Twee Nederlandse creationisten, student Johannes Kalkman en spreker en auteur Gert-Jan van Heugten, gaan in juni 2018 naar de VS om mee te werken met het opgraven van dinobotten, een project van de Southwestern Adventist University (dinosaurproject.swau.edu). Het verblijf wordt door de universiteit bekostigd, maar voor de reis zijn zij nog op zoek naar financiële ondersteuning. Niet alleen is dit een unieke kans en ervaring voor Johannes en Gert-Jan, die zij goed kunnen gebruiken bij hun verdere werkzaamheden in het Koninkrijk, maar is dit ook een mooie mogelijkheid om de internationale banden aan te halen en te versterken.

Om de reis te bekostigen is een totaalbedrag van €1700 nodig. Wilt u overwegen dit project financieel mee te dragen? Het project steunen kan via deze pagina.

Logos Instituut is een ANBI-stichting, waardoor uw gift aftrekbaar is bij de belastingdienst.

LEUK ARTIKEL?
Bent u blij met dit artikel? Het onderhoud en de ontwikkeling van deze website vragen financiële offers. Zou u ons willen steunen met een maandelijkse bijdrage? Dat kan door ons donatieformulier in te vullen of een bijdrage over te schrijven naar NL53 INGB000 7655373 t.n.v. Logos Instituut. Logos Instituut is een ANBI-stichting en dat wil zeggen dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.