Recent is het boek van prof. Paul verschenen met als titel ‘Oorspronkelijk. De uitgeverij van ‘Oorspronkelijk’ (De Banier), belegde een thema-avond rondom dit boek. Met dank aan Geloofstoerusting is de avond opgenomen en kunnen we het terugkijken:

Het boek van prof. Paul wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Geloofstoerusting.nl wil een digitaal informatie platform zijn voor jongeren en ouderen waarop uitgebreid en zorgvuldig antwoord wordt gegeven op veelgestelde vragen. Doormiddel van images, artikelen en video's willen we deze toerusting vormgeven. De prioriteit zal voornamelijk liggen bij het creëren van nieuwe video’s en het Nederlands ondertitelen van bestaande video’s. Voor een video introductie over Geloofstoerusting.nl, klik hier.

2 Comments

peter b

De eerste spreker, emeritus-professor Slootweg, beweert dat mutatie onuitputtelijk informatie kan voortbrengen en dat dat mensen die beweren dat er geen nieuwe informatie kan onstaan het fout hebben. Zijn voorbeeld met veranderende woorden is ook niet correct, want hij gaat daarbij reeds uit van informatie, dat heel beperkt andere informatie (woorden) kan voortbrengen, maar het grootste deel van de mutaties zullen nonsense woorden opleveren. Een nieuw woord zal nooit ontstaan. Zijn uitgangswoord “schel” zal nooit veranderen in bijvoorbeeld “water” of “kraan”, zeker niet als je een selectieve restrictie moet aanleggen. Hij verwart nieuwe eigenschappen (van kankercellen) met nieuwe informatie. Hij zegt dat een kankercel, waarmee hij veel heeft gewerkt, nieuwe informatie bevat. Het tegendeel is het geval. Een kankercel mist controlerende en regulerende informatie door mutatie. Kankercellen bevatten nooit nieuwe genen, maar hooguit gedegenereerde allelen van genen, deleties en/of duplicaten van reeds bestaande genetische informatie. Hij geeft [hier] dus het informatieconcept van de biologie niet goed [weer].

Geef een antwoord