Op deze onderstaande pagina een overzicht van de creationistische organisaties wereldwijd. Een creationistische organisatie draagt een zesdaagse schepping, historische zondeval en een wereldwijde zondvloed uit als zijnde waar gebeurd en leest Genesis literair-historisch.

book-863418_1280

Canada

Canada_%28orthographic_projection%29.wikipedia

Canada

Creation Science Association of Alberta

Creation Science Association of Alberta heeft als missie statement dat ze mensen willen bemoedigen en de middelen willen geven om goede (Bijbelse) informatie te zoeken en te vinden. Ze verzamelen creationistisch materiaal op hun website en willen hierdoor meer publiek begrip kweken voor het scheppingsreferentiekader. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Creation Truth Ministries

Creation Truth Ministries is gewijd aan de verdediging van het gezag van de Bijbel welke begint in Genesis. Het biedt driedaagse seminars met een onderwijsprogramma voor kinderen. Volgens de organisatie zijn er vandaag de dag veel vragen over schepping en evolutie. Met deze seminar willen zij antwoorden bieden op de vragen. Met het werk willen zij ‘broeders en zusters in Christus op bouwen en verlangen dat ongelovigen tot de zaligmakende kennis van Jezus Christus komen. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Duitsland

duitsland-wikipedia

Duitsland

Wort und Wissen

De studiegemeenschap Wort und Wissen is een wetenschappelijke non-profit organisatie. Het doel van deze organisatie is het verspreiden van onderzoek naar de fundamenten van wetenschap. Verder organiseert deze organisatie vakdagen op het gebied van archeologie biologie, geologie en natuurkunde. Waarbij de nieuwste onderzoeken van de organisatie gepresenteerd worden. Ook zet de organisatie zich in voor het onderwijs. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Frankrijk

Frankrijk

Au Commencement

Au Commencement heeft als doel een creationistisch standpunt te vertolken in zowel het theologische als wetenschappelijke debat. Daarnaast vecht het vanuit dit orthodoxe standpunt conventionele, maar strijdige, zaken aan die de oorsprong van het universum en haar bewoners betreft. De organisatie staat onder leiding van de geneticus dr. André Eggen. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Oui Dieu-Existe

Oui Dieu-Existe is een organisatie dat eerlijk antwoord wil geven op de fundamentele vragen. Ze doen dat door middel van het schrijven van artikelen en het maken van korte video’s. De organisatie is ook actief op social media. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Hongarije

Hongarije

Debreceni Kreacionista Kör

Debreceni Kreacionista Kör heeft als doel om God te verheerlijken, zowel binnen als buiten de kerken. Een ander doel is dat ze zowel gelovigen als ongelovigen weer willen terugbrengen naar de christelijke creationistische grondbeginselen. Dat doen ze door literatuur uit te geven, (zoewel academische als eenvoudige) artikelen te schrijven, lezingen te geven en onderwijsmateriaal uit te brengen. Zie hier voor meer informatie over deze organisatie.

Protestáns Teremtéskutató Kör

Protestáns Teremtéskutató Kör wil wetenschap bedrijven op Bijbelse grondslag. Ze organiseren conferenties, schrijven boeken en publiceren artikelen. Daarnaast adviseren ze Hongaarse onderwijsinstellingen. Volgens deze organisatie dient dit alles tot opbouw van de kerk van Christus en tot verheerlijking van God, de Schepper. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Nederland

EU-Netherlands.wikipedia. png

Nederland

Apologica

Stichting Apologica is een stichting die christenen wil toerusten met de kennis die hiervoor nodig is. Dit doen ze primair door het organiseren van zomercursussen voor studenten en scholieren die binnenkort gaan studeren. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Dr. Dino

De organisatie Dr. Dino heeft zich tot doel gesteld om materiaal van Kent Hovind en zijn zoon Eric Hovind te verspreiden in Nederland. Om zo de mensen in te lichten over de gevaren van de evolutiefilosofie. En daarnaast voor te lichten als het gaat om de betrouwbaarheid van het scheppingsverslag zoals deze terug te vinden is in het Bijbelboek Genesis. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Genesis & Geologie

Genesis & Geologie is in 2004 opgezet om de hydroplaattheorie van dr. Walt Brown in het Nederlands beschikbaar te maken. Later is de website uitgebreid met het Bijbels geologisch model van de Australische geoloog Tas Walker en het boek van Bill Cooper over de verspreiding van de volken na de spraakverwarring in Babel. Deze website is vooral bedoeld voor lezers die een wetenschappelijke en apologetische interesse hebben in Bijbel en wetenschap. De website is hier te vinden.

