Er is veel veranderd sinds Charles Darwin in 1859 met zijn evolutietheorie aan kwam zetten. In Darwins tijd ging men ervan uit dat alleen de moderne, westerse mens ‘beschaafd’ was. Alle andere mensen werden gezien als ‘primitief’. Ook menselijke resten en fossielen werden op die manier geïnterpreteerd. Zo werden neanderthalers vroeger afgebeeld als domme, primitieve holemensen. Maar steeds vaker blijkt dat ze helemaal zo primitief niet zijn!

neandertala_homo_modelo_en_neand-muzeo-wikipedia

Neanderthalers hebben in de afgelopen 150 jaar een heuse ‘evolutie’ doorgemaakt. Niet in het echt, maar in de denkbeelden van wetenschappers. De eerste afbeeldingen die men van neanderthalers maakte laten een woeste, bebaarde, kromlopende man met een knuppel of speer en een dierenvel zien. Iemand die dichter bij apen dan bij mensen zou staan. Maar toegegeven, dat dacht men in die tijd, en ver daarna, ook van mensen met een donkere huidstint.

Slimme mensen

Er komen steeds meer aanwijzingen voor dat neanderthalers inderdaad slimme mensen waren. Men wist al dat ze begrafenisrituelen hadden1, muziek maakten2 en make-up gebruikten.3 In de Grotte du Renne in Frankrijk zijn ook kleine kraaltjes gevonden – niet meer dan een centimeter in diameter – gemaakt van bot, ivoor en schelpjes.4 Ze zijn doorboord, om aan een ketting gehangen te worden. Dat betekent dat de makers over hele fijne gereedschappen moesten beschikken. Omdat ze gevonden zijn op een plek die in verband wordt gebracht met neanderthalers, denken sommige wetenschappers dat ze ook echt van neanderthalers zijn.

bbc-shell-beads-wikipedia

Maar hier komen evolutionistische vooroordelen de hoek omkijken. Want volgens andere onderzoekers zouden neanderthalers veel te primitief zijn geweest om zulke fijne sieraden te maken. Alles wijst erop dat de kralen door neanderthalers zijn gemaakt. Maar die theorie past niet in het evolutieplaatje. Daarom ontkennen sommige wetenschappers liever de feiten, en zoeken ze naar een andere theorie (zoals dat ze van veel ‘modernere’ mensen zouden zijn).

Modern of primitief?

Waar passen neanderthalers in het Bijbelse plaatje? Vanuit de Bijbel weet je dat Adam en Eva de eerste mensen waren. Neanderthalers (mensen) kunnen dus niet voor Adam geleefd hebben. De sporen van Neanderthalerbewoning vind je ergens in de allerbovenste aardlagen, of in grotten die in het sedimentair gesteente zijn ontstaan. Omdat die sedimenten door de zondvloed zijn afgezet, moeten ze dus ook van na de vloed zijn.5

Wat opvalt aan neanderthalers is dat ze een robuust uiterlijk hebben. Hiervoor zijn verschillende theorieën geopperd. Zo schijnen je jukbeenderen en wenkbrauwrichel je hele leven lang door te groeien. Als neanderthalers net na de zondvloed leefden, werden ze waarschijnlijk een stukje ouder dan de mensen van nu.6 Een andere verklaring voor die robuustheid is rachitis, de Engelse ziekte, veroorzaakt door een tekort aan vitamine D.7 Je krijgt een vitamine D-tekort door gebrek aan zonlicht. Veel creationisten gaan ervan uit dat er na de zondvloed een ijstijd was.8 Die werd onder andere veroorzaakt doordat er veel vulkanische activiteit was in de periode tijdens en vlak na de zondvloed. Veel vulkanisme betekent stof en as in de lucht, waardoor zonlicht wordt tegengehouden.

ferrassie_skull-wikipedia

En dan is er van neanderthalers nog bekend dat ze stenen voorwerpen gebruikten. Primitief, toch? Nee hoor! Het was juist gemakkelijk, wanneer je tijdens de ijstijd meetrok met de kuddes. Je maakte gewoon nieuwe pijlpunten op de plek waar je je kamp opzette. Vanwege al deze gegevens plaatsen veel creationisten neanderthalers in de periode net na de vloed.

