Door de zonde van Adam is de dood in de wereld gekomen. Dat is wat de Bijbel leert. Maar theïstisch evolutionisten geloven niet dat Adam de eerste mens was, als hij al bestond…

Het bestaan van Adam wordt door theïstisch evolutionisten (thevo’s) betwist. Eén enkele menselijke voorouder, zo’n 6000 jaar geleden, past niet bij het evolutiebeeld dat de moderne mens al 300.000 jaar bestaat.1 Daarom zijn ze vaak geneigd Adam te vergeestelijken: Adam was geen mens, maar een groep mensen. Of misschien waren Adam en Eva het eerste mensenpaar dat God een geest had ingeblazen. Dieren, inclusief onze vermeende dierlijke voorouders, hebben immers geen geest.

De Bijbel zelf laat geen ruimte voor dergelijke interpretaties, het is dan ook niets meer dan inlegkunde. En inlegkunde leidt altijd tot problemen. Het probleem van deze inlegkunde is misschien nog wel het grootste dat thevo’s moeten overwinnen: als Adam niet de eerste mens was, waren er al mensachtige voorouders die leefden en stierven voor de zondeval.

Dood voor de zondeval

Paulus nam Genesis uiterst serieus en letterlijk. Hij schrijft namelijk: Daarom, zoals door één mens de zonde in de wereld is gekomen, en door de zonde de dood, en zo de dood over alle mensen is gekomen, in wie allen gezondigd hebben. (Romeinen 5:12, HSV) Door de schuld van Adam is de zonde in de wereld gekomen, en vervolgens de dood. Voor de zondeval was er dus geen dood. En dat is een beetje lastig te bevatten voor thevo’s, want dan kunnen er immers geen miljoenen jaren van lijden en dood evolutie voor de schepping van Adam zijn geweest. Hoe lossen ze dat op? Bijvoorbeeld door de zondeval te vergeestelijken.

Geen zondeval, geen Christus

Als er nooit een zondeval was, bijvoorbeeld omdat Adam nooit een echt persoon was, dan is er ook geen dood ‘voor de zondeval’. Hiermee los je het probleem echter niet op. Je creëert een heel groot nieuw probleem. Als de dood niet het gevolg is van de zondeval, dan was het offer van Jezus waardeloos. Atheïst Frank Zindler zag dat in toen hij in een debat met William Lane Craig zei:

Het meest vernietigende dat biologie het christendom heeft aangedaan was de ontdekking van biologische evolutie. Nu we weten dat Adam en Eva nooit echt bestaan hebben is de kernmythe van het christendom vernietigd. Als er nooit een Adam en Eva zijn geweest, was er nooit een zondeval. Als er geen zondeval is geweest, is er geen noodzaak voor redding. Als er geen noodzaak voor redding is, is er geen noodzaak voor een redder. En dat maakt Jezus, historisch of niet, werkeloos. Ik denk dat evolutie absoluut de doodsteek is voor het christendom.2

Als de dood niet het gevolg is van de zondeval, is de dood dus altijd onderdeel geweest van de schepping. Dan hoefde de dood dus ook niet verslagen te worden aan het kruis.3 Het is niet ‘de laatste vijand’ die verslagen moet worden, maar het scheppende mechanisme. De Bijbelse God van Leven wordt een evolutionistische afgod van de dood.4

Ontbrekende overgangsvorm

Er zijn nog meer problemen met deze visie. Zo dient een thevo zich bijvoorbeeld de vraag te stellen waar in de geslachtsregisters (Genesis 5 en 11, 1 Kronieken 1, Lukas 3) de ‘overgangsvorm’ zit tussen een ‘mythe’ als Adam en een echt persoon als Abraham. Welke personen in de (doorlopende!) geslachtsregisters zijn mythisch, en welke hebben echt geleefd?

