Darwin ligt onder vuur in Servië. Op 3 mei 2017 tekenden meer dan 160 Servische wetenschappers, onderwijzers en andere Servische bekenden een petitie die ervoor moet zorgen dat het scheppingsparadigma en de naturalistische grote geschiedenis gelijk behandeld worden in het onderwijs.1 De petitie werd gericht aan de Servische minister van onderwijs, het parlement, de staatsuniversiteiten en andere wetenschappelijke of educatieve instellingen. Dit leidde tot een stroom van protest.

Petitie

De opstellers van de petitie schrijven dat er geen enkel wetenschappelijk bewijs is voor evolutie. De theorie van evolutie geeft geen antwoord op vragen over de oorsprong van de mensheid en kan daarom niet als enige theorie worden gehandhaafd. De evolutietheorie (in de zin van universele gemeenschappelijke afstamming) is verheven tot dogma, terwijl de bevestiging ervan uitblijft. Ook schrijven de opstellers dat globalisten en atheïsten verantwoordelijk zijn voor acceptatie van evolutie binnen onze cultuur. De ondertekenaars pleiten ervoor om de schoolboeken te herzien. In de schoolboeken moet de dominante status van universele gemeenschappelijke afstamming worden uitgedaagd en moeten er alternatieven gepresenteerd worden. Het scheppingsparadigma moet aangeboden worden als waardig alternatief. De voorzitter van de commissie van onderwijs, wetenschap en technologische ontwikkeling, Muamer Zukorlić, is van mening dat in het onderwijs studenten verschillende theorieën over de oorsprong van de mens aangeboden moeten krijgen, of het nu Darwinistische, creationistische of andere theorieën zijn.

Tegenstand

Servië is een land in de Balkan. Het heeft een oppervlakte van 77.474 vierkante kilometer en meer dan zeven miljoen inwoners, waarvan er meer dan één miljoen in de hoofdstad Belgrado wonen.

Tegenstanders verwijten de opstellers van simplistisch creationistisch denken. De opstellers zouden maar weinig begrijpen van zelfs de meest eenvoudige onderdelen van de biologie. Zo noemt hoogleraar evolutionaire biologie Biljana Stojković de petitie onwetenschappelijk en de zoveelste aanval van creationisten. De Serbian Biological Society schreef op 9 mei 2017 samen met andere Servische wetenschappelijke organisaties een brief aan het ministerie. In de brief wordt evolutie de ruggengraat van de moderne biologie genoemd. Ze wijzen het ministerie erop dat een petitie als deze niet past binnen een seculiere republiek als Servië. De biologiedecaan van de Universiteit van Belgrado, Željko Tomanović, noemt de “oude creationistische ideeën een anachronisme en onwetenschappelijk.” Hij gaat verder: “Er is geen enkele wetenschappelijke vondst die pleit in het voordeel van de gestelde claim, maar ook niet in het voordeel van het negeren van evolutie. De bronnen van deze creationistische ideeën liggen in quasireligieuze organisaties uit de VS en andere westerse landen. Deze ideeën hebben zich overal verspreid. Hoewel de benaderde instituten deze petitie niet al te serieus zullen nemen, zullen ze er toch op moeten reageren naar de overheid.” De Servische Academie van Wetenschappen gaf aan niet op de petitie te willen reageren. Ze gaven alleen aan het niet eens te zijn met de petitie en dat, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving, slechts twee leden van de Academie de petitie hebben ondertekend.