Juwelen

Dat neanderthalers begrafenisrituelen en een gevoel voor schoonheid (make-up, sieraden) hadden, wijst erop dat ze geen primitieve halve apen waren. Toch zullen ze dat in de ogen van sommige evolutionisten altijd blijven, ongeacht hoeveel sieraden er in verband worden gebracht met neanderthalers. Want al draagt een aap een gouden ring…

Dit artikel is met toestemming overgenomen van de website WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden. 

Voetnoten

  1. http://news.nationalgeographic.com/news/2013/12/131216-la-chapelle-neanderthal-burials-graves/
  2. http://www.openculture.com/2015/02/hear-the-worlds-oldest-instrument-the-neanderthal-flute.html
  3. http://news.bbc.co.uk/2/hi/sci/tech/8448660.stm
  4. http://crev.info/2016/10/human-evolution-surprises/
  5. https://waaromschepping.wordpress.com/2016/06/07/was-de-zondvloed-wereldwijd/
  6. http://herzienestatenvertaling.nl/teksten/genesis/11/
  7. https://www.gezondheidsplein.nl/aandoeningen/engelse-ziekte/item35574
  8. https://old.logos.nl/grote-blauwe-gaten/

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

17 Comments

Hetty Dolman

Beste Gert-Jan van Heugten, u schreef:

“Maar steeds vaker blijkt dat ze helemaal zo primitief niet zijn!”

Inderdaad komt de reguliere wetenschap er steeds meer achter (zonder hulp van enig creationist) dat de neanderthalers qua technologie, rituelen, leefwijze, handel etc niet onderdeden voor de H. Sapiens die ook in die tijd leefden (cro-magnon mens). Dat heeft te maken met voortschrijdend inzicht. De eerste fossielen van Neanderthalers werden nog ‘idioten’ genoemd. Door voortschrijdend inzicht en kennisvermeerdering heeft men inmiddels ook het DNA van de Neanderthaler kunnen ontrafelen en is men er ook achter dat de Neanderthaler geen (primitievere) voorouder van ons is omdat het mitochondriaal genoom van de Neanderthaler niet kan vallen binnen de variatie in het mitochondriaal van de huidige mens.

“Wat opvalt aan neanderthalers is dat ze een robuust uiterlijk hebben.”

Het grootste verschil tussen mens en Neanderthaler is de vorm van de schedel. Ze hebben een veel ovalere schedel dan H. Sapiens en een grotere herseninhoud. Hun kin ontbreekt, ook een groot verschil. Hun botten waren sterker dan die van ons, dus van rachitis kan geen sprake zijn en bovendien zijn er resten van neanderthalers gevonden in Spanje, Irak en Israël, warme gebieden dus. Ook jonge Neanderthalers hebben dezelfde kenmerken. [Het] gat boven de kaak hebben alle Neanderthalers. Wij niet, [zie:] http://neanderthalers.nl/uiterlijk.asp Er zijn talloze websites die u informatie kunnen verschaffen over deze uitgestorven mensensoort. Noach begon een wijngaard na de zondvloed, dus het klimaat in die regio was best te doen.

peter b

Hetty, (…) controleer je bronnen. Een paar jaar geleden toonde de groep van Pääbo aan dat moderne mens en de Neandertaler juist wel met elkaar kruisten. En de schedel van de Neandertaler is qua vorm identiek aan die van Homo erectus, ook een ondersoort van H.sapiens. De variatie binnen H.sapiens is enorm (want ze bezitten unieke VIGEs). De seculiere wetenschap lijkt dus ook hier steeds meer op creatie science. Verder ga ik je commentaren ook niet meer rebutten, [dat] kost te veel tijd.

