Het Kerkgenootschap van de Zevende-dags Adventisten in Groningen organiseert een landelijke conferentie over Geloof en Wetenschap van ma 28 augustus t/m za 2 september 2017. De carrousel van lezingen zal simultaan in 4 steden gehouden worden: Groningen, Apeldoorn, Den Haag en Leiden, met een afsluitende dialoogavond op 2 september in Groningen.

Waarom deze conferentie?

Van 18 t/m 25 augustus is de Rijksuniversiteit van Groningen gastheer voor twee grote evolutiebiologie congressen. Met de conferentie willen zevende-dags adventisten laten zien dat wetenschap bedrijven vanuit het creationistisch denkkader houdbare en wetenschappelijk gefundeerde antwoorden oplevert, dat wetenschappers een balans kunnen vinden tussen hun geloofsbeleving en hun vakgebied, en dat de wetenschappelijke wereld verrijkt wordt door hun aangedragen antwoorden. Het doel is een open maatschappelijke dialoog over paradigma’s, kennis vergaren, delen en om over schuttingen heen kijken. Dialoog en een open houding zijn absoluut noodzakelijk voor de wetenschapsbeoefening. Zo hebben we geleerd wat we nu weten en alleen zo zullen we nieuwe kennis vergaren.

Presentaties

De sprekers zullen de denkkaders van zowel evolutionisten als creationisten uitdagen. Arthur Chadwick van de South Western Adventist University; Suzanne Phillips van Loma Linda University – beide in de VS; Mart de Groot, voormalig directeur van Armagh Observatory in Noord Ierland; Stef Heerema uit Assen en Ingrid Wijngaarde uit Groningen zijn de sprekers. De lezingen zijn in de spreektaal van de sprekers (Engels of Nederlands); er is vertaling indien dat nodig is. De presentaties zijn door iedereen goed te volgen, maar ook interessant en uitdagend genoeg voor wetenschappers, docenten en studenten (middelbare scholen, hoge scholen, universiteiten) die in de omgeving wonen en studeren in de buurt van de lezinglocaties.

Zie voor programma, tijden en locaties: www.conferentiegeloofenwetenschap.eu

Sprekersinformatie

Prof. Dr. Arthur V. Chadwick is professor in Biologie en Geologie aan South Western Adventist University, Texas. Dr. Chadwick is op dit moment betrokken bij opgravingen in Wyoming, USA, de grootste dinosaurus opgravingssite in de wereld, en in de Pisco Formatie in Peru, waar hij fossiele baleinwalvisachtigen (Balaenoptera) in kaart brengt. Hij heeft veel publicaties over sedimentologisch onderzoek op zijn naam staan en onderzoek gedaan in de Cambrische Zandsteenformaties in de Grand Canyon en aan de fossiele bossen in Yellowstone National Park. Zijn langjarig onderzoek naar mondiale circulatiepatronen in geologische aardlagen heeft wereldwijde erkenning ontvangen.

Prof. dr. Suzanne E. Greer-Phillips is hoofd van de afdeling Aard- en Biologische wetenschappen aan Loma Linda University, California. Ze heeft daarvoor negen jaar gewerkt als hoofd en professor van de afdeling Biologie aan Southwestern Adventist University, Texas. Ze is lid van het bestuur van de Faith & Science Council en het Geoscience Research Institute. Haar interessegebieden zijn bacteriële signaleringspaden, geologie en het delen van het Goede Nieuws met de wereld. Ze heeft veel over haar werk gepubliceerd in wetenschappelijke bladen.

Dr. Mart de Groot (geboren in Leiden, gestudeerd in Utrecht), heeft zijn doctorsgraad (1969) in de astronomie behaald aan de Universiteit van Utrecht, Nederland. Hij heeft 6 jaar als astronoom gewerkt aan het European Southern Observatory (ESO) La Silla, hoog in de bergen in Chili. In 1976 verhuisde hij naar Noord Ierland waar hij 24 jaar werkte aan de Armagh Observatory, waarvan 18 jaar als de directeur en de andere 6 jaar als senior onderzoeker/wetenschapper. Na een vervroegde pensionering ontving hij een wetenschappelijk eredoctoraat van Andrews University in Michigan, USA (1993). Hij werd ingezegend als predikant van de kerk van de Zevende-dags Adventisten, waar hij 16 jaar lang diverse gemeenten onder zijn hoede had. Nu, opnieuw gepensioneerd, vindt hij het fijn om dat wat hij over het universum en de Schepper heeft geleerd te delen met anderen. Hij is lid van de organisatie Christians in Science en een geassocieerd lid van de Society of Ordained Scientists.

