Jaar in jaar uit breken wind, regen en vorst de bodem en het gesteente op onze continenten af. Dit materiaal wordt via rivieren in onze zeeën en oceanen afgezet. Geulen, kloven en valleien worden zo steeds dieper en de kustlijnen verdwijnen.

Oceanic_spreading.wikipedia

Berekeningen hebben aangetoond dat in subductiezones slechts 1 miljard ton sediment per jaar verdwijnt. Maar waar blijft de overige 19 miljard ton?

Wetenschappers hebben berekend dat er op deze manier elk jaar zo’n 20 miljard ton sediment verdwijnt.123 Dit fijne materiaal wordt opgebouwd in zachte lagen modder op een harde, zwarte, vulkanische oceaanbodem. Onderzoeken hebben aangetoond dat de dikte van dit sediment op de oceaanbodem minder dan 400 meter bedraagt.4 Sommige grote oppervlakten van de oceaanbodem bevatten zelfs bijna geen sediment.5 Als de oceanen miljarden jaren oud zijn, waarom is er dan niet veel meer sediment?

Misschien duwt een verschuivende oceaanbodem veroorzaakt door de platentektoniek, met enkele centimeters per jaar, via de oceaantroggen (ook wel subductiezones genoemd) het sediment onder de aardkorst. Maar berekeningen hebben aangetoond dat het hier slechts om 1 miljard ton sediment per jaar zou gaan.6 De overgebleven 19 miljard ton per jaar zou de waargenomen dikte van het sediment op de oceaanvloer in minder dan 12 miljoen jaar kunnen doen opbouwen. Modder en sedimenten zouden de oceaan al lang moeten hebben opgevuld, maar dat is niet zo!

Voor creationisten is het missende sediment te verwachten omdat de aarde geen miljarden jaren oud is. Toen het water zich terugtrok van de continenten in de tweede helft van het zondvloedjaar, zette dit water de sedimenten af in slechts enkele maanden. Dat was ongeveer 4.500 jaar geleden. Is het ontbreken van sedimenten op de oceaanbodem het ultieme bewijs dat de aarde jong is? Nee, de argumenten die gaan over gebeurtenissen in het verleden kunnen, net zoals bij forensisch onderzoek, alleen gaan over de best mogelijke verklaring. Maar dit argument past veel beter bij de hypothese dat de aarde jong is dan bij de hypothese dat de aarde oud is. Dat betekent dat dit argument een sterke wetenschappelijke ondersteuning geeft voor een tijdschaal met een aarde van enkele duizenden jaren oud.

Dit artikel is met toestemming overgenomen en bewerkt uit Leviathan. De volledige bronvermelding luidt: Walker, T., 2010, Waar is al de modder gebleven?, Leviathan 14 (56): 9-10. Oorspronkelijk verscheen het artikel in Creation Magazine. Bron: Walker, T., 2010, The Mud is Missing. So the world is young, Creation 32 (3): 52.

Voetnoten

  1. Nevins, S.E. (Austin, S.A), Evolution: the oceans say NO! Impact 8, 1 November 1973.
  2. Humphreys, R., Evidence for a young world, Impact 384, June 2005.
  3. Milliman, J. and Syvitski, J., Geomorphic/tectonic control of sediment discharge to the ocean: the importance of small mountainous rivers, The Journal of Geology 100(5):525–544, 1992.
  4. Hay, W., et al., Mass/age distribution and composition of sediments on the ocean floor and the global rate of sediment subduction, Journal of Geophysical Research 93(B12):14,933–14,940, 1988.
  5. Rea, C., et al., Broad region of no sediment in the southwest Pacific Basin, Geology 34(10):873–876, 2006.
  6. Hay, W., et al., Mass/age distribution and composition of sediments on the ocean floor and the global rate of sediment subduction, Journal of Geophysical Research 93(B12):14,933–14,940, 1988.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Jaar in jaar uit breken wind, regen en vorst de bodem en het gesteente op onze continenten af. Dit materiaal wordt via rivieren in onze zeeën en oceanen afgezet. Geulen, kloven en valleien worden zo steeds dieper en de kustlijnen verdwijnen.

Wetenschappers hebben berekend dat er op deze manier elk jaar zo’n 20 miljard ton sediment verdwijnt.

...
Read more

9 Comments

Hetty Dolman

Er bestaat geen ‘missende modder’ Er is weet ik hoeveel aan oceanische sedimenten afgezet op aarde. Het gaat de zee in en komt terug op aarde. Hele bergen. Verder is de modder verdeeld op de oceaanbodem: langs de continenten aan ligt voor 150 miljoen jaar aan sedimenten. Maar in de oceanische rug ligt weinig omdat daar de hele tijd nieuwe oceaanbodem wordt gevormd. Hoe gaan creationisten om met 150 miljoen jaar? Of zelfs (foutief) de 12 miljoen jaar zoals in het artikel staat? Wat maakt het creationisten uit of de aarde 12 miljoen jaar bestaat, of 4,5 miljard? Het is toch heel erg oud, en geen duizenden jaren.

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, U schrijft:Het gaat de zee in en komt terug op aarde. Zoals in het artikel te lezen is, is daar rekening mee gehouden het gaat om 1 miljard ton sediment per jaar. Er blijft dan nog 19 miljard ton sediment over wat een verklaring behoeft. U schrijft daarnaast over 150 miljoen jaar. Hoe komt u aan dit getal? Heeft u een berekening? Waarom is het getal 12 miljoen jaar ‘foutief’? Heeft u ook daar een berekening van? U schrijft: Het is toch heel erg oud, en geen duizenden jaren. Daar moet een kanttekening bij geplaatst worden dat 12 miljoen jaar geen absoluut getal is, d.w.z. als zou de aarde 11,99 miljoen jaar voor Chr. geschapen zijn, maar het is een actualistisch getal, d.w.z. volgens de huidige maatstaven van erosie van de continenten zouden de oceanen in max. 12 miljoen jaar de huidige hoeveelheid aan sedimenten moeten bevatten. Als je rekening houdt met een of meerdere rampen die het hele wereld (zondvloed) of daarna gedeelten van continenten sneller erodeerden dan moet dat getal uiteraard ver naar beneden bijgesteld worden.