Peter

“En de schedel van de Neandertaler is qua vorm identiek aan die van Homo erectus”

Nee, (…) [dat klopt niet] controleer je bronnen.

“Homo erectus, ook een ondersoort van H.sapiens”

Voor zover ik weet was er landbouw en veeteelt direct na de zondeval. Homo erectus is paleolithicum en niets anders. Waar zit het paleolithicum volgens creationisten? Wat zijn je gegevens voor kruisingen tussen Homo erectus en Homo sapiens, als ze minder dan 6000 jaar geleden samen leefden en dezelfde soort zijn?

peter b

[@Peter],

Mijn bronnen? Ik lees veel en onthoud vrijwel alles wat ik lees, Peter. De 400-500 duizend radiometrische jaren oude speren, die in Duitsland werden gevonden, en niet onder doen voor moderne Olympische speren, worden toegeschreven aan H. erectus. Ook zeilde/voer H. erectus naar Australië. Landbouw en veeteelt hebben er niet veel mee te maken: Tot voor kort waren er ondersoorten van H. sapiens die nog in de steentijd leefden. Dat H. erectus en Neandetalers dezelfde schedelvorm hebben kun je zelf waarnemen, overigens, maar ook nameten in Bones of Contention van prof Lubenov. De meest voordehandliggende conclusie is dat H. erectus een ondersoort van Homo sapiens was. H.erectus was een baranoom-derivaat.

“En geen evidentie (…) zeer geleidelijk ontstond.”

Die evidentie is er wel degelijk, maar er wordt door de seculier media geen aandacht aan besteed en de Darwin[isten] negeren het. Lees: Bones of Contention van prof Lubenov of, als je duits kent, Michael Brandt’s Wie alt ist die Menschheit? Dit zijn wetenschappelijke verhandelingen met alle data op een rij, die overduidelijk aantonen dat Erectus en Neandetaler moderne H. sapiens is. En dat er geen geleidelijke evolutie plaatsheeft van H sapiens, zoals je beweert, want die visie berust op dataselectie en misinterpretatie van gegevens.

[@Hetty],

Nee Hetty, hier zit je mis. Er bestaan geen Neandertalergenen, maar ze hebben een Neandetalsignatuur, puntmutaties. Je kunt geen Neandertalergenen identificeren als je het genoom van de mens als template neemt, zoals Pääbo en zijn groep doen. De schedel van H erectus en Neandertaler zijn qua vorm identiek, schreef ik. Natuurlijk verschillen ze qua grootte, zoals vrijwel alle subsoorten van H sapiens. De vorm is identiek (raar maar waar convergentie). (…) Lees mijn boek.

Jan van Meerten

Geachte Peter, u schrijft: “Wat zijn je gegevens voor kruisingen tussen Homo erectus en Homo sapiens?” Ik denk dat we voorzichtig moeten zijn met stellige uitspraken. Een voorspelling vanuit het creationistisch referentiekader zou kunnen zijn dat deze ‘soorten’ inderdaad met elkaar kruisten, omdat ze dezelfde stamvader hebben. Overigens is dit niet alleen een creationistische gedachte. Michael Hammer en zijn team deden ook dergelijke uitspraken. Zie daarvoor hun paper in PNAS. Bron: Hammer, M.F., Woerner, A.E., Mendez, F.L., Watkins, J.C., Wall, J.D., 2011, Genetic evidence for archaic admixture in Africa, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108 (37): 15123-15128. Daarnaast is het goed mogelijk, zowel naturalistisch als creationistisch gezien, dat H. sapiens en H. erectus elkaar tegen het lijf gelopen zijn. Het wachten is op de ontrafeling van het erectus-genoom om daar meer over te zeggen.

Hetty Dolman

Peter b,
“aan dat moderne mens en de Neandertaler juist wel met elkaar kruisten.”

Dat klopt, buiten Afrikaanse mensen heeft de wereldbevolking wat Neanderthal genen in hun DNA, maar de Neanderthaler is niet de voorouder van de mens. Mens en Neanderthaler blijken ‘neven’ van elkaar, zoals honden en coyotes neven zijn, die ook kunnen kruisen.