Ir. Ingrid A. Wijngaarde, heeft een bachelor graad (1982) in Biologie en een minor in Meteorologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht en haar Masters behaald (1986) in Entomologie en Plantenziektenkunde aan de Wageningen University Research. Ze is ook opgeleid in Milieuwetenschappen en werkt als een senior beleidsmedewerker voor Delfzijl, een gemeente in het noordoost Nederland. Ze houdt ervan om het Goede Nieuws op verschillende manieren te delen met anderen en heeft een passie voor de Bijbelse wereldvisie op het ontstaan van leven.

Ing. Stef J. Heerema is bestuurslid van Logos Instituut en ForumC in Nederland. Hij heeft een bachelorsgraad in vliegtuigbouwkunde. Hij was betrokken bij warmtebehandelingen in zoutwater baden en verkoper van stoominstallaties. Hij was gestationeerd in het Verenigd Koninkrijk voor de bouw en enginering van een unraniumverrijkingsfabriek. Hij heeft een eigen consultancybureau gehad dat betrokken was bij onderzoek naar een zoutmijn in Nederland. Hij geeft presentaties over het onderwerp van zondvloedgeologie.
Samen met dr. David Shormann en ir. Gert-Jan van Heugten heeft hij een onderzoekspaper voor peer review ingediend bij de Journal of Creation. De titel is: Zoutmagma en sedimentgelaagdheid. Subtitel: Zouttectoniek. Zijn interessegebieden zijn ijstijd en cataclismische onderaardse zoutformaties.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Logos Instituut organiseert regelmatig evenementen. Voor meer informatie kijkt u op de evenementen pagina.

11 Comments

M.Nieuweboer

“wetenschap bedrijven vanuit het creationistisch denkkader”

[Dat] is onmogelijk als het uniformitarianisme wordt afgewezen en als “de wetenschap haar plaats moet kennen en ondergeschikt is aan het Schrift.”

“alleen zo zullen we nieuwe kennis vergaren”

Toch zijn creationisten daar de afgelopen 150 jaar niet in geslaagd. Creationisme bestaat [naar mijn idee] uit [vier] punten:

1. Wetenschap heeft het fout. Deze negatieve benadering levert per definitie geen nieuwe kennis op, maar verwerpt slechts bestaande of mogelijke kennis. (…)
2. Paley’s Valse Horlogemakers Analogie. Die is al ruim 200 jaar oud. Er worden af en toe nieuwe varianten geformuleerd, maar ze hebben allemaal dezelfde oorspronkelijke structuur. (…)
3. De God van de Gaten – wetenschap kan iets niet verklaren, dus creationisme. (…)
4. De Bijbel bevat wetenschappelijk bewijs, waaraan alle wetenschap ondergeschikt moet zijn. Nu heb ik er al vaak op gewezen dat theologen niet in staat zijn om [hier] overeenstemming over te bereiken. Mijn eenvoudige vraag is dan ook: zijn er op dat congres ook Oude Aarde Creationisten (bv. Hugh Ross) en Intelligent Ontwerpers (bv. Michael Behe) uitgenodigd? (…) Al moet ik toegeven dat dergelijke verschillen irrelevant worden als men uniformitarianisme verwerpt. (…)

[Noot van de redactie: Beste M. Nieuwboer, we hebben veel verwijderd uit jouw reactie. Beschuldigingen zijn niet toegestaan. De rest van het betoog loopt op het randje.]

peter b

@ M. Nieuweboer,

Er zijn vele redenen om atheist te zijn, de biologie is er beslist niet een van. [Zie bijvoorbeeld] Anthony Flew. Of zoals Einstein wist: “Everything is determined, the beginning as well as the end, by forces over which we have no control. It is determined for the insect, as well as for the star. Human beings, vegetables, or cosmic dust, we all dance to a mysterious tune, intoned in the distance by an invisible piper.”.

