Gaat u (met uw gezin) ook wel eens naar de dierentuin om uzelf daar te verwonderen over Gods schepping? Of mijdt u ze liever omdat u ze ziet als naturalistische bolwerken waar het naturalistische wereldbeeld als waarheid verkondigd wordt? Als u de dierenparken in het juiste perspectief (d.i. het christelijke wereldbeeld) ziet dan is het aan te moedigen om de dierentuinen te bezoeken. Logos Instituut bezig om elke dierentuin van een kleine gids te voorzien. Elke gids besteedt aandacht aan enkele dieren in het park en de meest opvallende op het naturalistische wereldbeeld gestoelde zaken. Aangezien er wereldwijd maar liefst een honderdtal Nederlandstalige dierentuinen zijn is dit een meerjarenplan.

ALGEMEEN INLEGVEL

planeet.aarde.pixabay.comElk mens kent belangrijke levensvragen. Waar kom ik vandaan?, Waarom ben ik hier? en Waar ga ik naartoe als ik sterf? Als het om oorsprongsvragen gaat zijn er twee visies te noemen: het naturalistische en het creationistische wereldbeeld. In de meeste dierentuinen wordt het naturalistische wereldbeeld geleerd. Daarom is het goed om elk dierentuinbezoek dit algemene inlegvel erbij te houden, waarbij aan de ene kant het naturalistische wereldbeeld uitgelegd wordt en aan de andere kant het creationistische wereldbeeld. Het inlegvel is momenteel onder constructie.

ARTIS

Zilverwolf.pixabayNatura Artis Magistra is het oudste dierenpark van Nederland. De zoo heeft een grote collectie levende dieren. Het park gaat uit van een naturalistisch wereldbeeld (met daarin de oerknaltheorie, chemische evolutie en biologische evolutie), die wordt gepresenteerd als feit. Creationisten geloven dat God de Schepper is en dat hij deze wereld ‘recent’ geschapen heeft in zes dagen. Dit geloof is het uitgangspunt voor deze gids. Klik hier om versie 1.0 van de gids te bekijken. Heb je feedback? Geef dat door via ons contactformulier.