstond en dus simpel moet zijn– wordt de complexiteit van het leven ernstig onderschat. Het is wellicht hierdoor dat Dekker zijn kennis over de biologie in zo’n mate overschat dat hij gelooft in staat te zijn een kunstmatige, zichzelf delende cel te bouwen.

Delende cellen zijn echter niet te vergelijken met zeepbellen, zoals Dekker het voorstelt. Het zijn eiwitmembraancomplexen, die bijeengehouden worden door ”eiwitkabels” die op commando kunnen insnoeren. Als hij ervan uitgaat dat hij met zeepbellen te maken heeft, is zijn onderzoek bij voorbaat gedoemd te mislukken. Het systeem dat hij voor ogen heeft, en waarbinnen geen continue aanmaak is van werktuigen om de celdeling te laten verlopen, loopt binnen enkele uren vast door beschadigingen – dat weten we van zogeheten ”cell free systems” binnen de biologie.

Postdocs

Wat hij zich niet realiseert, is de continue informatiestroom vanuit het DNA die ervoor zorgt dat delingsprocessen plaatshebben en worden gereguleerd. Vanuit zijn huidige denkkader –dat volledig aan deze informatiestroom voorbijgaat– zal hij dan ook niet bereiken wat hij van plan is. Met 1 miljoen euro begint Dekker niks: daarvoor zet hij slechts één of twee postdocs vijf jaar lang aan het werk. Mislukking verzekerd.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Borger, P., 2015, Bouwen van levende cel op voorhand mislukt, Reformatorisch Dagblad Puntkomma 45 (41): 6-7.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Peter Borger is moleculair bioloog, specialist in signaaltransductienetwerken en genregulatie-systemen, tevens auteur van Terug naar de Oorsprong. Hij is één van de grensverleggende wetenschappers binnen de nieuwe biologie. Daarin staat onder meer centraal dat soortenvorming daadwerkelijk plaatsvindt, omdat het genoom daarvoor is geprogrammeerd, maar dat alle verschillende soorten niet allemaal dezelfde voorouder hebben. Ook wordt vanuit deze tak van de biologie duidelijk dat er geen genetische informatie-toename nodig is om nieuwe soorten voort te brengen. Alle informatie om nieuwe soorten te vormen was reeds aanwezig in het genoom vanaf de tijd dat de oervormen werden geschapen.

5 Comments

Ed Vaessen

Kan Peter Borger een definitie geven van informatie? Kan de heer Peter Borger [daarnaast] vertellen hoe zijn baanbrekende boek heden ten dage wordt ontvangen in de kringen van zijn deskundige vakbroeders en -zusters? Toen Darwin zijn ‘On the Origin of Species’ uitbracht, was de reactie van de wetenschappelijke wereld er aan van unanieme erkenning. Ik krijg echter niet de indruk dat het boek van Peter Borger een dergelijke erkenning ten deel valt of ooit nog ten deel zal vallen. (…)

[Noot van de redactie: Beste Ed, is het ook mogelijk zonder scheldwoorden en verdachtmakingen te discussiëren?]

peter b

Ed Vaessen, uw reactie [doet geen recht] aan [de] histori[e]. De wetenschappelijke reacties op Darwin’s boek uit 1859 waren zeer zeker niet van een unanieme erkenning. Integendeel. Meerdere biologen van zijn tijd, waaronder Mivart en Blyth, maar ook Huxley, wezen Darwin op de tekortkomingen en foute inzichten. Hun wetenschappelijke bezwaren, die nooit door Darwin en zijn epigonen werden behandeld of weerlegd, kunt u overal op internet nalezen. In mijn boek gaf ik een overzicht van de belangrijkste. Mijn boek uit 2009 was/is niet alleen 100-pro bio-wetenschappelijk gefundeert, het was/is ook nog eens visionair. Vele voorspellingen die ik erin deed zijn ondertussen bewaarheid.

Voor een definitie van biologische informatie verwijs ik graag naar:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aA-FcnLsF1g

Informatie is immaterieel en de aanwezigheid ervan overal in het universum, maar in het bijzonder in het DNA. [Dit] betekent echt het einde van het materialistische Darwinistische tijdperk.

Jan van Meerten

Geachte Peter B., mooi dat u verwijst naar een documentaire die het werk van dr. Stephen Meyer bespreekt. Zijn boeken zijn lezenswaardig. Ik zie in de film ook dr. Douglas Axe voorbijkomen. Hij schreef dit jaar een boek met als titel Undeniable. Het boek is hier te koop en is momenteel een bestseller binnen de ID-movement. Het boek geeft waardevolle inzichten in de biologie die uitgaat van een intelligent ontwerp.

Ed Vaessen

“Informatie is immaterieel en de aanwezigheid ervan overal in het universum, maar in het bijzonder in het DNA. [Dit] betekent echt het einde van het materialistische Darwinistische tijdperk.”

Ik mis de heldere definitie van informatie. Even een voorzet mijnerzijds: Bewegend water kan ribbels maken in het zand, zoals iedereen kan zien die aan het strand loopt. Die ribbels hebben een amplitude en een periodiciteit, die men in getallen kan beschrijven. Informatie dus. Is daarmee het stromen van water niet langer meer materieel? De drogreden van equivocatie ligt op de loer.

“Mijn boek uit 2009 was/is niet alleen 100-pro bio-wetenschappelijk gefundeert, het was/is ook nog eens visionair. Vele voorspellingen die ik erin deed zijn ondertussen bewaarheid.”

Ik wacht de reactie van de wetenschap op jouw boek af.

Geef een antwoord