Lang niet alles wat er in de Bijbel staat is te controleren op historische betrouwbaarheid. Maar van ten minste 53 Bijbelse personen is – historisch gezien – zeker dat ze écht hebben geleefd, concludeert Lawrence Mykytiuk van Purdue University (VS).1

Mykytiuk is professor in de bibliotheekwetenschap. Dat wil zeggen dat hij gespecialiseerd is in het logisch ordenen en documenteren van menselijke kennis. Die ervaring gebruikt hij om zijn bijzondere hobby uit te oefenen: hij wil personen die in de Bijbel worden genoemd verifiëren. Hij wilde weleens weten wat er van de Bijbel klopte, en dus zocht hij naar buiten-Bijbelse aanwijzingen die de historiciteit van Bijbelse personen konden bevestigen. De lijst groeide en groeide. Van het merendeel van de ruim 3000 mensen die in de Bijbel worden genoemd zul je waarschijnlijk nooit vanuit buiten-Bijbelse bronnen kunnen aantonen dat ze hebben bestaan. Maar van 53 personen uit het Oude Testament heeft hij nu wel aangetoond dat ze écht hebben geleefd, waaronder koning David.

„Als je aantoont dat een persoon heeft bestaan kun je vaak toch niet nagaan of hij ook echt de dingen deed die in de Bijbel staan,” zo nuanceert Mykytiuk zijn onderzoek. „Maar je kunt soms wel laten zien dat hij in de positie zat om de dingen te doen die in de Bijbel zijn omschreven.”

Mykytiuk gaat gewoon verder met zijn onderzoek: de volgende stap is om personen uit het Nieuwe Testament onder de loep te nemen. Over de Heere Jezus heeft hij al eens een artikel geschreven.2

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website van Weet Magazine. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2017/Q2/purdue-researcher-verifies-the-existence-of-53-people-mentioned-in-hebrew-bible.html.
  2. https://www.biblicalarchaeology.org/daily/people-cultures-in-the-bible/jesus-historical-jesus/did-jesus-exist/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Dit artikel is met toestemming overgenomen van Weet-Magazine. Regelmatig wisselen we artikelen uit met het tijdschrift Weet Magazine. Abonnee worden? Klik dan hier.

2 Comments

Peter

Dit is [voor mij] niets nieuws. David is alleen bekend van verwijzingen naar ‘het huis van David’, een vorstendom ergens in de buurt van Dan en Moab. De rest zijn inderdaad historische figuren die bekend ook bekend zijn uit niet–bijbelse bron. David, die dus niet zelf genoemd wordt, is de oudste op de lijst. Dus voor David is er geen enkel historisch gedocumenteerd personage in de Bijbel te vinden. De lijst is hier te vinden.

Het is niet alleen voor mij niets nieuws, het is algemeen niets nieuws. De namen van de officieren van Nebukadnezar zijn gevonden op een spijkerschifttablet dat gepubliceerd is in 2007, en dat was de laatste.

Arie Dirkzwager

Studies als deze zijn zeer nuttig. Apologetisch werkt zoiets. Ik heb alleen bezwaar tegen de omschrijving, dat de Bijbel bevestigd wordt of dat de historiciteit van Bijbelse personen of gebeurtenissen wordt aangetoond. De geschiedwetenschap gebruikt, zeker voor de geschiedenis van de Oudheid, alle mogelijke bronnen: teksten, inscripties, munten, resultaten van opgravingen. De gebruikte geschreven bronnen stammen van personen met allerlei godsdienstige of filosofische achtergrond. Het is dus, als je wetenschapsbeoefening voorstaat die levensbeschouwelijk neutraal is, methodisch onverantwoord de schrijvers van de Bijbel op grond van hun geloof negatiever te behandelen dan schrijvers die bijvoorbeeld Egyptische goden vereerden of Stoïcijn waren.

Van personen die in Egyptische teksten vermeld worden, wordt toch ook niet gezegd, dat hun bestaan pas bevestigd is, als we in teksten van personen die niet in Egyptische goden geloofden, ook een vermelding vinden? Voor zover ik weet, is het een gezonde methodiek om uit te gaan van de betrouwbaarheid van een auteur totdat het tegendeel blijkt. Alle personen die in de Bijbel genoemd worden, zijn dus historisch gedocumenteerd, totdat het tegendeel zou blijken.

Maar als er buiten de Bijbel gegevens worden gevonden over in de Bijbel genoemde personen of gebeurtenissen, kan dat alleen maar de levendigheid van de Bijbel en ook het zicht op hun omstandigheden verbeteren en dat kan winst zijn voor het verstaan van de Bijbel.

Geef een antwoord