Ministerie van onderwijs en sport

Volgens de huidige minister van onderwijs, Mladen Šarčević is er geen enkele kans dat de veranderingen worden doorgevoerd die in de petitie worden bepleit. Later gaf hij aan dat zijn ministerie niets met de petitie zal doen. Hij zegt: “We presenteren geen wetenschappelijk standpunt, maar een educatief standpunt. Ook hebben we duidelijk gezegd dat een herziening van de theorie een zaak is van de wetenschappers. Een uitdaging van de gevestigde theorie vraagt wetenschappelijke bewijs en dient aanvaard te worden door de wetenschappelijke gemeenschap. Dit gaat niet alleen over onze gemeenschap, maar ook de wereldwijde gemeenschap, omdat de evolutietheorie wereldwijd aanvaard is.” Parlementslid Aleksandar Jerkov gaf aan dat deze petitie ons terugbrengt naar het begin van de negentiende eeuw. Ook psycholoog en parlementslid Žarko Korać is deze mening toegedaan. De discussie hoort volgens hem thuis bij een wetenschappelijke instelling en niet bij overheidsinstanties. Op 23 mei 2017 zal er in het culturele centrum voor studenten in Belgrado een panelgesprek plaatsvinden waarin toonaangevende evolutiebiologen het belang van de evolutietheorie zullen uitleggen. Of er ook ondertekenaars van de petitie in het panel zitten is mij niet bekend. Ziende op de organisator, Center for the Promotion of Science, zal het waarschijnlijk een eenzijdig naturalistisch verhaal worden.

Ondertekenaars

De petitie werd geschreven door dr. Radmilo Rončević, een gepensioneerde plastisch chirurg. Onder de ondertekenaars zijn 52 academici, universiteitshoogleraren, wetenschapsadviseurs en medisch specialisten, 25 juristen en economen, 24 ingenieurs, negentien docenten van middelbare scholen, veertien filosofen, filologen en sociologen, acht kunstenaars, vijf journalisten, vijf priesters, vijf magistraten en vijf apothekers. Van de 166 ondertekenaars hebben er 61 een Ph.D.2

Čolić

Het is niet de eerste keer dat er in Servië ophef is over de status van de evolutietheorie in schoolboeken. In 2004 kwam de toenmalige minister van onderwijs Ljiljana Čolić stevig onder vuur te liggen omdat zij een voorstel deed om het neodarwinisme uit de schoolboeken en de schoolklas te weren. Dat werd haar niet in dank afgenomen; haar voorstel werd verworpen en het kostte haar uiteindelijk haar positie als minister.3 Ook nu onderschrijft Čolić, die momenteel hoogleraar is in de Ottomaanse taal en paleografie aan de Universiteit van Belgrado, de petitie: “Ik zeg u dat de [Darwinistische] evolutietheorie, die claimt dat mensen van de apen afstammen4, alle gelovigen beledigt, niet alleen de orthodoxen.” Čolić zegt blij te zijn met de petitie: “Ik ben het absoluut eens met alles wat erin staat”.5

Karikatuur

De petitie laat ook zien dat het onjuist is om te beweren dat het scheppingsparadigma slechts een Amerikaanse ideologische uitvinding is. Deze karikatuur komt voort uit een andere karikatuur, namelijk dat het – door de naturalist zo genoemde – creationisme een vroeg twintigste-eeuwse, moderne, Amerikaanse uitvinding is. Het zou bedacht zijn door de Zevende Dags Adventist George McCready Price. Dit is onjuist! We ontkennen niet dat McCready Price een belangrijke rol gespeeld heeft in de opleving van het scheppingsparadigma, maar wel dat hij daarbij aan de wieg stond. Door alle eeuwen heen zijn er creationistische gelovigen geweest die onderzoek deden naar Gods schepping.6 Het is bemoedigend om te zien dat er steeds meer academici opkomen tegen de gevestigde naturalistische natuurfilosofie van universele gemeenschappelijke afstamming. Laten we onze Servische geloofsgenoten dragen in het gebed tot onze Schepper. Daarnaast zouden we als Europese creationisten de mogelijkheid moeten onderzoeken hoe we met deze academici samen kunnen werken om zo samen Gods Schepping te onderzoeken en de wetenschappelijke kant van ons christelijke wereldbeeld verder in te vullen.

