Kinderen op de basisschool zijn vaak helemaal weg van dinosauriërs. Soms weten ze moeilijke namen op te schrijven en uit te spreken. Helaas zijn de boeken en films vaak vanuit naturalistisch wereldbeeld geschreven. Daarom is het goed wanneer er neutraal of liever bijbelgetrouw materiaal op de markt komt. Deltas voldoet aan die behoefte door een dinovriendenboekje uit te geven.

Naast dino’s zijn veel kinderen druk bezig met ‘vriendenboekjes’. ‘Wilt u in mijn vriendenboekje schrijven?’, hoor je dan als leerkracht. Voor kinderen die dino’s en vriendenboekjes zou willen combineren heeft Deltas iets moois bedacht: een dinovriendenboek. Het boekje is mooi opgemaakt en ieder invulgedeelte bevat een eigen dinosaurus. Na ongeveer een kwart worden ze herhaald. We zien Gigantosaurus, Edmontonia, Stegosaurus, Triceratops, Spinosaurus en Utahraptor. Een invulgedeelte bevat geen dino maar drie vliegende reptielen: Pterodactylus, Rhamphorhynchus en Anurognathus.

Een goed idee van Deltas om een dinovriendenboek uit te geven. Kinderen van christelijke ouders kunnen hun kinderen op eenvoudige wijze vertellen hoe dinosauriërs passen bij de Bijbelse geschiedenis. Wellicht is er een uitgever die een creationistisch dinovriendenboekje zou kunnen uitgeven. Tot die tijd is dit een waardig alternatief.1

Deze bespreking is onderdeel van het project ‘De basisschool op weg naar 2022’ onder leiding van Jan van Meerten.

Voetnoten

  1. Het boek is bij de internetwinkel bol.com te koop: https://www.bol.com/nl/p/dino-vriendenboek/1001004002089017/.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.