God schiep hemel en aarde in zes dagen. Op de laatste dag maakte Hij de mens. Toen God alles gemaakt had, zag Hij dat Zijn werk zeer goed was. Willen we onze kinderen dichtbij de Bijbel opvoeden dan moeten we ze over de schepping in ieder geval dát meegeven. Maar hoe doe je dat?


6-in-1 puzzelbijbel Schepping.

De vorige keer gaf ik al aan dat er verschillende vormen geschikt zijn. Door kinderen de geschiedenissen voor te lezen uit een zogenoemde kinderbijbel, of, als ze kunnen lezen, deze geschiedenissen zelf te laten lezen. We zagen ook dat een bijbels memoryspel tot de mogelijkheden behoort. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een ook een andere vorm gekozen: een legpuzzel.

In het boek dat voor mij ligt zie ik zes puzzels voor elke scheppingsdag één. Als alle puzzels gemaakt zijn kan er één grote puzzel van gemaakt worden en krijgt het kind een overzicht van de scheppingsgeschiedenis. Onder elke plaat is een tekst te zien met een verwijzing naar de Bijbel. Bij de eerste puzzel zien we Genesis 1:1-5. Bij de tweede puzzel Genesis 1:6-10. Etc. Zo geeft het boekje aan kinderen mee dat de platen niet op zichzelf staan maar verankerd zijn in Gods Woord.

Als de eerste puzzel de eerste dag moet voorstellen dan klopt de plaat niet helemaal. We zien inderdaad wél een lichtbron, maar we zien ook planeten rondzweven. Deze zijn zeer waarschijnlijk niet op de eerste dag geschapen, maar op de vierde. Als het om een inleiding gaat dan is het een ander verhaal. Op de tweede plaat zien we de lichtstraal weer en daarbij wolken. Op de derde plaat land, planten en bomen. Op de vierde plaat zon maan en sterren. Op de vijfde plaat vogels en vissen. Op de zesde plaat landdieren en de mens. De tekst bij de zesde plaat onderstreept de schepping van Adam en Eva, dat zij als laatste gemaakt zijn, dat zij de eerste mensen waren en dat God zag dat alles wat Hij gemaakt had goed was. Dit is de Bijbelse lijn.

We kunnen onze kinderen met een gerust hart laten puzzelen, met de nuance hierboven aangebracht dat God geen planeten schiep op de eerste dag, maar op de vierde dag. Zo hebben we naast (voor)lezen, kleuren en memory ook de legpuzzel als leervorm.

Dit boek wordt ook in onze webshop te koop aangeboden.

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘De basisschool op weg naar 2020’ onder leiding van Jan van Meerten.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.