Kepler Science

Kepler Science is de website van bioloog ir. Kees Fieggen. Hij is jarenlang in het onderwijs werkzaam geweest en legt daarom op goed begrijpelijke wijze onderwerpen in het oorsprongsdebat uit. De website van ir. Fieggen is hier te vinden.

Logos Instituut

Logos Instituut is een instituut op het terrein van geloof en wetenschap dat het vertrouwen in de historiciteit en betrouwbaarheid van de Bijbel wil bevorderen. Dit doet zij door het stimuleren van publicaties voor een breed publiek. Daarnaast wil zij studenten en wetenschappers ondersteunen om in hun vakgebied bijbelgetrouw bezig te zijn. Het Logos Instituut wil als thuisbasis dienen voor diegenen die in hun leven, werk en geloof uitgedaagd worden door vragen rond het gezag van de Bijbel. Het Logos Instituut wil als verbindende factor optreden tussen initiatieven die hetzelfde doel hebben en de hele Schrift als gezaghebbend Woord van God gelovig aanvaarden. Hierin wil ze optreden als katalysator, op een dienende manier met activiteiten die nadrukkelijk naar buiten zijn gericht, op de doelgroepen. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Mediagroep In Genesis

Mediagroep In Genesis wil met haar activiteiten informatie bieden over het ontstaan van de aarde, het universum en het leven. Ze willen vanuit christelijk perspectief antwoorden geven op vragen als: Waarom zijn we hier? en Hoe is alles tot stand gekomen? Ze nodigen met enige regelmaat buitenlandse sprekers uit (vooral afkomstig van Answers In Genesis en Creation Ministries International) en bieden informatieve artikelen aan via de website. De website van deze organisatie is hier te vinden.

WaaromSchepping

WaaromSchepping staat voor eerlijke voorlichting over het ontstaan van hemel en aarde. Onder de naam WaaromSchepping geeft Gert-Jan van Heugten lezingen over schepping en evolutie, waarbij ook de wetenschappelijke kant van de Bijbelse ontstaansgeschiedenis belicht wordt. Naast lezingen verzorgt de organisatie ook artikelen en blogs. De website van WaaromSchepping is hier te vinden.

Slowakije

Slowakije

Temelios

Temelios is een stichting die werd opgericht in 2006. Het doel van de groep is om te laten zien dat je visie op de oorsprong fundamenteel is voor alle gebieden van menselijk denken en menselijke activiteit. De groep richt zich vooral op kerken in Slowakije en de Tsjechische Republiek. Af en toe worden er scholen en universiteiten gastlessen gegeven. Ze organiseren daarnaast congressen, vertalen materiaal en maken video’s.

Solas

Solas is een organisatie die zich wat breder profileert dan alleen het schepping-evolutie-debat. Zoals de naam het al zegt willen ze zich richten op de vijf Sola’s van de Reformatie. Ze geven een magazine uit en organiseren congressen. De website is breed apologetisch gericht en bevat veel informatie over natuurwetenschap vanuit creationistisch perspectief. Deze website is hier te vinden.