“En de schedel van de Neandertaler is qua vorm identiek aan die van Homo erectus”

Dat is helemaal niet waar. De schedel van de Neanderthaler is groter dan die van de mens, die van H. erectus kleiner.

“Verder ga ik je commentaren ook niet meer rebutten, [dat] kost te veel tijd.”

Bovenstaande dan ter informatie.

Peter

“Overigens is dit niet alleen een creationistische gedachte. Michael Hammer en zijn team deden ook dergelijke uitspraken. Zie daarvoor hun paper in PNAS. Bron: Hammer, M.F., Woerner, A.E., Mendez, F.L., Watkins, J.C., Wall, J.D., 2011, Genetic evidence for archaic admixture in Africa, Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 108 (37): 15123-15128”

Waar beweren Hammer et al iets over Homo erectus introgressie in Homo sapiens? Introgressie “from an archaic population that split from the ancestors of anatomically modern humans (about) 700 ky” – niet per definitie H. erectus (er is heel veel variatie in die tijd). En geen evidentie voor de ongedocumenteerde claim van Peter B. dat Homo erectus een ondersoort is van Homo sapiens. Wel evidentie voor de wetenscappelijke opvatting dat Homo sapiens zeer geleidelijk ontstond.

Jan van Meerten, kun je ook uitleggen wat creationisten denken? Ik zei: “Homo erectus is paleolithicum en niets anders. Waar zit het paleolithicum volgens creationisten?” Kun je uitleggen wat Homo erectus is, Homo naledi, Homo habilis, en waarom het palaeolithicum ontbreekt in de Bijbel?

Jan van Meerten

Geachte Peter, hartelijk bedankt voor uw reactie. Ik sprak daarom ook van een voorspelling en niet van een ‘argument voor’. Je kunt deze voorspelling naturalistisch nog niet ontkrachten omdat er te weinig bekend is van het erectus-genoom. We moeten dus afwachten.

Waarom het paleolithicum ontbreekt in de Bijbel is niet zo moeilijk te beantwoorden. Het woord ‘palaeolithic’ wordt, zover ik kan achterhalen, voor het eerst genoemd in 1865 door John Lubbock. De Bijbel is natuurlijk veel ouder en het is daarom logisch dat dit woord evenals de door u genoemde andere namen daar niet in voorkomen.

Peter

Kom nou Jan van Meerten! (…) Het gaat niet om het woord ‘paleolithisch’. Er is in de Bijbel geen enkele aanwijzing dat mensen ooit alleen stenen vuistbijlen kenden als gereedschap. Er is geen enkele aanwijzing in de Bijbel dat er een periode voorafging aan landbouw en veeteelt. Je mag van mij zelfs de hele steentijd na de zondvloed zetten, maar je ogen dicht te doen voor het feit dat er een steentijd bestond en dat die niet in de Bijbel voorkomt is toch wel erg stug. Even stug als doen alsof de variatie in mensen tussen Homo erectus en sapiens niet opgemerkt zou zijn als erectus voor of na Noach nog rondliep. Waar je mee te maken hebt is het feit dat er geen creationistische voorspelling van menselijke diversiteit is. Wat we zien is dat de wetenschappelijke gegevens over de afstamming van de mens zo goed zo kwaad als het gaat door creationisten ingebed worden zonder dat de eigen positie [doordacht wordt]. Dus zonder werkelijk te overwegen wat in de Bijbel staat – in dit geval, ontbreekt.

Waar beweren Hammer et al iets over Homo erectus introgressie in Homo sapiens? En nog steeds geen evidentie voor de ongedocumenteerde claim van Peter B. dat Homo erectus een ondersoort is van Homo sapiens. Dat zou enige omschrijving van wat de definitie van Homo sapiens is inhouden.

peter b

Natuurlijk is/was er een steentijd. Maar dat die vooraf zou zijn gegaan aan de bronstijd, ijzertijd, computertijd etc is gewoon een evolutionistische constructie. Let wel: Sommige Amerindianculturen van Midden- en Zuid-Amerika leefden in de steentijd, met toch een extreem hoge beschaving, inclusief landbouw. Steentijdkulturen kunnen gewoon naast landbouwculturen bestaan (hebben). Ik zie hier geen probleem. Alles is door Darwins “Weiterentwicklung” doorwrocht en verteerd. Overal zet dit evolutionisme ons op het foute been.

