Wanneer men in het laboratorium met veel moeite aminozuren en suikers (de belangrijkste bouwstenen van het leven) fabriceert, dan ontstaan bij dit proces gelijke hoeveelheden links- en rechtsdraaiende moleculen. Voor de bouw van levende cellen kunnen echter bijna uitsluitend linksdraaiende moleculen gebruikt worden. Rechtsdraaiende moleculen zijn vaak giftig voor de cel. Aangezien reeds het genoom van de eenvoudigste bekende levensvorm uit ongeveer een half miljoen bouwstenen bestaat, is het op natuurlijke wijze koppelen van voldoende linksdraaiend basismateriaal uitgesloten.

Chiraliteit.wikipedia

Zowel de basisbouwstenen van het erfmateriaal alsook de proteïnen, hebben de eigenschap, dat hun beeld en spiegelbeeld zoals de rechter en de linker hand niet uitwisselbaar zijn. Deze eigenschap noemt men chiraliteit.

De fabricage van chirale moleculen is doorgaans zeer lastig en vereist in elk geval het aanwezig zijn van chirale informatie (bijvoorbeeld een chirale katalysator). Bij elk chemisch proces, waarbij aminozuren en suikers worden gemaakt, ontstaan gelijke delen links- en rechtshandige moleculen.

“Voor het ontstaan van leven moet op één of ander moment de beslissing ten gunste van van links- of rechtsdraaiende moleculen gevallen zijn. Op het terrein van de levende organismen stelt men zich voor, dat de concurrentie van individuen en soorten tot selectieprocessen geleid kunnen hebben. Bij  een mengsel van stoffen met chemisch gelijke energie inhoud van beide componenten is een op concurrentie gebaseerd selectie proces ondenkbaar.”1

Aminozuren uit het heelal?

Een verklaring daarvoor, hoe het in het model van de oersoeptheorie kon, dat uitsluitend linksdraaiende aminozuren elkaar troffen, vond de chemicus Ronald Breslow van de Columbia University in New York. Tijdens een bijeenkomst van de American Chemical Society in New Orleans deelde hij mee, dat aminozuren die op een meteoriet op aarde terechtkwamen, aan een straling blootgesteld waren, die eerder de rechtsdraaiende aminozuren vernietigde. Op die wijze zou een overmaat van linksdraaiende aminozuren kunnen ontstaan.

Nu konden Breslow en zijn collega’s in het laboratorium simuleren hoe zich links- en rechtsdraaiende aminozuren bij het kristalliseren met elkaar verbinden, zo dat slechts die aminozuren in het water opgelost achterbleven, die geen partner vinden. Wanneer de komeet meer links als rechtsdraaiende aminozuren transporteerde, zou in een dergelijk proces een oplossing ontstaan die bijna alleen nog linksdraaiende aminozuren bevatte.2 Overigens kan men aannemen dat een onbeduidende overmaat van links- of rechtsdraaiende aminozuren in een geologische omgeving snel weer opgeheven zou worden.3K. Dose, Präbiotische Evolution und der Ursprung des Lebens, Chemie unserer Zeit 21, 1987, blz. 177-185.

Bacteriën uit rechtsdraaiende aminozuren

Daar er op aarde een paar bacteriën zijn, die opgebouwd zijn uit rechtsdraaiende aminozuren, moeten er tenminste twee verschillende kometen op aarde ingeslagen zijn. Daarbij moeten twee keer alle 20(!) verschillende aminozuren, die voor de bouw van een levende cel nodig zijn, in voldoende mate ontstaan zijn.

Voetnoten

  1. Junker en Scherer, Evolutie. Het nieuwe studieboek (Urk: De Oude Wereld), blz. 108.
  2. Spiegel Online, Chemiker simulieren Siegeszug linksdrehender Moleküle, 7 april 2008, http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/0,1518,545766,00.html

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

1 Comment

Peter

“echter bijna uitsluitend linksdraaiende moleculen gebruikt worden. Rechtsdraaiende moleculen zijn vaak giftig voor de cel. “

Welke moleculen? Het leven gebruikt linksdraaiende aminozuren en rechtsdraaiend DNA. Voor interessante informatie zie: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/hoe-het-leven-richting-koos of https://en.wikipedia.org/wiki/Homochirality of het artikel “Formation of chiral morphologies through selective binding of amino acids to calcite surface steps” Orme et al, Nature 411, 775-779 (14 June 2001). Het Nature artikel is wat als eerste verschijnt in een Google search.

[Over] deze zin [uit] de stelling: “Daar er op aarde een paar bacteriën zijn, die opgebouwd zijn uit rechtsdraaiende aminozuren” Hier is zelfs niets over op internet te vinden. Het lijkt me [onjuist], door [het] oppervlakkig lezen van een artikel dat zegt dat er sommige beesten zijn die een eiwitgif maken dat een rechtsdraaiend aminozuur heeft [is deze fout erin gekomen]. Gegarandeerd giftig.

Geef een antwoord