Verenigd Koninkrijk

verenigd-koninkrijk-wikipedia

Verenigd Koninkrijk

Biblical Creation Trust

In 2016 fuseerde drie groepen, te weten Biblical Creation Society, Biblical Creation Ministries en Genesis Agendum, in een nieuwe organisatie Biblical Creation Trust. Biblical Creation Trust is een organisatie die zich inzet om kerken toe te rusten en hen te leren hoe te reageren op de verschillende oorsprongsmodellen. De stichting heeft drie gebieden waar zij zich op richten, namelijk theologie, natuurwetenschappen en apologetiek. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Creation Science Movement

De Creation Science Movement claimt dat zij de oudste nog functionerende creationistische organisatie zijn. De organisatie begon in 1932 als een protestbeweging tegen evolutie (zoals de naam Evolution Protest Movement laat zien). Creation Science Movement geeft pamfletten uit, heeft een eigen journal en beheert een museum. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Verenigde Staten van Amerika

United_States_%28orthographic_projection%29.wikipedia

Verenigde Staten van Amerika

Alpha Omega Institute

Alpha Omega Institute is een educatieve organisatie die zich inzet voor het onderwijs van Bijbelse en wetenschappelijke aanwijzingen voor een recente schepping. De organisatie werd in 1984 opgericht door Dave en Jo Nutting. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Answers in Genesis

Answers in Genesis is een van de grootste creationistische organisaties wereldwijd. De geschiedenis van deze groep is hier te vinden. De organisatie zoekt in alle gebieden van het leven Gods eer, maar in het bijzonder als het gaat om het ontstaan en de geschiedenis van het leven. Ze willen laten zien dat de Bijbel ook historisch betrouwbaar is. Answers in Genesis is een internationale organisatie met vestigingen in o.a. Verenigd Koninkrijk. De organisatie is eigenaar van het bekende Creation Museum in Kentucky en het recent gebouwde en nog in ontwikkeling zijnde Ark Encounter Park. Het geeft daarnaast een wetenschappelijk onlinetijdschrift uit onder de titel Answers Research Journal en voor de mensen die wat minder diepgravende kost willen hebben het magazine Answers Magazine. De website van deze organisatie is hier te vinden. Ark Encounter en Creation Museum hebben een aparte website (resp. hier en hier te vinden.

Apologetics Press

Eind jaren ’70 werd het verlangen naar Schriftuurlijk Apologetisch Materiaal in de Verenigde Staten van Amerika steeds meer sterker. Dat bracht enkele geloofsgenoten ertoe om de organisatie Apologetics Press op te richten. De organisatie draagt uit dat het geloof in de God van de Bijbel niet gebaseerd moet zijn op ‘blind geloof’ maar op argumenten. De website van deze organisatie is hier te vinden.

CreationICC

CreationICC is de thuisbasis van de grote internationale conferenties in Pittsburgh. Deze conferentie vindt drie- tot vierjaarlijks plaats. Bij de presentaties worden peer-reviewed papers geschreven die gepubliceerd worden in boekvorm. Daarmee wil de organisatie van deze conferentie bijdragen aan de opbouw van een robuust scheppingsmodel. De website van de organisatie is hier te vinden.

Creation Research Science Education Foundation

Creation Research Science Education Foundation werd in 1972 opgericht met als doel om kennis van de wetenschappelijke argumenten voor de schepping door te geven aan studenten, scholieren en algemene bevolking. Bestuursleden geloven in de onfeilbaarheid van de Bijbel, een jonge aarde en een wereldwijde zondvloed. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Denver Society of Creation

De Denver Society of Creation werd opgericht in 2016 met als doel om kinderen een helder apologetisch geluid mee te geven en een verweer tegen de evolutietheorie. Daarnaast nodigen ze experts uit om een presentatie te geven over schepping of evolutie, organiseren ze seminars en rusten ze kerken en scholen toe. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Dinosaur Soft Tissue Research Institute

Dinosaur Soft Tissue Research Institute doet onderzoek naar zacht weefsel in dinosaurusbotten en staat onder leiding van Mark Armitage (M.Sc.). De organisatie biedt een gratis ebook aan en op de website staan wat YouTube-video’s en artikelen. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Genius of Ancient Man

Genius of Ancient Man is een blog dat hoort bij de boeken The Genius of Ancient Man en The Secrets of Ancient Man. Volgens de auteurs past de intelligentie van voorbijgegane beschavingen alleen in de context van een Bijbelse tijdslijn. Door dit als uitgangspunt te nemen komen interessante bijbelbevestigende waarheden aan het licht. Het blog is hier te vinden.

