Als er een geschiedenis wereldwijd bekend is dan is dat de geschiedenis van de Ark van Noach. Honderden boeken zijn geschreven over dit ‘wereldwonder’, de bouwer Noach en zijn gezin. Het is een van de eerste geschiedenissen uit de Bijbel die onze jonge kinderen meekrijgen. Het is zelfs opgenomen in diverse ‘peuterbijbels’. Zo ook het boek ‘Noachs ark’, geschreven door Karl Newson en uitgegeven bij Uitgeverij Callenbach.

Het boek begint met de zin: ‘Lang, lang geleden, toen de aarde nog wat jonger was, leefde er een man die Noach heette.’ Het verhaal gaat verder dat Noach een aardige, vriendelijke en zorgzame man was. In een storm werd Noach gewekt door een boodschap van God: de hele wereld zou met water worden bedekt. Noach moet een ark bouwen, een die groot genoeg was voor zijn gezin en allerlei dieren. Toen de ark af was moest Noach ook voedsel meenemen, genoeg voor hem, zijn gezin ‘en voor alle dieren die zich in de buurt van de ark hadden verzameld’. Twee aan twee kwamen de laatsten uiteindelijk aan boord. De schildpadden komen als laatste. Volgens de schrijver sloot Noach de deur van de ark en het begon te hard te regenen, zo hard als Noach nog nooit gezien had. Het water bedekte de hele wereld. De ark komt tot stilstand op de top van de berg en Noach zendt twee keer een duif uit om te kijken of de aarde al droog was. Noach deed uiteindelijk de deur van de ark open en de dieren stormden naar buiten. God kwam nog een keer bij Noach en vroeg hem om het land te vullen met nieuw leven.

Het boek ‘Noachs ark’ is een mooi en rijk geïllustreerd boek. Het verhaal volgt in grote lijnen de geschiedenis zoals deze beschreven staat in de Bijbel. De hele wereld wordt met het water bedekt, dieren gaan twee aan twee mee in de ark, het regent 40 dagen en 40 nachten aaneengesloten, de ark strandt op een berg, Noach zendt een vogel uit en als de aarde weer droog geworden is dan gaan de dieren uit de ark en verschijnt er een regenboog in de lucht. In de tekst wordt aangegeven dat Noach de deur sloot, maar dat is niet het geval. We lezen in de Bijbelse geschiedenis dat God Zelf de deur van de ark sloot. Verder missen we het uitzenden van de raaf door Noach. Het verhaal in het boek ‘Noachs ark’ vertelt alleen over het twee keer uitzenden van een duif.

Zoals gezegd is ‘Noachs ark’ een rijk geïllustreerd boek. Dit zal onze jonge kinderen aanspreken. Wat ook mooi is, dat is dat er 28 kartonnen dieren bijgevoegd zijn om apart naast dit verhaal mee te kunnen spelen. Zo is het mogelijk om het verhaal te verwerken. Helaas zien we ook hier weer een foutieve voorstelling van de ark met patrijspoorten. Zo’n afbeelding van de ark doet tekort aan de ernst en het turbulente en heftige karakter van de zondvloed. Giraffen die over de dekrand kijken en olifanten die, weliswaar angstig, door de patrijspoorten staren passen niet bij een ark en het zondvloedgeweld zoals dit in de Bijbel beschreven staat. Om onze kinderen geen verkeerde voorstellingen te geven van de zondvloed en de ark zou ik dit boek niet aanraden. De geschiedenis van Noach en de ark zijn geen sprookje, maar heeft werkelijk zo plaatsgevonden. Plaatjes zoals in dit boek staan zouden daar afbreuk aan kunnen doen.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘De basisschool op weg naar 2021’ onder leiding van Jan van Meerten.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.