“En nog steeds geen evidentie voor de ongedocumenteerde claim van Peter B. dat Homo erectus een ondersoort is van Homo sapiens.”

Je kunt dat afleiden op basis van hun prestaties: olympische speren en zeilkunst. Dat ze er anders uitzagen (kleinere schedels) en daarom minder ontwikkeld en geen Homo sapiens zouden kunnen zijn, is racisme.

Peter

[@ Peter B.,]
Er zijn geen speren van Homo erectus bekend en Homo erectus heeft geen water overgestoken. Graag betere argumenten dus, nog steeds geen evidentie voor de ongedocumenteerde claim van Peter B. dat Homo erectus een ondersoort is van Homo sapiens. Graag een omschrijving van Homo sapiens, Peter B, en waarom erecuus daar een ondersoort van is.

[@Gert-Jan,]

“In de Grotte du Renne in Frankrijk zijn ook kleine kraaltjes gevonden – niet meer dan een centimeter in diameter – gemaakt van bot, ivoor en schelpjes.”

Het plaatje van de doorboorde schelpjes dat bij deze zin schijnt te horen geeft de schelpjes uit Blombos Cave in Zuid-Afrika. Zie voor identiek plaatje: http://donsmaps.com/blombos.html. Algemeen: https://en.wikipedia.org/wiki/Blombos_Cave#Nassarius_kraussianus_marine_shell_beads
Grotte du Renne mag Neanderthaler zijn, Blombos is sapiens.

peter b

“Er zijn geen speren van Homo erectus bekend en Homo erectus heeft geen water overgestoken.”

Die zijn [er] wel degelijk. Ze werden in Duitsland opgegraven, in Schöningen om precies te zijn, en werden toegeschreven aan H. erectus omdat ze op bijna een half miljoen radiometrische jaren worden gedateerd. Er werden geen beenderen opgegraven, maar schedels van H. erectus werden iets ten noorden in Bilzingleben gevonden in samenhang met paardenjacht in vrijwel net zo oude lagen als Schöningen. De schedels zijn onmiskenbaar H. erectus (Afbeeldingen in: M. Brandt. Studium Integrale 2016, (23);2:p73). Bovendien denkt men tegenwoordig dat H. erectus over spraak beschikte gezien dezelfde anatomische kenmerken als in de moderne mens (Meyer et al., Spinal cord evolution in early homo. J. Hum. Evol 2015).

“Grotte du Renne mag Neanderthaler zijn, Blombos is sapiens.”

Neandertaler = sapiens (volgens Ernst Mayrs crossbreeding-definitie)

H. Erectus zeilde naar Flores en wellicht zelfs naar Australie, waar schedels zijn gevonden met een typische erectus/neandertaler vorm. (zie bijvoorbeeld: http://scribol.com/science/paleontology/homo-erectus-crosses-the-open-ocean/)

Er is maar een mens: H. sapiens. Maar er zijn vele subsoorten, met grote en kleine schedels. Natuurlijk kun je de schedels van deze mensen op een rij leggen, van klein naar groot, en [daarmee] een illusie wekken van evolutie. We weten namelijk dat de biologie een niet-linear systeem is.

[@Hetty,]

Hetty, lees [hiervoor] de boek[en] over eugenetica, daarna [van] Haeckel en dan [van] Mengele.

Peter

@Peter B.,

De Schöningen speren zijn tussen de 380,000 en 400,000 years oud en daarmee van Homo heidelbergensis. [Uit de] boeken over de indeling van Homo wordt [duidelijk] wat Homo sapiens is en wat Homo erectus en wat niet. Dat de Flores mens naar Flores c.q. Australie zeilde is volledig fantasie. Daar is gewoon niets over bekend.

