Eén van de meest inspirerende geschiedenissen in de Bijbel is die van schaapsherder David die de machtige Filistijnse reus Goliath met zijn slinger verslaat. Je moet moeite doen om een kinderbijbel te vinden waar dit gevecht niet in voorkomt. Zelfs mensen die nooit in de Bijbel lezen weten ervan. Is het slechts een inspirerend verhaal? Of is deze geschiedenis op feiten gebaseerd?

De Bijbel vermeldt in 1 Samuël 17:1-2 waar de strijd tussen de Israëlieten en de Filistijnen plaatsvond: in het Eikendal, nabij Socho. Die plek is geïdentificeerd, en het blijkt dat daar in de tijd van David en Saul inderdaad een Filistijnse burcht stond.

Kampgevecht

Dag na dag stonden de Israëlieten tegenover de Filistijnen. Goliath was de beste krijger van de Filistijnen, en hij daagde elke dag de Israëlieten uit om hùn beste krijger te sturen voor een 1-tegen-1-gevecht; ook wel een kampgevecht genoemd. De winnaar van zo’n duel was vaak ook de winnaar van de strijd, als er al een strijd volgde. Verslagen van kampgevechten zijn bekend uit de Egyptische literatuur in het Verhaal van Sinuhe. Ook in de Illiasvan Homerus komen kampgevechten voor. Deze verslagen stammen uit de tijd voor David, respectievelijk de 20-ste en 12-ste eeuw voor Christus.

Dodelijk wapen

Het belangrijkste element uit deze geschiedenis is misschien wel Davids slinger. Een slinger is een relatief simpel wapen. Het bestaat uit twee even lange stukken touw met een (vaak leren) lapje ertussen. Daar werd dan het projectiel in gelegd, meestal een steen. De slingeraar maakt een zwaaibeweging en laat op het gewenste moment één van de uiteinden van het touw los. Hierdoor vliegt de steen richting het doelwit. De slinger staat bekend als één van de dodelijkste wapens uit de oudheid. Hij werd, en wordt, overal ter wereld gebruikt. In de Bijbel worden slingers meerdere malen genoemd; in 2 Koningen 3:25 bijvoorbeeld. In Richteren 20:16 staat dat de Benjaminieten erg bedreven slingeraars waren (ze slingerden ‘met een steen op een haar, dat het hun niet miste’).

Nauwkeurige mikker

Een geoefend slingeraar kon met zijn wapen dus zeer nauwkeurig mikken. Om dit te testen werd wereldkampioen slingeren Luis Pons Livermore door de documentairemakers van History Channel eens gevraagd om voor David te spelen. De rol van Goliath werd vervuld door een apparaatje, een krachtmeter, ter grootte van een voorhoofd, dat hing op 2,70 meter hoogte. Om ‘Goliath’ te doden moest ‘David’ de steen met een kracht van 3.000 Newton tegen de ‘schedel’ aan zien te krijgen. Bij die kracht gaat er namelijk een schokgolf door de hersenen, waardoor het hersenweefsel beschadigd raakt. Livermore wist de steen met een kracht van 3.600 Newton tegen de krachtmeter te slingeren, ruim voldoende dus om Goliath neer te halen. Wel moet erbij gezegd worden dat het Livermore niet lukte bij zijn eerste poging. David lukte dat wel, maar hij beriep zich natuurlijk op de Naam van de Heere, Die machtiger is dan welk wapen dan ook.

Dit artikel is met toestemming overgenomen uit Weet Magazine. De volledige bronvermelding luidt: Heugten, G.J.H.A., 2015, Davids slinger, Weet 31: 45.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by en

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."