Bij het lezen van de volgende passage in het artikel ”Moet je de hele Bijbel geloven?” (RD 3-11) wreef ik mijn ogen uit: „Ook wanneer zou blijken dat Jona een verhaal is dat geen historische gebeurtenis beschrijft, zouden de betekenis en de boodschap van het boek niet veranderen.”

Ik concludeer hieruit dat de auteur het niet onmogelijk acht dat het boek Jona historisch onbetrouwbaar is. Het gaat in deze optiek immers niet om de historische feiten, maar om de strekking van het verhaal (let op het woord ”verhaal”!). Waar heb ik dat meer gehoord? Het is dus mogelijk dat het niet echt gebeurd is, maar dan bevat het verhaal wel een ware strekking. Hier valt wel het nodige tegen in te brengen.

1. De profeet Jona was een historische figuur. Hij leefde onder de regering van Jerobeam II (2 Kon. 14:25).

2. De openingszin van het boekje Jona is kenmerkend voor historische vertellingen: „En het woord des Heeren geschiedde tot Jona, de zoon van Amitthai, zeggende…” Deze openingszin (Jona 1:1) staat ook in Joz. 1:1, Richt. 1:1 en Ruth 1:1.

3. Bovendien: de Schrift legt zichzelf uit. In Matth. 12:40 beroept de Heere Jezus Zich op de geschiedenis van Jona: zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van de vis was, zo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten in het hart van de aarde zijn. Zou Christus Zich hier beroepen op een verhaal, dat niet echt gebeurd is?!

De conclusie is duidelijk: wanneer we de historiciteit van het boek Jona in twijfel trekken, komen we in conflict met de woorden van Christus Zelf! Wanneer we op dit bedenkelijke spoor verder gaan, zijn de gevolgen desastreus. Luther zei het al: „Das Wort sollen sie stehen lassen!”

Dit artikel is met toestemming van de auteur overgenomen uit het Reformatorisch Dagblad. De volledige bronvermelding luidt: Emaus, W.P., 2018, De hele Bijbel geloven? (II), Reformatorisch Dagblad Puntkomma 48 (190): 18.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Ds. W.P. Emaus studeerde theologie in Utrecht. Van 1988 tot 1992 was hij pastoraal medewerker in Tholen. In 1992 werd hij hervormd predikant in IJzendoorn. Daarna stond hij in Lexmond (1996), IJsselstein (2001) en Lekkerkerk (2007). Sinds 23 april 2016 is hij verbonden aan hervormde gemeente De Bron in Urk.