Geoscience Research Institute

Geoscience Research Institute wordt gesponsord door Zevende Dags Adventisten. Het instituut heeft als missie om de wereld om ons heen te onderzoeken en dat te delen met anderen. De organisatie naast veldonderzoek ook literatuuronderzoek doen. Ze geven presentaties over de hele wereld en onderwijzen studenten en docenten in een Bijbels scheppingsmodel. De website van deze organisatie is hier te vinden.

God of Creation

God of Creation is voorgekomen uit een kleine online-groep van de New Life Church in Colorado Springs. De groep staat onder leiding van dr. E. Norbert Smith en zet zich in voor studenten en scholieren. Deze organisatie wil hen stof tot nadenken geven door middel van oude- en nieuwe wetenschappelijke informatie aan te bieden vanuit Bijbels Perspectief. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Institute for Creation Research

Institute for Creation Research werd in 1970 opgericht door dr. Henry M. Morris. ICR voert wetenschappelijk onderzoek uit op het gebied van de oorsprong en geschiedenis van de aarde. Daarnaast organiseren ze seminars en presentaties door het hele land en geven ze boeken, tijdschriften en andere media uit. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Kolbe Center

Kolbe Center is een Rooms-Katholieke creationistische organisatie die zich inzet om de waarheid te verkondigen rondom het ontstaan van het universum en het ontstaan van de mensheid. Ze organiseren seminars en spreekbeurten door heel het land. Het hoofd van de organisatie, Hugh Owen, sprak in 2014 in Nijmegen over schepping of evolutie. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Northwest Creation Network

Northwest Creation Network heeft veel materiaal op hun website staan om de studie naar en het doceren van scheppingsapologetiek te bevorderen. Deze organisator is de initiatiefnemer van CreationWiki, een encyclopedie van scheppingsapologetiek. Alleen creationisten kunnen de artikelen van deze website wijzigen. Daarnaast organiseert deze organisatie jaarlijks een conferentie in Seattle: Seattle Creation Conference. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Revolution Against Evolution

Revolution Against Evolution noemt de revolutie tegen evolutie een revolutie van Gods liefde. De organisatie heeft een eigen TVshow met als hosts Doug Sharp en Richard Geer. Daarnaast sponseren ze RAE Adventures waarbij veldexcursies worden gemaakt die verwondering voor de Schepper bijbrengen. De website van deze organisatie is hier te vinden.

Ropens

Ropens is een creationistische website met daarop verslagen van waarnemingen van levende pterosauriërs die gezien zijn in bijvoorbeeld Papoea Nieuw-Guinea. De website is hier te vinden.

The Bible-Science Guy

The Bible-Science Guy is de website van de wiskundige William T. Pelletier (Ph.D.). Hij schrijft over zaken als de chronologie, de leeftijd van de aarde, de zondvloed en dinosauriërs. Hij wil daarmee argumenten voor de schepping aandragen, de schepping onderzoeken en de evolutietheorie uitdagen. De website is hier te vinden.

The Days of Peleg

The Days of Peleg is de website achter het gelijknamige boek van Jon Saboe (M.Sc.). Het boek is een thriller die gaat over het oude Mesopotamië. De website is hier te vinden.

The Insectman

The Insectman is de website van Karl C. Priest. Door Charleston Gazette werd hij ‘West-Viginia’s best-known enemy of evolution’ genoemd. Hij is een creationist die zichzelf ‘the insectman’ noemt omdat hij wil laten zien dat insecten wonderen van Gods Schepping zijn. De website van hem is hier te vinden.

Zuid-Korea

zuid-korea-wikipedia

Zuid-Korea

Korea Association for Creation Research

Korea Association for Creation Research is een van de grootste creationistische organisaties wereldwijd. Het zet zich in voor de promotie van het scheppingsreferentiekader in het onderwijs. Korea Association for Creation Research organiseert seminars, geeft spreekbeurten en geeft ook een eigen tijdschrift uit onder de titel Chang Jo. De organisatie is een interationale organisatie met vestigingen in de Verenigde Staten, Japan en Indonesië. De website van deze organisatie is hier te vinden.