Dirk Hanemaaijer

De waarheid sterft in het isolement van het eigen gelijk (vgl Joh.8:32/wv – 1.Petr.3:15). Goede en/of christelijke wetenschappers, kunnen bij botsende mensingsverschillen, de opponent uit eigen mond (be)oordelen [vgl Luc.19:22(+12) i.s.m. 1.Joh.4:16 en Ps.118:8]. Dit vermogen is het principiële verschil, tussen menselijk- en beestachtig gedrag (vgl Pred.3:18). Een grenzeloos respect, is de bijbelse basis van elk gesprek (vgl Fil.2:3..4). Zonder maar één bijbeltekst en maar één wetenschappelijk onderzoek te negeren. Kan men al sinds 1998, alle bijbelteksten en alle wetenschappelijke gegevens, volkomen probleemloos met elkaar harmoniëren. Dit als men rekening houdt met Ef.6:12 (vgl Marc.5:15 – Num.22:22..34). Zie website: bijbelwetenschap.wordpress.com

Peter

(…) Bij de Rijksuniversiteit Groningen zijn er twee internationale evolutiebiologie congressen met samen ruim 2000 deelnemers [Zie:](http://www.rug.nl/news/2017/04/twee-grote-congressen-over-evolutiebiologie-trekken-ruim-2000-wetenschappers-naar-groningen ). De Zevendedags Adventisten houden bijeenkomsten in hun kerk (Groningen, Apeldoorn, Den Haag).

“Het doel is een open maatschappelijke dialoog over paradigma’s, kennis vergaren, delen en om over schuttingen heen kijken”

[Waarom] zijn er [dan] geen evolutiebiologen uitgenodigd?

“dat wetenschap bedrijven vanuit het creationistisch denkkader houdbare en wetenschappelijk gefundeerde antwoorden oplevert”

Dat is nog ni[e]t gelukt.

Benito

Dan moet je komen luisteren en dan een oordeel vellen. Ik beveel je de lezing over Yellowstone Park aan.

Hetty Dolman

(…) “In 1957 lanceerden de Russen de onbemande Spoetnik; in 1961 waren ze de Amerikanen voor met de lancering van de eerste bemande ruimtevlucht (Yuri Gagarin). Midden in de Koude Oorlog leken de Amerikanen achter te lopen op het terrein van wetenschap en techniek. Dat leidde tot een gesubsidieerde aanpak van onderwijsvernieuwing op die terreinen. Het Biology Curriculum Project profiteerde daarvan; er ontstond een onderwijsprogramma dat bij de tijd was.” Zie [hiervoor]: https://www.nemokennislink.nl/publicaties/creationisme-en-evolutie

Leo Duym

M.Nieuweboer,

[In reactie op jouw vier punten:]

1. Wetenschappers die de evolutietheorie willen aantonen, hebben het volgens creationisten inderdaad fout. Niet dé wetenschap heeft het fout. Het is de taak van creationisten om ongerijmdheden en eigen logica te ontmaskeren van wie abiogenese en evolutietheorie als wil [verdedigen].
2. Wat Paley’s Valse Horlogemakers Analogie betreft. Ik laat de Analogie voor wat ze is, maar wat er vals aan is, is me niet duidelijk. https://old.logos.nl/methodologisch-naturalisme-wortelt-radix-4/
– Gezien de complexiteit van de eerste cel (wat Darwin niet wist) worden de evolutionisten zuinig met de woorden blind toeval. Dat begrip keert zich almaar meer tegen hen. (…) Maar tegenover toeval staat planmatigheid (…) en geen planmatigheid zonder Schepper. De evolutionist stelt dat het ontstaan van het leven het gevolg is van natuurlijke processen (moleculen die zich rangschikken volgens hun chemische eigenschap). Wie de ontwerper is van die eigenschappen en natuurlijke processen is dan de vraag. (…)
3. Je zegt: ‘De God van de Gaten – wetenschap kan iets niet verklaren, dus creationisme.’ Zijn er dan zaken die de wetenschap niet kan verklaren volgens jou? Ik doel dan wel op wat evolutionisten en aanhangers van de abiogenese als wetenschap voorhouden. Het geloof in het bestaan van een Creator berust, althans voor mij, niet op het onverklaarbare, maar precies op het verklaarbare en het inzicht in de werking der dingen. Over de opbouw van de cel, ingewikkelder dan een supercomputer, weten we almaar meer, zeg maar héél veel. Voor een gelovige sterkt dat voortschrijdende inzicht de overtuiging van het bestaan van een geniale ontwerper. Voor een ongelovige werkt dat net andersom: achter iets waarvan de werking doorzichtig en wetenschappelijk te verklaren is, hoeft geen ontwerper zitten. Alsof de wetenschap haar eigen schepper, uitvinder en ontwerper is.
4. Gelovigen zijn het onderling inderdaad niet in alles eens, soms staan ze helaas lijnrecht tegenover elkaar. Geloven in de Almachtige en de Volmaakte is echter geen wetenschap, maar mensenwerk, dus klein en onvolmaakt. [Er bestaat] ook onenigheid tussen wetenschappers. Ik denk dan aan de uitzendingen op het tv-kanaal Science Discovery. (…)

