Charles Darwins “The Origin of Species” die ongeveer een eeuw1 geleden gepubliceerd werd, is een uiteenzetting van de evolutietheorie. Creationisten blijven stellen dat dit geen bewezen wetenschap is, niet de alles afdoende wetenschappelijke verklaring.

“Als wetenschap onder vuur komt te liggen is het logisch om tegengas te geven met feiten,” schrijft John Blanton op 11 februari 2018. John Blanton, lid van de ‘Freethinkers Association of Central Texas’ (FACT), beschouwt degenen die hij religieuze mensen noemt, als tegenstanders van rede en vrije gedachte. Daarvoor citeert hij hoe creationisten een breed spectrum van gevestigde wetenschap uitdagen.

Maar ten eerste is het een bekend feit dat de wetenschap niet begon met Darwin, wiens 209ste verjaardag werd gevierd door ‘FACT’. Eerder ligt de oorsprong van de wetenschap in de christelijke kerk, met het bevel van God: “Wees vruchtbaar, word talrijk, vervul de aarde en onderwerp haar, en heers over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht en over al de dieren die over de aarde kruipen” (Genesis 1:28). Om de natuur te onderwerpen, moet men die begrijpen – vandaar het Bijbelse bevel om wetenschap te bedrijven.

Ook ten tweede, omdat het niet direct kan worden waargenomen of geverifieerd, kan macro evolutie niet als een feit worden beschouwd, hoe nadrukkelijk ‘FACT’ dat ook beweerd. Verklaringen worden alleen gegeven over hoe soorten kunnen zijn geëvolueerd. De exacte demonstratie dat organismen evolueerden, ontbreekt. Dus evolutie is slechts een theorie.

Bovendien zou het nooit verkeerd moeten zijn om de autoriteit ter discussie te stellen van een vrijwel monolithische theorie, die door duizenden wetenschappers met doctorstitel, zoals ik, op basis van wetenschappelijk bewijsmateriaal ter discussie wordt gesteld. Blanton moet niet vergeten dat de American Civil Liberties Union in 1925 tijdens de Scopes-rechtzaak pleitte voor een gelijke vertegenwoordiging van de evolutietheorie-, de rechtszaak, waar hijzelf naar verwijst. Eén stem die de evolutietheorie openlijk ter discussie stelt, zouden er miljoenen moeten worden, aangezien de helft van de bevolking van de Verenigde Staten geen evolutie accepteert. Een open publiek debat tussen creationisme en evolutionisme leidt tot gezondere wetenschap. Het presenteren van steeds maar één kant van het verhaal leidt tot slechte wetenschap en slechte verklaringen.

Blanton kan door de bomen het bos niet zien. De religie van Blanton is materialistisch naturalisme, voortkomend uit het idee van Jean-Jacques Rousseau dat de natuur alles is, was, en zal zijn, doelbewust en a priori God en het goddelijke buitensluitend van het grote geheel. Hoe kun je ruimdenkend zijn als je bereid bent om slechts één lijn van uitleg te overwegen? Als logische consequentie moeten sceptici overal aan twijfelen. Dus, echt, net als Descartes weten ze verder niets. Maar God weet alles.

Creationisme is wetenschappelijk. Atheïsten erkennen het feit dat waarom het universum ontstond een metafysische kwestie is. Dus of het universum tot stand kwam door natuurlijke of bovennatuurlijke middelen is een open vraag. Daarom, aangezien de oorsprong van het universum niet is waargenomen door een menselijk oog, is het zeker mogelijk dat God het heeft geschapen. En in zo’n bovennatuurlijk geschapen wereld is het mogelijk om oorsprongswetenschap te bedrijven. Het creationisme beweert niet bekend te zijn met het bovennatuurlijke proces van de goddelijke schepping. Integendeel, scheppingswetenschap bestudeert het handwerk van Gods creatieve daden. God schiep, laten we daarom de geschapen wereld onderzoeken.

Het is een bekend feit dat in tegenspraak met verandering gedurende lange perioden, er over de hele wereld duizenden zogenaamde levende fossielen bestaan,. Taxonomen hebben miljoenen soorten ontdekt en bestudeerd, die allemaal clusteren in onderscheiden typen waarvan wordt gesproken in Genesis 1:21. Ontbrekende links ontbreken nog steeds. De wetenschappelijke literatuur is boordevol voorbeelden van genetische structuren die ‘evolutionair geconserveerd’ zijn, een oxymoron als die evolutie er ooit was. Achteruitgang van het genoom in organismen is zo overweldigend dat de onderzoekers Yuri Wolf en Eugene Koonin in 2013 het bifasische model van genomische evolutie hebben bedacht waarbij de genomen van organismen een eerste snelle (wonderbaarlijke) complexificatie ondergaan, gevolgd door een geleidelijke vermindering van het genoom, wat op zichzelf in strijd is met de evolutie.

Dus in plaats van te proberen andere meningen en standpunten te onderdrukken, moeten zogenaamde vrijdenkers hen juist laten floreren.

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit My San Antonio. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. Noot van de redactie: inmiddels is dat bijna anderhalve eeuw geleden. De eerste druk verscheen op 24 november 1859

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dr. M. Cserhati is een bio-informatica programmeur die in San Antonio woont. Hij is gepromoveerd in de biologie en heeft een bachelorgraad in computerwetenschappen. Hij is al 17 jaar actief in het creatie/evolutie debat en heeft dit onderwerp verschillende keren gepresenteerd.