Voetnoten

  1. Sommige Nederlandstalige creationisten spreken van een twee-modellen-onderwijs.
  2. Ik kom er bij het optellen 4 tekort. Waar het probleem zit weet ik niet, ik heb de officiële lijst van ondertekenaars niet gezien.
  3. Hier is al veel over geschreven in de (semi-)wetenschappelijke literatuur. Zie bijvoorbeeld: Blancke,S., Hjermtslev, H.H., Kjaergaard, P.C., 2014, Creationism in Europe (Baltimore: John Hopkins University Press) en Numbers, R.L., 2006, The Creationists. From Scientific Creationism to Intelligent Design (Cambridge: Harvard University Press).
  4. Dit is niet helemaal juist: de naturalistische natuurfilosofie van universele gemeenschappelijke afstamming stelt niet dat ‘mensen van apen afstammen’, maar dat de mens een gemeenschappelijke voorouder deelt met de apen.
  5. Ik gebruikte de volgende bronnen voor dit stukje: http://www.tol.org/client/article/26920-serbia-creationism-darwin-evolution-schools.html, http://www.sbs.com.au/yourlanguage/serbian/en/content/serbian-intellectuals-challenge-darwinism, http://www.b92.net/eng/news/society.php?yyyy=2017&mm=05&dd=08&nav_id=101203, http://www.nature.com/polopoly_fs/1.21965!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/545138a.pdf, http://www.b92.net/eng/news/society.php?yyyy=2017&mm=05&dd=10&nav_id=101239, https://www.news-in-europa.com/2017/05/08/serbia-only-2-academicians-among-signatories-of-anti-darwin-petition-inserbia-news/, https://www.rferl.org/a/serbia-creationism-vs-darwinism-petition-education/28487414.html, http://www.balkaninsight.com/en/article/anti-darwin-campaign-highlights-serbia-s-conservative-revival-05-15-2017, https://ncse.com/news/2017/05/antievolution-petition-rebuffed-serbia-0018538 en http://project-sow.org/darwin_serbia.
  6. Zie hiervoor bijvoorbeeld: https://old.logos.nl/historisch-revisionisme-schadelijk-voor-de-kerk/, https://old.logos.nl/het-scheppingsparadigma-een-recente-ontwikkeling/ en https://old.logos.nl/terug-naar-de-bronnen/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

12 Comments

peter b

Darwinisme ook. Beide houden zich namelijk bezig met fysische onwaarneembaarheden.

M.Nieuweboer

“Scheppingsparadigma (…) gelijke behandeling.”

Hier ben ik het volledig mee eens. Het eerste in de godsdienstles, het tweede in de wetenschappelijke lessen. Want het synoniem voor de wetenschappelijke methode is methodologisch naturalisme. Dit is [overigens] exclusief de zondagsschool. Dat maakt het creationistisch gelijkheidsbeginsel ongelijk.

“De theorie van (…) van de mensheid.”

Jawel. Het is alleen maar dat nogal wat gelovigen dat antwoord niet leuk vinden en daarom niet accepteren.

“terwijl de (…) ervan uitblijft”

Moet zijn: “terwijl bevestiging die creationisten kan overtuigen uitblijft. Creationisten verwerpen bij elke bevestiging. Geen enkele creationist heeft mij ooit kunnen vertellen welk type bevestiging hem/haar kan overtuigen dat chimpansees en mensen gemeenschappelijke voorouders hebben. Omgekeerd kan ik wel precies vertellen wat mij ervan overtuigt dat de Evolutietheorie incorrect is.

“Door alle (…) gelovigen geweest.”

De Evolutietheorie is nog geen 200 jaar oud. Voor de laatste wetenschappelijke revolutie – die van eind 18e eeuw – had geen enkel mens een idee hoe oud ons Heelal is. De eersten die de Jonge Aarde ter discussie stelden waren geen biologen maar geologen. Tot 200 jaar geleden is het [onjuist] om over creationisme te spreken, net zoals het in de Eerste Eeuw [onjuist] is om over katholicisme te spreken. Het protocreationisme heeft nooit enige toetsbare hypothese opgeleverd. Welke empirische data kunnen [creationisten] ervan overtuigen dat
1. het Universum 13,7 miljard jaar oud is;
2. Homo Sapiens afstamt van een populatie van minimaal enkele duizenden individuen;
3. het handjevol voorouders van alle Aards leven?

