Controle mechanismen in de cel zorgen ervoor, dat defecte proteïnen weer afgebroken en de bouwstenen ergens anders gebruikt worden. Deze mechanismen zouden elke macro-evolutionaire ontwikkeling tegenwerken, omdat zij proteïnen, die het organisme een voordeel zouden kunnen geven, elimineren, indien zij niet in het bestaande ontwerp passen. Ook de DNA-keten wordt gedurende het kopieerproces bij de celdeling voortdurend gecontroleerd en gecorrigeerd. Het leven lijkt fundamenteel op het behoud van de bestaande proteïnen (stasis) te zijn ingericht.

politie_veiligheid_controle.pixabay

Omdat defecte proteïnen schadelijk voor de levende cel kunnen zijn en bovendien onnodig bouwstenen verbruiken, worden fout gevormde proteïnen direct weer afgebroken. Dit systeem elimineert veel, zo niet de meeste van de toevallig gemuteerde proteïnen.12

Consequenties voor de evolutietheorie

Volgens de tegenwoordig verbreide leer van de evolutietheorie geldt, dat mutatie het enige mechanisme is, dat nieuwe genetische informatie kan voortbrengen. Daarom vormen de bekende controlemechanismen binnen de cel (vanuit evolutionair oogpunt) een grote hindernis voor de veronderstelde ontwikkeling van het leven.

Indien men daarentegen ervan uitgaat, dat de verschillende levende wezens van onze aarde “elk naar zijn eigen soort (basissoorten)” geschapen werden3, dan zijn deze controlemechanismen tot behoud van de individueel afgestemde basisstructuren juist logisch.

Voetnoten

  1. C. Lee und M.H. Yu, Protein folding and diseases, Journal of Biochemistry and Molecular Biology 38, 2005, p. 275-280.
  2. Walid A. Houry, Dmitrij Frishman, Christoph Eckerskorn, Friedrich Lottspeich und F. Ulrich Hartl, Identification of in vivo substrates of the chaperonin GroEL, Nature 402, 11 november 1999, p. 147-148.
  3. Moses, de Bijbel, Genesis 1:11-14 & 20-25.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Weliswaar zijn sinds de eerste uitgave van Charles Darwins boek "Het ontstaan van soorten" op 24 november 1859 ontelbare feiten bekend geworden, die heel duidelijk tegen de evolutietheorie spreken, maar het geloof in evolutie, oerknal en een vele miljoenen jaren oude aarde heeft zich diep in het bewustzijn van de moderne maatschappij ingenesteld. Hierbij heeft deze wereldbeschouwing langzamerhand een fundamentalistisch karakter aangenomen. In geen ander gebied van de wetenschap worden kritische stemmen zo onzakelijk en heftig aangevallen als op dit gebied van onderzoek. Wie twijfelt, wordt uit het debat over de oorsprongsvragen uitgesloten en niet zelden bestreden. De eigenwijsheid van de leidende disciplines in wetenschap, onderwijs en media doet denken aan de koppigheid, waarmee de Rooms Katholieke kerk in de Middeleeuwen haar toenmalige wereldbeeld verdedigd heeft. Op 31 oktober 1517 heeft de hervormer Maarten Luther 95 stellingen gepubliceerd, waarmee hij de toenmaals wijdverbreide aflaatpraktijk ter discussie stelde. Deze bemoeienis heeft een kettingreactie veroorzaakt, die uiteindelijk tot de Reformatie leidde. Op gelijke wijze moeten de hier aanwezige 95 stellingen tot een verandering van denken in het oorsprongsdebat bijdragen. Met deze publicatie willen wij ons ervoor inzetten, dat in de discussie over de oorsprong van de mensheid, het aardse leven en de kosmos een open omgang met wetenschappelijke gegevens, interpretaties en wereldbeschouwelijke stellingnamen* mogelijk wordt.

2 Comments

Peter

Dit gaat kennelijk over de controle en reparatie mechanismen om het DNA op orde te houden door verkeerde bases te vervangen door de juiste voor die plek in het DNA. Zoals algemeen bekend is dat niet 100% effectief. Het voorkomt niet alle puntmutaties.

De stelling [geeft] evolutie [onjuist weer]: “Volgens de tegenwoordig verbreide leer van de evolutietheorie geldt, dat mutatie het enige mechanisme is, dat nieuwe genetische informatie kan voortbrengen” Niet puntmutatie, maar genduplicatie en genoomduplicatie zijn de belangrijke vormen voor nieuwe genen. Het blijkt duidelijk dat vooral genoomduplicatie tot nieuwe vormen heeft geleid.

peter b

Het kopieersysteem is 99,999999 perfect, d.w.z. er komen per generatie 300 puntmutaties bij. Als er sprake is van genetische informatie, zegt Peter dat genen gedupliceerd kunnen worden. Een gedupliceerd gen is echter geen nieuwe genetische informatie, maar verder niets dan verdubbelde informatie. Soms heeft verdubbelde informatie een selectief voordeel. Maar ook dat is geen Informatie-evolutie. Lenski toonde met 10 triljoen experimenten aan dat er tijdens bacteriele evolutie geen informatie bijkomt. In mijn boek toonde ik aan dat genetische redundantie niet is geassocieerd met genetisch duplicaties en daarmee is de oorsprong van deze redundante informatie onverklaard. Tevens werd de 2R Hypothese weerlegd door de moderne biologie. De aanwezigheid van minimaal 473 stukjes unieke informatie, samen meer dan een half miljoen DNA letters in precies de juiste volgorde, is het godsbewijs dat vele mensen zoeken. Informatie is de basis van de biologie en bewijst ID.

Geef een antwoord