Oorsprong.info organiseert 20 oktober 2018 in ‘De Notenbalk’ te Opheusden een congres over geloof en wetenschap. Hoe duiden christenen, die waarde hechten aan de historische betrouwbaarheid van de Bijbel, de nieuwe wetenschappelijke gegevens? Dat is de hoofdvraag op dit congres.

Door een zestal academici wordt stilgestaan bij het ontstaan van het heelal, de vraag of wetenschap leidt tot waarheid, dinosaurussen, het ontstaan van de Krijtlagen van Limburg binnen een korte chronologie en de Noordzeebodem als savanne. Wist u dat de Noordzee vroeger niet bestond maar een grasvlakte was waar o.a. wolharige neushoorns, mammoeten, oerossen en paarden leefden? Voor veel mensen is het vanzelfsprekend dat de aarde miljarden jaren oud is en dat alle soorten van een of enkele gemeenschappelijke voorouder(s) zouden stammen. Onze werkelijkheid vertelt echter een ander verhaal. Nieuw onderzoek laat zien dat de data prima verklaarbaar is binnen een korte chronologie waarin alle soorten te herleiden zijn tot diverse hoofdgroepen.

De entree voor dit congres bedraagt 10 euro als normaal tarief en 7,50 voor studenten. Hierbij is een lunch inbegrepen. Aanmelden kan via www.oorsprong.info.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.