Een ander aardig idee is om creationisme bij filosofie te doceren. “Creationisme tijdens biologie” is een categoriefout. Oude Aarde Creationisten en Jonge Aarde Creationisten voegen [de] Heilige Schrift aan toe als doorslaggevend – aanhangers van ID niet. Opmerkelijk is dat OAC, JAC en ID slechts zelden met elkaar in discussie gaan. Welk creationisme moet onderwezen worden?

[Noot van de redactie: Beste M. Nieuwboer, uw reactie bevat 3438 tekens inclusief spaties. Het maximaal aantal toegestane tekens (inclusief spaties) is 2000. We hebben daarom wat moeten snoeien. Uiteindelijk is de reactie 2034 tekens (inclusief spaties) geworden. Om het niet onleesbaar te maken hebben we niet verder gesnoeid.]

Peter

“Omgekeerd kan ik wel precies vertellen wat mij ervan overtuigt dat de Evolutietheorie incorrect i”s”

M. Nieuweboer, bedoelde u dit te schrijven?

Jan van Meerten

Geachte heer Nieuwboer, u schrijft: “Hier ben (…) gelijkheidsbeginsel ongelijk.” Fijn dat u het onderschrijft. U schrijft echter ook dat creationisten het gelijkheidsbeginsel ongelijk maken op de zondagsschool. Dit is niet juist. Van wetenschapsbeoefening wordt beweerd dat het een ‘neutraal’ bezigheid is. Het bezoeken van een zondagsschool of een andere religieuze instelling is per definitie geen neutrale bezigheid. Maar ook op de zondagsschool is het goed om aandacht te besteden aan de naturalistische natuurfilosofie van universele gemeenschappelijke afstamming.

U schrijft: “dat antwoord niet leuk vinden.” Het gaat bij creationisten niet om het wel of niet leuk vinden van een antwoord. Het gaat om waarheidsvinding. Een naturalistisch natuurfilosofisch antwoord staat voor creationisten ver van de waarheid af, is daarmee onjuist en zou op zijn minst genuanceerd aan de kinderen moeten worden doorgegeven.

U schrijft: “De Evolutietheorie (…) geen 200 jaar oud.” De theorie die Charles Darwin opgeworpen heeft is inderdaad nog geen 200 jaar oud, maar de naturalistische natuurfilosofie van universele gemeenschappelijke afstamming is al te vinden bij de Grieken en Romeinen. Het geloof in een recente schepping, historische zondeval en een wereldwijde vloed is overigens niet afhankelijk van het aantal opponenten. Gedachten over de causaliteit en universaliteit van de zondvloed zijn zeer oud en bestonden zelfs ver voor de opkomst van de moderne uniformitarianistische geologie.

Als laatste geeft u aan dat het door u zo genoemde creationisme bij filosofie gedoceerd kan worden. De geachte mevrouw Dolman geeft in haar reactie aan dat het ook bij godsdienst gedoceerd kan worden. Dat is winst. Laten we inderdaad het scheppingsparadigma op een waardige, eerlijke en beschrijvende wijze doceren aan onze kinderen in zowel openbaar als bijzonder onderwijs. In de biologie mag wat mij betreft ook die waardige, eerlijke en beschrijvende wijze niet ontbreken.

Hetty Dolman

“In de biologie mag wat mij betreft ook die waardige, eerlijke en beschrijvende wijze niet ontbreken.”

Een schepping in 6 dagen, 6000 jaar geleden is onbiologisch en derhalve niet bespreekbaar in biologie lessen.

peter b

“Een schepping in 6 dagen, 6000 jaar geleden is onbiologisch en derhalve niet bespreekbaar in biologie lessen.”

Hetty, Het is niet onbiologisch, maar on-Darwinistisch. Darwin heeft miljoenen jaren nodig, de biologie niet, want alle bio info is er al. Het hoeft slechts in context geplaatst. En dat nemen we waar als biologische verandering. Lees mijn boek (…) dan weet je dat de biologie zich baseert op informatie en evolutie geen Neo/Darwinistisch proces is.

