Ruben Jorritsma legt uit waarom we weten dat de opstanding van Jezus uit de dood echt geschiedenis is, echt is gebeurd.


Link naar YouTube (opent in nieuw venster): https://www.youtube.com/watch?v=eCWep7tAWQQ&hl=nl&cc_lang_pref=nl&cc_load_policy=1&rel=0

Benieuwd naar meer geloofsonderbouwende colleges van Ruben Jorritsma? Hij is betrokken bij de jaarlijkse summerschool over apologetiek van Stichting Apologica. Klik hier voor meer informatie over deze cursus.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

2 Comments

Klaas Oordt

Jezus werd geboeid om ons in vrijheid te stellen.

.1 Jezus bevrijdt van schuld opgebouwd door zonden.
.2 Jezus bevrijdt mij van het kwaad in mij waardoor ik zonden doe.
.3 Jezus bevrijdt mij van mijn begeerte, mijn diepste nood en wortel van alle kwaad.

.4 Jezus bevrijdt mij van pijn, van ziekte en van handicaps.

.5 Jezus bevrijdt mij van hartzeer en verdriet.

.6 Jezus bevrijdt mij van angst.

.7 Jezus bevrijdt mij van mijn schaamte en gebrek aan zelfrespect.

.8 Jezus bevrijdt van natuurrampen en van een zinloze schepping die zucht en onderworpen is aan ‘the struggle for life’ en ‘the survival of the fittest’.

.9 Jezus bevrijdt mij van satan, zijn medewerkers en hun listen.

.10 Jezus bevrijdt mij van mijn ondergang, dat is de dood.

Jezus is de Uitweg, hij spreekt de Waarheid en, wie wil, geeft hij eeuwig Leven, d.i. het kennen van de Vader, een liefdevolle, vrije verbondenheid met de Almachtige.

“Want wanneer de Zoon u vrijmaakt zult u werkelijk vrij zijn.” Johannes 8:36

Herma

Mooi Ruben. Je zou deze lezing moeten houden voor de duitse bisschop die denkt dat hij er mee weg komt als hij dit ontkent en toch het evangelie kan brengen. Misschien kan hij tot andere gedachten komen.

Geef een antwoord