Aan de hand van (Meyer et al., Spinal cord evolution in early homo. J. Hum. Evol 2015) beweren dat Homo erectus spraak had is ook [onjuist]: het artikel maakt die claim niet. De claim is afkomstig uit Studium Integrale oktober 2016 waar ook je aangehaalde artikel instaat. (…)

Graag betere argumenten [want hiermee is] nog steeds geen evidentie voor de ongedocumenteerde claim van Peter B. dat Homo erectus een ondersoort is van Homo sapiens. [Ik zie] alleen [een] bewering.

peter b

Peter,

Er is tevens geen enkele evidentie, dat de H. Neandertaler en H. erectus minder-ontwikkelde overgangsvormen zouden zijn. De naamgeving gebaseerd op beenderen en schedels is volstrekt arbitrair en onwetenschappelijk. De H. heidelbergensis, die men overigens snel herkent als een subspecies van H. sapiens, is niet waarover ik hierboven sprak. De schedels die werden geassocieerd met een maankalender zijn typerend voor H. erectus. Maankalenders worden doorgaans slechst door H. sapiens gemaakt. Ergo: erectus = sapiens. De schedels gevonden in Indonesie, op Flores, zijn H. erectus. Flores is gescheiden van de rest van de Archipel/continent door een trog, die alleen met boten overgestoken kan worden. H. erectus-achtige schedels kennen we ook van Cow Swamp, Australie. Kortom: erectus = sapiens. Mensen met kleinere schedelinhoud als onmensen, voormenselijk of onmenselijk beschouwen is rassisme.

Hetty Dolman

@Peter B,
“Je kunt dat afleiden op basis van hun prestaties: olympische speren en zeilkunst. Dat ze er anders uitzagen (kleinere schedels) en daarom minder ontwikkeld en geen Homo sapiens zouden kunnen zijn, is racisme.”

Kun je ook uitleggen waarom het ‘racisme’ is als we mensen met een kleinere herseninhoud classificeren als minder ontwikkeld? We weten toch dat mensen met Microcefalie zich wat minder kunnen ontwikkelen en dat herseninhoud een belangrijke rol speelt?

Peter

GJ zegt: “Toch zullen ze (primitieve halve apen) in de ogen van sommige evolutionisten altijd blijven, ongeacht hoeveel sieraden er in verband worden gebracht met neanderthalers.”

Alles wat GJ zegt over sieraden is afkomstig van wetenschappelijk (dus evolutionair) onderzoek. Het is ook wetenschappelijk (dus evolutionair) onderzoek dat laat zien dat sommige Neanderthalers een lichte huid en rossig haar hadden, vuur konden maken, een rotstekening maakten, hun doden begroeven, en konden spreken.

Daarentegen is “Een andere verklaring voor (Neanderthal) robuustheid is rachitis, de Engelse ziekte, veroorzaakt door een tekort aan vitamine D” [een] creationistische [gedachte], evenals “veel vulkanische activiteit was in de periode tijdens en vlak na de zondvloed”. [Er is] geen enkele aanwijzing [hier]voor, evenmin als er aanwijzingen zijn voor de zondvloed.

peter b

“…wetenschappelijk (dus evolutionair) onderzoek.”

[Dat is] bias m.b.t. wetenschap. Peter, om na te gaan of een Neandertaler rood haar had en blauwe ogen en konden spreken, hoeven we alleen maar het DNA te sequencen en te interpreteren. Daar hebben we geen evolutietheorie voor nodig. Wel hebben we genetika en een stel slimme ingenieurs nodig. Vaststellen dat Neandertalers vuur maakten en rosttekeningen, hun doden begroeven is ook geen evolutietheorie voor nodig. Eigenlijk is binnen de wetenschappen de evolutietheorie (Darwins) overbodig. [Of] is er een discipline waarbij het nodig is?

Geef een antwoord