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, hartelijk bedankt voor uw naturalistische mening inzake exclusie van het scheppingsparadigma binnen de biologie. Niemand heeft hierboven gesteld dat een schepping in zes dagen een biologisch geloof zou zijn, ook de ouderdom van de aarde heeft weinig met biologie te maken. Dat te bediscussiëren past meer bij een vak zoals natuurkunde of aardrijkskunde. Creationisten denken, zoals ook hier eerder door mij opgeschreven, ‘holistisch’, d.w.z. dat ze ook rekening houden met Gods Openbaring. Gods schepping onderzoeken zonder rekening te houden met de Schepper en Zijn Openbaring is voor een creationist niet alleen ondankbaar maar ook ondenkbaar. Het uitsluiten van bepaalde visies en ook bepaalde kritiek op de gangbare theorie past niet binnen een beoogde ‘neutraliteit’ van de wetenschapsbeoefening. En daar is het de ondertekenaars van de petitie om te doen. Als deze petitie aan mij zou zijn voorgelegd zou ik het daarom ook hebben ondertekend.

Hetty Dolman

@Peter B,
“is niet onbiologisch, maar on-Darwinistisch. Darwin heeft miljoenen jaren nodig, de biologie niet, want alle bio info is er al. Het hoeft slechts in context geplaatst. En dat nemen we waar als biologische verandering.”

Adam en Eva zijn geschapen en niet geboren. Dus zonder biologisch proces, al volwassen, op de aarde gezet, die ook on-geologisch is geschapen, namelijk op een gestolde vuurbal. [Zie:] https://nl.wikipedia.org/wiki/Ouderdom_van_de_Aarde

“Darwin heeft miljoenen jaren nodig, de biologie niet, want alle bio info is er al. Het hoeft slechts in context geplaatst. En dat nemen we waar als biologische verandering.”

Dat wordt niet waargenomen. (…) [Heb je] een voorbeeld waarin een diersoort binnen afzienbare tijd is veranderd?

peter b

“[Heb je] een voorbeeld waarin een diersoort binnen afzienbare tijd is veranderd?”

Het is een bekend feit, dat de 500 soorten cycliden in het Victoriameer razendsnel zijn ontstaan, omdat het meer 14 duizend jaar pas ontstond. Alle biologische niches zijn bezet. Er is een hele ecosysteem onstaan, waarbinnen planteneters, jagers en aaseters. Genetische data tonen monofyly, d.w.z. ze stammen allemaal van een oersoort af. De biologen noemen het genetische assimilatie, maar het is verder niets dan derepressie van reeds aanwezige genetische informatie. Derepressie vindt plaats door een herrangschikking van het genoom door tranposons. Het bewijst de FET. Voor deze evolutie zijn geen miljoenen jaren nodig en het plaatst grote vraagtekens bij het 19e eeuwse Lyell-Darwin Paradigma. Lees [daarvoor] Barbara McClintock [en] je zou ook mijn boek kunnen raadplegen, waarin ik al deze voorbeelden en de biologische mechanismen behandel.

Hetty

@Peter B:
“is een bekend feit, dat de 500 soorten cycliden in het Victoriameer razendsnel zijn ontstaan, omdat het meer 14 duizend jaar pas ontstond. Alle biologische niches zijn bezet.”

14.000 jaar valt al ruim buiten de creationistische tijd en is heel wat anders dan dat binnen 500 jaar zowel alle paardachtigen zijn ontstaan als ook ezels die geen vruchtbare nakomelingen kunnen krijgen met paarden, terwijl soorten cichliden prima met elkaar nakomelingen kunnen krijgen die vruchtbaar zijn. Cichliden vormen een uitzondering die ongeëvenaard is. Op grond van de cichliden te stellen dat er een basispaar slurfdragers vanuit de ark in korte tijd (paar honderd jaar) 9 soorten mammoeten en mastodonten liet ontstaan en uitsterven is mi. nogal ‘vergezocht’. De afgelopen 500 jaar is er geen enkel nieuw zoogdier ontstaan dat geen vruchtbare nakomelingen kan krijgen met voorouders. Er is zelfs op natuurlijke wijze geen nieuw ras ontstaan. Dus je levert [hier] alleen bewijs dat evolutie in bepaalde omstandigheden best snel kan kan

Geef een antwoord