[Noot van de redactie: Beste Leo, de reactie overstijgt het tekenlimiet van 2000 tekens inclusief spaties. We hebben het helaas in moeten korten.]

Ronald

Zucht, weer een zielige poging van een religieuze groepering om evolutie ‘onderuit te halen’ en ‘God te bewijzen’. En ja, ik heb het conferentie verslag doorgelezen en het was weer typisch preken voor eigen parochie. En weer die typische extreme selectiviteit. Een voorbeeld, dat mij bijv. erg interesseert: het massagraf (bonebed) van Edmontosaurus annectens in de Lance formatie van Niobrara district, Wyoming. Op zich zeer interessant, maar hier natuurlijk hopeloos misbriukt (heel veel dino’s bij elkaar! Waarschijnlijk verdronken! Zie je wel, wereldwijde zondvloed!).
Zie bijv. hierover ook:
https://thenewcreationism.wordpress.com/2009/04/08/how-to-bury-10000-dinosaurs/
en het rake tegencommentaar van een kritische onderzoeker (!) en hopelijk inmiddels ook mijn eigen geplaatste commentaar;
– Veel van één soort bij elkaar in één aardlaag. Dus geen extreem turbulente vermenging van aardlagen, soorten, etc., laat staan soorten ‘die niet in deze aardlaag thuishoren’ (crea- stokpaardje).
– Volgens oorspronkelijke publicatie talrijke vraatsporen (tanden, tandafdrukken) van allerlei vleesetende en aasetende dino’s, van klein tot groot.
– Tjonge, dat is toch wel vreemd, een wereldwijde catastrofe met netjes (vrijwel) uitsluitend één soort in één nette laag.
– Tjonge, dat is toch ook wel vreemd, een wereldwijde catastrofe, tijdens en na welke vele vleesetende dino’s zich rustig te goed doen aan de lijken.
Zou het heel misschien kunnen, dat het hier gaat om een plaatselijke ramp (inderdaad vermoedelijk een massale verdrinking aan de kust of in een estuarium), waarbij een grote kudde Edmontosaurussen omkwam, waarna allerlei roofdieren, van klein tot groot, af kwamen op dit ware vreetfestijn?!

Ronald

En hier zien we dan (weer) het enorme verschil tussen echte wetenschap en deze pseudo-wetenschap: echte wetenschap baseert zich op (meetbaar) aantoonbare, verifieerbare, reproduceerbare feiten en toetst op basis daarvan de hypothesen.
(Religieuze) pseudo-wetenschap probeert altijd het reeds onwrikbaar vaststaande en vooringenomen eigen gelijk te bevestigen o.b.v. extreme selectiviteit.

Ronald

In het kader van mijn eerdere reactie mbt het massa bonebed van Edmontosarus annectens: soortgelijke gebeurtenissen vinden nog steeds plaats, zoals bijv. tijdens de beroemde massa migratie van gnoes (en zebra’s) in het Serengeti/Mara ecosystem, massale verdrinking tijdens oversteken van rivieren, met name de Mara, waarbij rustig honderden tegelijk omkomen (tot wel 10.000 per trekseizoen), waarna allerlei roofdieren en aaseters uit de wijde omtrek zich te goed doen aan de plotselinge overvloed aan vlees. Zie bijv.:
https://phys.org/news/2017-06-wildebeest-feast-mass-fuel-mara.html
http://news.nationalgeographic.com/news/2007/10/photogalleries/wildebeest-pictures/
https://www.newscientist.com/article/2137803-worlds-largest-annual-wildlife-drowning-boosts-river-ecosystem/
En vele andere sites.
Parallel: één soort dicht op elkaar in een ‘massagraf’, overvloedige sporen van vlees- en aaseters.

Geef een antwoord