Hetty Dolman

Geachte heer van Meerten,

“Zoals in het artikel te lezen is, is daar rekening mee gehouden het gaat om 1 miljard ton sediment per jaar.”
Nee, dat gaat over sediment dat IN de aardbodem verdwijnt. Niet over al die afzettingen die OP aarde te vinden zijn.

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, volgens mij begrijpt u het punt niet helemaal. Het gaat er eenvoudig gezegd om dat er meer sediment in de oceaan stroomt dan er verdwijnt. De huidige sedimenten die gevonden worden op de oceaanbodem kunnen daarmee actualistisch bezien in maximaal 12 miljoen jaar tijd afgezet zijn, zoals beschreven wordt in het artikel. Het oudste stuk oceanische korst is 180 miljoen jaar, uiteraard naturalistisch gedateerd. Zie: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f5/Earth_seafloor_crust_age_1996_-_2.png Waar zijn de overige sedimenten? Er zijn zeker sedimenten op aarde te vinden maar die eroderen met 20 miljard ton per jaar. Uiteraard mag u het daar mee oneens zijn maar dan moet u met ‘contra-data’ komen.

Hetty Dolman

“volgens mij begrijpt u het punt niet helemaal. Het gaat er eenvoudig gezegd om dat er meer sediment in de oceaan stroomt dan er verdwijnt. De huidige sedimenten die gevonden worden op de oceaanbodem kunnen daarmee actualistisch bezien in maximaal 12 miljoen jaar tijd afgezet zijn, zoals beschreven wordt in het artikel”

Wij begrijpen elkaar wederom inderdaad niet. Ik weet trouwens niet waarom ik mijn vorige reactie niet kan nalezen. Zelfs creationisten wijzen op schelpen bovenop grote bergketens. Dat betekent dat het sediment van de oceaan is afgezet op het land, hoe dan ook. Dit wordt niet meegenomen in het artikel, nogmaals. Het missende deel verdwijnt dus gewoon op het land. En vooral ook hier in Nederland. http://www.geologievannederland.nl/ondergrond/afzettingen-en-delfstoffen/zeekleiafzettingen

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, Ik zie uw reactie hierboven staan. Het punt is niet dat er sedimenten worden afgezet op de continenten of dat er gebergtevorming plaatsvindt zodat de plaats waar zich eerst zee bevond opgeheven wordt. Het punt van dit artikel is dat er 20 miljard ton sediment erodeert in van het continent de oceaan in. 1 miljard ton verdwijnt in de subductiezones, dan blijft er jaarlijks nog 19 miljard ton over, waar blijft dat sediment? Als u zegt dat dit jaarlijks op het land wordt afgezet dan moet u dat aantonen. Aan u dus de vraag: waar blijft de resterende jaarlijkse 19 miljard ton? En kunt u dat onderbouwen met voorbeelden?

Hetty Dolman

Geachte heer van Meerten,
U zegt;
“Het punt van dit artikel is dat er 20 miljard ton sediment erodeert in van het continent de oceaan in. 1 miljard ton verdwijnt in de subductiezones, dan blijft er jaarlijks nog 19 miljard ton over, waar blijft dat sediment? Als u zegt dat dit jaarlijks op het land wordt afgezet dan moet u dat aantonen.”

U vergist zich. Er wordt natuurlijk het een en ander jaarlijks afgezet, (wat niet wordt meegenomen in het artikel), maar het hoeft ook niet persé jaarlijks te zijn. Er zal door de jaren heen (miljoenen jaren) gemiddeld voldoende afgezet moeten worden om dit verschil te verklaren. In Nederland is middels eb en vloed al aardig wat aangevoerd door de jaren heen. denk aan zeeklei. En Nederland is piepklein. Het gaat maar door zonder vermelding van creationisten. Het zou goed zijn als dit in de berekeningen wordt opgenomen.

Stel dat dit jaarlijks moet gebeuren dan hebben we wel een heel raar probleem, Dan verdwijnt elk jaar 19 miljard ton sediment van de radar zonder dat we dat merken en heeft het niets meer te maken met de leeftijd van de aarde.

http://www.geologievannederland.nl/ondergrond/afzettingen-en-delfstoffen/zeekleiafzettingen

http://www.geologievannederland.nl/ondergrond/afzettingen-en-delfstoffen/zeekleiafzettingen

Jan van Meerten

Geachte mevrouw Dolman, ik zou graag data willen zien. Hoeveel ton sediment wordt er jaarlijks op de continenten afgezet? En heeft u de bronartikelen gelezen?

Radagast

Ik denk dat weinig sediment op de oceaanbodem geen sterk punt voor een jonge aarde is. Zoals Hetty al aangaf, verdwijnt veel sediment ook weer op het land. Het sediment wordt namelijk niet evenredig over de oceaanbodem verspreid, maar komt grotendeels op het continentale plat voor een riviermonding te liggen. In de loop van de jaren ontstaat hierdoor een delta. De vraag is dus niet hoeveel sediment per jaar weer op het continent verdwijnt. Nee, het sediment accumuleert op het continentale plat en komt dan in één keer droog te liggen.

Geef een antwoord