Laatst berichtte ik dat ik samen met Stef Heerema bezig ben onderzoek te doen naar het stolgedrag van gesmolten zout.1 Creationistisch onderzoek in actie. Dat voerde ik aan als tegenwerping op de veelgehoorde beschuldiging dat creationisten geen eigen wetenschappelijk onderzoek doen. Een nieuwsbericht van Answers in Genesis dat deze week verscheen geeft nog een reden waarom er relatief weinig creationistisch onderzoek wordt gedaan: het word je gewoon onmogelijk gemaakt. 2

De grenzen van radioactieve datering

Grand Canyon in Arizona (VS) is een ‘icoon van evolutie’, de vele laagjes laten immers mooi de miljoenen jaren zien, nietwaar? Nee hoor, zou geoloog Andrew Snelling, verbonden aan Answers in Genesis beweren.3 In de Grand Canyon zie je geen sporen van miljoenen jaren, maar van de wereldwijde zondvloed.

Discriminatie

Andrew voert al 25 jaar onderzoeken uit in de Grand Canyon. Toen hij probeerde om van het parkbestuur toestemming te krijgen voor een nieuw onderzoek werd hem dat ineens moeilijk gemaakt. Ze legden hem zulke strenge voorwaarden op dat er zo goed als niet aan te voldoen was. Nu zou je kunnen denken dat het parkbestuur en Binnenlandse Zaken (dat de nationale parken van de VS onder haar hoede heeft) op grond van wetenschappelijke argumenten Snelling de toegang weigerden. Maar dan heb je het mis. Hij mag het onderzoek niet doen op grond van zijn geloof en zijn wetenschappelijke visie (Andrew gelooft in de betrouwbaarheid van de Bijbel, namelijk dat de aarde jong is en dat er een wereldwijde zondvloed is geweest).4 Het lijkt dus te gaan om een simpel gevalletje van discriminatie.

Zwaargewicht

Met een doctoraat in de geologie en tal van wetenschappelijke publicaties achter zijn naam is Andrew Snelling met recht een wetenschappelijk zwaargewicht te noemen. Daarom is het des te opvallender dat, volgens de documentatie van het Grand Canyon nationale park, Andrew de enige is geweest die de afgelopen jaren moeite heeft gehad met het verkrijgen van toegang voor onderzoek.

Gelukkig wordt zijn zaak opgepikt door de Alliance Defending Freedom (ADF).5 Die maken zich middels rechtszaken hard voor de gelijke behandeling van burgers. De ADF draagt Andrew blijkbaar een warm hart toe: ze hebben aangeboden zijn zaak pro bono op te nemen. Wordt vervolgd…

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://old.logos.nl/zout-uitvoering-zoutonderzoek/.
  2. Zie ook https://answersingenesis.org/about/press/2017/05/09/discrimination-lawsuit-filed-christian-geologist-grand-canyon/.
  3. https://answersingenesis.org/bios/andrew-snelling/.
  4. https://waaromschepping.wordpress.com/2016/06/07/was-de-zondvloed-wereldwijd/.
  5. http://www.adflegal.org/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

4 Comments

M.Nieuweboer

“Ze legden hem zulke strenge voorwaarden op dat er zo goed als niet aan te voldoen was.”

(…) De zaak ligt anders. Een van de reviewers, Peter Huntoon van de Universiteit van Wyoming [schrijft]: “Creationisten hebben op voorhand al besloten wat de antwoorden op hun onderzoeksvragen zijn.” Enkele ongenoemde stafleden van het park [schrijven]: “Equivalenten van de type stenen die Snelling wil verzamelen kunnen ook buiten het park worden gevonden.” Dat is helemaal geen discriminatie op grond van religie. Dat is discriminatie op grond van [onjuiste] wetenschappelijke methoden en op grond van overbodigheid.

[Beste Nieuweboer, we hebben uw reactie gemodereerd en beschuldigingen en insinuaties verwijderd omdat deze in strijd zijn met het moderatiebeleid. Dit doen wij om te voorkomen dat de discussie systematisch zal ontsporen en zal verzanden in oeverloos gescheld.]

Heimdall

De rechtzaak zal ik met belangstelling volgen. De jurisprudentie zou wel eens sterk tegen Snelling kunnen werken. De zaken McLean v. Arkansas Board of Education en Kitzmiller et al. v. Dover komen beiden tot de uitspraak dat creationisme [onjuist] is.

Daarnaast kan een natuurpark natuurlijk zijn regels opstellen om onnodige schade aan het park te voorkomen. Daarom is zijn onderzoeksvoorstel voorgelegd aan diverse reviewers, hun conclusies zijn niet mals, maar mijns inziens terecht. (…) De eerder genoemde Peter Huntoon ging nog verder en gaf aan geïrriteerd te zijn dat dergelijke onderzoeksvoorstellen naar hem werden doorgestuurd.

[Beste Heimdall, beschuldigingen worden niet overgenomen omdat ze in strijd zijn met het moderatiebeleid, ook niet als iemand anders ze uitspreekt door middel van een citaat.]

Geoloog mag onderzoek doen in Grand Canyon | Het Logos Instituut

[…] Stel je voor, je bent geoloog. Je wilt onderzoek doen naar hoe een bepaalde aardlaag gevormd is. Je wilt monsters nemen om die in het laboratorium te onderzoeken. Maar op grond van je levensbeschouwing wordt je geweerd van het onderzoeksterrein. Dat zou toch discriminerend zijn? Het overkwam geoloog dr. Andrew Snelling. Hij liet er geen gras over groeien en stapte met behulp van Alliance Defending Freedom (ADF) naar de rechter. Gelukkig heeft de zaak een wending genomen: Snelling mag gewoon gesteentemonsters nemen.1 […]

Geef een antwoord