Vergeestelijkte zondeval

Goed, volgens thevo’s was de zondeval dus geen echte gebeurtenis. Maar het staat wel in de Bijbel. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Nou, simpel: je vergeestelijkt gewoon het hele verslag. De zondeval gaat niet om Adam, maar om ons zelf. Wij zijn de ‘Adam’ die tegen God kiezen en Zijn geboden overtreden. Dat klopt natuurlijk wel, maar dat is niet het hele verhaal. Als je de zondeval louter geestelijk leest, dan heeft die geen basis meer in de realiteit, en dan heeft je eigen zondige natuur dus ook geen betekenis in de werkelijkheid. En dan komt de dooddoener ‘God is liefde’ om de hoek kijken: Hij vergeeft het je toch wel. Ja, God is liefde. Maar Hij is ook rechtvaardig, en Hij is heilig. Daardoor kan Hij niet toestaan dat er ook maar één druppel zonde op de nieuwe aarde komt. Daarom moeten we erkennen dat we zonden begaan en dat we Jezus’ offer nodig hebben. Het offer van Jezus heeft waarde, omdat het stevig in de realiteit gegrond is. Zonder zondeval is het kruis nutteloos.

Dit artikel is met toestemming overgenomen van het blog WaaromSchepping. Het originele artikel is hier te vinden.

Voetnoten

  1. https://waaromschepping.wordpress.com/2017/06/14/scheppingsnieuws-menselijke-evolutie-een-rekbaar-begrip/.
  2. http://www.azquotes.com/quote/1498552p/.
  3. https://waaromschepping.wordpress.com/2016/03/26/kruis-en-zondeval/.
  4. https://waaromschepping.wordpress.com/2015/10/08/de-moderne-afgoderij-van-het-theistisch-evolutionisme/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

Written by

Gert-Jan van Heugten is ir. in de scheikundige technologie en schrijft en spreekt regelmatig over schepping en evolutie. Lees meer van en over hem op zijn eigen site: waaromschepping.nl Gert-Jan is in 2006 tot geloof gekomen omdat hij overtuigende argumenten te zien kreeg vóór het Bijbelse scheppingsverhaal, en tegen het evolutieverhaal. Sindsdien is hij er van overtuigd dat de Bijbel van kaft tot kaft een betrouwbaar beeld van de geschiedenis weergeeft. Vier jaar en een hele hoop boeken, DVD's, lezingen en discussies later is hij begonnen met het verzorgen van presentaties over schepping en evolutie. In 2011 ben is hij als vrijwilliger bij Weet Magazine terecht gekomen, waar hij sinds 2012 met veel plezier in de redactie zit. Na het behalen van zijn ir./M.Sc. titel in 2013 heeft hij het Naventure trainingsjaar gevolgd bij de Navigators. In de zomer van 2014 heeft hij besloten voor zichzelf te beginnen en Waarom Schepping naar een hoger niveau te tillen. Gert-Jan gaat meestal naar een PKN gemeente in Eindhoven, maar beschouwt zichzelf als 'non-denominational'. Hij kan zich helemaal vinden in de uitspraak van Kees Kraayenoord: "Ik ben eigenlijk een gereherformeerde evanpinksterbaptoliek."

2 Comments

M.Nieuweboer

“het is dan ook niets meer dan inlegkunde”

Hoe is het mogelijk om licht en duisternis op Aarde te krijgen (Gen. 1:4) als de Zon nog niet geschapen is (Gen. 1:16)? Wat werd eerst geschapen, de dieren (Gen. 1:20) en daarna Adam en Eva (Gen. 1:17) of juist andersom (Gen. 2:7 en 2:19)? Hoe groot is de verhouding tussen diameter en omtrek van een cirkel volgens de Bijbel precies is (1 Kon. 7:23 en 2 Kro 4:2)?

“Atheïst Frank Zindler zag dat in toen hij in een debat met William Lane Craig zei:”

[Ik vind het] opmerkelijk dat u een atheist aanhaalt tegenover de christen WLC (die nota bene veel sympathie heeft voor creationisme). Ook Richard Dawkins, is het standpunt toegedaan dat Evolutietheorie en Christendom onverenigbaar is. Ik niet. Ik laat het liever aan christenen over om de Bijbel te interpreteren. En ik constateer dat ze [daarbij] aan inlegkunde doen, waar ik op voorhand geen enkel bezwaar tegen heb.

Klaas Oordt

Kan het niet zo zijn dat God ca. 6000 jaar geleden uit een groep mensachtigen 2 wezens (die Hij als soort al veel eerder had geschapen) heeft gehaald en die Hij vervolgens transformeerde (evolueerde) tot de mensen Adam en Eva die, als extra .1 een relatie met Hem konden onderhouden .2 zonder zonde waren en .3 eeuwig leven hadden. Na de zondeval blijft .a het kwaad in hen .b komt de relatie met God onderdruk te staan en .c kwam de dood van eens volmaakte mensen in de wereld.

Geef een antwoord